CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Rokietnica - robi to lepiej

Małgorzata Kaptur: 3.05.2012 r.       aktualizacja: 4.05.2012 r.
Często zarzuca się nam, że tylko krytykujemy, że nie jesteśmy opozycją konstruktywną. Nie da się wytłumaczyć słabych wyników Mosiny tym, że opozycja przeszkadza. Władzy po prostu brakuje pomysłów na rozwój naszej gminy. To jest przykra prawda. Tego żaden PR nie przesłoni. Chciałabym zachęcić do zapoznania się z przykładem innego niż w Mosinie podejścia do inwestycji.  Wybierzmy się na wycieczkę do Rokietnicy.

  MOSINA ROKIETNICA
Liczba mieszkańców        27 510         12 648
Budżet - dochody 82 733 091   35 127 081
Budżet - wydatki 81 486 011  36 778 046
oświata i wychowanie 30 178 986 15 453 244
wydatki majątkowe 17 452 483   8 831 106
Ilość zewnętrznych  środków pozyskanych
na inwestycje oświatowe WRPO
 0 zł 4 200 504 zł
budowa gimnazjum
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(PO KL)
 
Indywidualizacja nauczania w kl. I-III,
374 000 zł.
Wyższe kwalifikacje w Radzewicach
49 000 zł.
Nasze Przedszkole
937 828 zł
Skarb Malucha
1 718 127 zł
Szkoła edukacyjnego sukcesu - gimnazjum
498 061 zł
Nauka droga sukcesu gminy Rokietnica
434 253 zł
  423 000 zł 7 788 773 zł

Rokietnica pozyskała ponad 7 mln więcej  środków na edukację niż Mosina. To wielka różnica!

zdjęcia i opis gimnazjum


CIEKAWE POMYSŁY

Budowa hali pneumatycznej przykrywającej boisko sportowe przy nowym gimnazjum ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy  hala_pneumatyczna
Całkowity koszt zadania  781 261,42 zł. brutto.


Powołanie Rokietnickiego Ośrodka Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy
 
Został utworzony przez Gminę Rokietnica w 2009 r. w celu wybudowania i Centrum Sportowo-usługowego z Galerią Handlową w Rokietnicy. Po ukończeniu inwestycji Spółka będzie miała za zadanie zarządzać wybudowanym obiektem. W 2011 roku został przygotowany projekt budowlany i Spółka uzyskała decyzję o pozwolenie na budowę. W chwili obecnej wysiłki Zarządu Spółki skupiają się na uzyskaniu niezbędnego finansowania dla inwestycji. W tym celu 16 marca 2012 r. został ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji.

www.ros-rokietnica.pl/
bip.rokietnica.pl/public/ - tu jest podane nazwisko prezesa Andrzeja Strażyńskiego. Czy to ta sama osoba, która kieruje ZUK. Wkrótce się okaże.

Na kwietniowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu prywatny inwestor przedstawił pomysł zbudowania żłobka w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jest możliwość pozyskania  70% środków na budowę w ramach rządowego programu "Maluch".
Gmina nie musiałaby finansować, lecz tylko objąć patronatem i wystąpić z wnioskiem.
Prywatny inwestor ma działkę budowlaną, projekt i pozwolenie na budowę. Gmina nie jest jednak współpracą z nim zainteresowana.

Pani Kierownik Kasprzyk odpowiedziała, że gmina ma swoją działkę i gmina wybuduje swój żłobek, za swoje pieniądze.

Można i tak...
 


KomentarzeAlina
2012-05-06 11:50:20
Niewykorzystanie unijnych pieniędzy to mosińska domena. Nawet szkolę wiejską gmina wybudowała w mieście, żeby nie sięgnąć po środki unijne. Na tacy podanych dotacji też nie bierzemy. Mosina na tacy to składa propozycje biznesowi, nawet jak ten biznes dziwny jest. Czasu i chęci na pozyskanie środków dla ogółu już nie starcza. Dlatego w rankingach ciągle jesteśmy na końcu. Ale to "wina" opozycji, bo o tym pisze. Merkuriusz o tym nie pisze i w Merkuriuszu jest pięknie. Na każdym zdjęciu pięknie uśmiechnięty burmistrz lub przew. RM.
tubylec
2012-05-06 08:15:44
Widno nie trzeba zapraszać a na tacy podać :)
Monika Kujawska
2012-05-05 19:02:15
Dla mnie wiele do myślenia daje niewykorzystanie pieniędzy unijnych "leżących na ulicy" w zakresie pomocy społecznej. WUP corocznie zaprasza m.in. nasz OPS do skorzystania z tych pieniędzy w ramach projektu systemowego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/2011.php Jest tyle możliwości, tyle potrzeb i za dużo niestety "betonu"...
wiem cos o tym
2012-05-04 22:12:08
Może Luboń dotację dostał, ale skateparku do tej pory nie wybudował. Młodzież tak samo rozżalona jak w Mosinie.
Karol
2012-05-04 22:00:11
A ja dorzucę Luboń. Luboń dostał dofinansowanie na budowę parku sportowo-rekreacyjnego o powierzchni ~1,4 ha, a w tym: skatepark o powierzchni 1069 m2, ścieżki zdrowia i ścieżki spacerowe, boiska wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia w przestrzeni otwartej. Jak widać na rekreację też są środki i mozna by temat mosińskiego skateparku popchnąć.
tubylec
2012-05-04 20:48:01
TO ja dodam Gostyń - powiat. Tam stery objął człowiek niespełna 30-letni. Wkrótce krótko napiszę co zrealizowana w 1,5 roku ( sport - infrastruktura ) . Do śmiechu nam Mosiniakom nie będzie.
Małgorzata Kaptur
2012-05-04 12:38:13
Dla mnie porównanie budynku szkolnego na Krasickiego i gimnazjum w Rokietnicy daje dużo do myślenia. U nas 9 sal, tam 12 sal, w Rokietnicy nowocześniejsze rozwiązania technologiczne. My potrzebowaliśmy 10 mln, oni 8,5. Budujemy drogo i niezbyt nowocześnie.
WALDEK
2012-05-04 12:37:29
W wojsku się nie myśli - w wojsku się wykonuje rozkazy. Ratajczaka można krytykować ale nie można o nim powiedzieć że jest dyletantem. Krzyżanowski zna oświatę wojskową i ceremoniał wojskowy. To wystarczy do prowadzenia drużyny harcerskiej a nie do zarządzania gminna oświatą.
Mos
2012-05-04 11:35:55
Moim zdaniem Pani Kierownik Kasprzyk przedstawiła tylko stanowisko Burmistrza Krzyżanowskiego, który ustala politykę oświatową gminy. To ten fachowiec od oświaty wymyślił, że nie warto realizować inwestycji przy wsparciu prywatnych inwestorów. Lepiej żeby gmina sama wybudowała i prowadziła żłobek. Lincz w dwójce się nie powiódł, to może uda się zablokować budowę żłobka. Ciekawe, jakie pomysły jeszcze znajdują się w tym genialnym umyśle pilota. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy słyszeć hasło „lotnik- kryj się”.