CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Wieża prawie jak stadion narodowy...

Małgorzata Kaptur: 18.02.2012

Wieża stoi, ludzie chętni by z niej korzystać są, ale jest to ciągle niemożliwe. Na wieży pojawiła się solidna tabliczka WSTĘP WZBRONIONY  i  dla pewności łańcuch z kłódką. Dlaczego?
O to będziemy pytać na najbliższej sesji. Mam nadzieję, że tym razem sesja nie zostanie skrócona o punkt: Wnioski i zapytania radnych.


TOY TOY tak jak i wieża zamknięty na kłódkę.

Od słynnej konferencji podsumowującej budowę minęły już dwa miesiące. Pani burmistrz zapewniała, że wieża do końca roku będzie ukończona, potem termin został przesunięty na połowę stycznia. Jak czytamy na www.mosina.pl  w dniu 20 stycznia br. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy. Nie ma już w Urzędzie pana Andrzeja Sochy, który był w ten projekt zaangażowany.
Czy Mosina nie straci unijnego dofinansowania? Jakie braki zostały ujawnione w czasie odbiorów? Czy korzystanie z niej będzie bezpieczne? Jak długo ta konstrukcja będzie służyła miejscowym i turystom? Czy drewno zostało właściwie zaimpregnowane? Czy nadzór był własciwie prowadzony?

Mam nadzieję, że radni otrzymają 23 lutego wyczerpującą informację na ten temat.

2 latarnie hybrydowe

 


Komentarze