CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Cyfrowa szkoła

Małgorzata Kaptur: 4.04.2012

Nie tak dawno pisałam o eksperymencie w Jarocinie - o mobilnych pracowniach komputerowych.
Rada Ministrów 3.04.2012 podjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w tej sprawie.

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza, że powinni oni w szkole nabyć umiejętności posługiwania się TIK w procesie uczenia. Zadanie to ma być realizowane przez nauczycieli, którzy potrafią świadomie i umiejętnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły - jednostkom samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Aby otrzymać dotację celową na zakup sprzętu, organy prowadzące będą musiały dysponować wkładem własnym na poziomie co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu.

Program pilotażowy będzie realizowany od kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. Weźmie w nim udział ok. 380 szkół.
Mam nadzieję, że naszej gminie uda się skorzystać z tej okazji i odnowić szkolne zasoby niezbędne do wykorzystania TIK w procesie nauczania.

Na podst inf. ze strony MEN www.men.gov.pl/

O projekcie "Kreatywna szkoła" realizowanym w Jarocinie czytaj TUTAJ


Komentarze