CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Utylizacja opon c.d.

Jan Marciniak: 12.03.2012

Za tydzień, w środę 21 marca o godz. 17.30 w budynku Urzędu będzie mało miejsce posiedzenie Komisji Inwestycji, Ładu Przestrzennego i Mienia Komunalnego. Jednym z punktów będzie :"Analiza planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów pod aktywizację gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem terenów po byłych SFM."

Złożyliśmy (Piotr Wilanowski i ja jako członkowie Komisji Inwestycji) ten wniosek do planu pracy Komisji na 2012r w brzmieniu: "Analiza i konieczność przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a konkretnie terenów po byłych Swarzędzkich Fabrykach Mebli".

Złożenie wniosku miało miejsce jeszcze w 2011 roku podczas ostatniego, grudniowego posiedzenia.

Zaakceptowaliśmy pewną modyfikację wniosku, gdyż najpierw trzeba sprawę dogłębnie przeanalizować, a później podjąć decyzję o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu.

Żywimy nadzieję, że Komisja podejmie wniosek o przystąpieniu do zmiany planu, aby w przyszłości na tym terenie nigdy nie mógł powstać zakład zagrażający życiu i zdrowiu mieszkańców.

Podczas jesiennych „burz i naporów” najmocniej zaangażowaną w sprawę nieszczęsnego zakładu utylizacji opon była radna Małgorzata Kaptur i dobrze byłoby o tym pamiętać.

Różne artykuły w mosińskiej prasie (poza Faktami Mosińsko-Puszczykowskimi) przedstawiały jak zwykle jedynie słuszny punkt widzenia burmistrzów. Najpierw obrona swych beznadziejnych, nie uwzględniających głosów protestu, decyzji, aż do diametralnej zmiany stanowiska, zgodnie ze starą partyjną maksymą: „wsłuchując się w uzasadniony protest społeczny, zakładu nie będzie”.
Warto jednak pamiętać, że zorganizowane spotkania, na które licznie przybyli mieszkańcy to zasługa naszej koleżanki Małgorzaty i strony internetowej, którą z taką pasją prowadzi.

Dlaczego o tym piszę?

Na lutowej sesji radna Małgorzata Twardowska złożyła wniosek o zmianę planu, dziś zrobił to również Waldemar Wiązek. Cieszymy się, że tę słuszną sprawę popierają inni radni.
Pragnę jednak przypomnieć, że wniosek ten akceptowali już w grudniu, kiedy go z Piotrem Wilanowskim zgłaszaliśmy. Akceptowali i w styczniu podczas posiedzenia Komisji i Rady.

