CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Medale Rzeczpospolitej Mosińskiej

Małgorzata Kaptur: 30.04.2012
26 kwietnia Rada Miejska na wniosek Kapituły Medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej przyznała  Medale jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Otrzymują je:
Prof. Stanisław Kasznica i jego syn Stanisław Józef - żołnierz wyklęty
Bronisława Dawidziuk - prezes Mosiń­skiego Chóru Kościel­nego p.w. św. Cecy­lii (od 25 lat).
Sylwetki nagrodzonych przyblizyła radnym Dziekan Kapituły pani Barbara Miczko-Malcher.Grobowiec ojca - prof. Stanisława Kasznicy znajduje się na mosińskim cmentarzu, miejsce pochówku syna jest nieznane.
Profesor Stanisław Kasznica senator II RP, wybitny profesor prawa, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, autor znanego podręcznika „Polskie prawo administracyjne”.

Biogram profesora Kasznicy (oprac.Przemysław Mieloch) - www.zolnierzewolnosci.pl/Stanisław Józef Kasznica - syn, ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych
Stanisław-Józef-Kasznica_(komendant_NSZ)
mord-na-pulkowniku-kasznicy-2
www.solidarni.waw.pl/12maja1948_Kasznica_

 

 

 

Niewielu Mosinian zna te dwie wspaniałe postaci. Mam nadzieję, że przyznanie im Medalu stanie się okazją do upowszechnienia wiedzy o nich wśród naszych mieszkańców.

 

Panią Bronisławę Dawidziuk zna prawie każdy.
Od ponad 30 lat śpiewa w mosińskim chórze kościelnym, od 25 lat jest jego prezesem.

 


Komentarze