Zapraszam chętnych na posiedzenie Komisji - 21 marca 2012r godz. 17.30 
 


KomentarzeMałgorzata Kaptur
2012-03-17 21:21:43
To jest skład komisji Inwestycji: 1. Antoni Karliński 2. Kordian Kleiber 3. Maria Krause - przewodnicząca 4. Jan Marciniak 5. Krzysztof Siestrzencewicz - zastępca przewodniczącej 6. Waldemar Waligórski 7. Waldemar Wiązek 8. Piotr Wilanowski 9. Tomasz Żak Wnioski złożyli Jan Marciniak i Piotr Wilanowski oraz ostatnio W.Wiązek. Radny Karliński jest radnym, który powinien reprezentować mieszkańców tego terenu, więc nie wyobrażam sobie, żeby głosował przeciw. Zresztą wszyscy radni w stanowisku przyjętym 23 listopada byłi przeciwni powstaniu takiej inwestycji na terenie po SFM. Wniosek powinien być przyjęty jednogłośnie.
OBSERWATOR
2012-03-17 20:36:48
Złożone wnioski dotyczące terenu pod aktywizację gospodarczą mają różną procedurę.Wniosek J.M i P.W są analizowane na wspomnianej Komisji i nie ma pewności czy postawiony wniosek przy głosowaniu uzyska większość (Koalicja jej nie ma) a jeżeli nawet to kiedy zostanie przedłożony Radzie. W ten sposób sprawa utknie. W styczniu SKO rozpatrywało skargę więc był czas na analizę. Natomiast obecnie SKO uchyliło Decyzję Burmistrza i Pani Z.S ponownie ma przypisane prawem jej wydanie. Czy będzie odmowne? Być może jeżeli Z.S znajdzie podstawy prawne.Wydając 2 razy decyzje ich nie znalazła. Więc mamy biernie czekać? Lepiej aby Rada wprowadziła takie zmiany na Sesji do planu aby mieszkańcy nie musieli czekać na decyzję i mieli pewność, iż tym podobne inwestycje nie będą lokalizowane przez Burmistrza.
tubylec
2012-03-15 21:27:13
Ano nie ma tytułu, ale życia łatwego nie miał:) A co na to obserwator(ka):)?
mieszkanka
2012-03-15 21:22:00
Za podobne przekręty mieszkańcy gminy Komorniki zorganizowali REFERENDUMi chca odwołać wójta. Maja już maja 1500 podpisów. A my w Mosinie tylko gadu, gadu. Dlaczego ???
Lysiak
2012-03-15 18:37:54
Doskonalosc MT ? To tak jakby porownywac do doskonalosci prof. Geremka alias Lewartow czy "prof" Bartoszewskiego , ktory takowego tytulu naukowego nie ma
tubylec
2012-03-14 09:44:43
Coś jest na rzeczy z alter ego obserwatora:) , vide notoryczne podkreślanie doskonałości MT i jej wykształcenia :):):) Ale to chyba zdaje się od dawna wiadomo :)
Z północy gminy
2012-03-14 08:29:55
Ale ja się całkowicie z Pani, Pani Małgorzato Kaptur, opinią zgadzam. Brakuje mi,w tej chwili,tu na w tym miejscu,odwzajemnienia ze strony Małgorzaty Twardowskiej i jej stwierdzenia, że gdyby nie Małgorzata Kaptur sytuacja ze spalarnią opon przybrałaby zupełnie inny scenariusz. Czy Pani Twardowska, jak i Pan Wiązek są do tego zdolni ?
Małgorzata Kaptur
2012-03-14 08:13:39
Zgadzam się z Obserwatorem, że najważniejsza jest sprawa, czyli to, zeby spalarnia nie powstała. Każdy, kto ma takie zdanie jest na wagę złota. Mieszkańcy wyrazili swoje zdanie i radni zgodnie przyjęli stanowisko wzywające Burmistrza do określonych działań. Burmistrz obiecał publicznie, że ta inwestycja w Mosinie nie powstanie. Oczekujemy spełnienia tej obietnicy i przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po SFM.
Z północy gminy
2012-03-14 07:27:43
Cosik mi się zdaje, że Obserwator to, wypisz wymaluj, Małgorzata Twardowska. Więcej odwagi Pani Radna. Z imienia i nazwiska proszę tu występować. Przecież jest Pani wybrana przez społeczeństwo. Jest Pani osobą publiczną. Proszę się nie wstydzić swoich wpisów, bo jeśli występuje Pani pod jakimkolwiek pseudo to to nie jest już kabaret, to dramat. Niech rzuci Pani tą pracę radnego i zajmie się czym patrafi-rolą.
Radny
2012-03-13 23:02:10
Hola, hola Obserwatorze vel Obserwatorko! Twardowska głosowała za przyjęciem planu pracy Komisji na 2012r na sesji styczniowej, a więc za wnioskiem Marciniaka i Wilanowskiego. To po co go powiela składając swój wniosek. To kabaret i satyra z jej strony.
OBSERWATOR
2012-03-13 22:25:31
Małe sprostowanie Twardowska nie pracuje w Komisji Inwestycji tylko na sesji zostaje w materiałach dołączony plan pracy poszczególnych Komisji. Pan Marciniak walczy o pierwszeństwo, czy to są wyścigi? Myślę iż najważniejszą sprawą dla nas mieszkańców to pozytywne załatwienie interesującej nas sprawy. Radni są wybrania aby pracowali a nie się przechwalali, mają być skuteczni. Cała Rada bez jednego wyjątku przyjęła stanowisko i wybaczcie nie obchodzi mnie kto je pisał ale jakie jest zdanie radnych na dany temat.
Karolek
2012-03-13 18:08:44
Radni Wiązek i Twardowska nie wiedzieli nad czym głosowali na komisji? Zresztą ich wnioski, to nic nadzwyczajnego, pokazują tylko ich niewiedzę, bo nie wiedzą lub nie pamiętają nad czym głosowali parę tygodni wcześniej.
Małgorzata Kaptur
2012-03-13 10:30:23
Mnie natomiast cieszy zainteresowanie radnych. Wierzę, że wszyscy radni poprą zmianę planu zagospodarowania terenu po SFM. Już teraz te dwie wielkie firmy, ciągle się rozwijające, są wielkim problemem dla mieszkańców. Dalszy rozwój tej strefy spotęguje uciążliwość i zahamuje rozwój budownictwa mieszkaniowego i to nie tylko w pobliżu strefy, ale i na południe od Mosiny. Mam nadzieję, że mieszkańcy przyjdą na Komisję Inwestycji, by być na bieżąco w tej ważnej dla nich sprawie. Bilans zysków i strat z powodu funkcjonowania tej strefy powinien być rzetelnie przeprowadzony.
Waldek
2012-03-13 07:26:40
Mówiąc krótko: W.W i M.T. wyważają otwarte drzwi. Ha, ha, ha, radni z bożej łaski.
Ciekawy
2012-03-13 00:31:32
KONIECZNIE NAGRYWAĆ WYPOWIEDZI RADNYCH. KAŻDY OBYWATEL MOSINY POWINIEN WIEDZIEĆ JAKIE STANOWISKO ZAJĘLI RADNI. SZCZEGÓLNIE DOTYCZY TO RADNYCH REJONU DOJAZDU TIR-OW I UL. SOWINIIECKIEJ, GAŁCZYŃSKIEGO MOSTOWEJ, ŚREMSKIEJ.