CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Komisja Ochrony Środowiska w Aquanecie

Małgorzata Kaptur: 10.05.2012,  aktualizacja 19.05.2012
Stacja Uzdatniania Wody w  Mosinie to największy obiekt wodociągowy w Wielkopolsce, a po modernizacji  najnowocześniejsza stacja wodociągowa w Polsce. Mimo że teren ten jest w Mosinie niewiele o nim wiemy. To wina kiepskich relacji na linii Urząd - Aquanet. Na wzajemną nieufność wpłynęły sporne kwestie - pole golfowe (przegrał Aquanet) i hydranty (przegrał Urząd). Oprócz tego spalarnia opon i jeszcze parę innych spraw, o których nie chcę teraz pisać...

Stacja Uzdatniania Wody powstała w Mosinie w latach 60-tych. Zajmuje powierzchnię 9 ha. Od 2010 r. trwa modernizacja, która zakończy się w 2015 r. Jest to inwestycja za pół miliarda złotych, w tym 318 mln dotacji z Unii Europejskiej.
Obecnie zaawansowanie prac wynosi 31%. W 2011r. zakończono I z IV etapów prac, obejmujący budowę budynku napowietrzalni, gospodarki osadowej, chlorowni. Zamontowano dodatkowe pompy sieciowe, co znacznie zwiększy gwarancję zasilania systemu wodociągowego w wodę. Sama modernizacja, ze względu na to, że odbywa się na działającej Stacji (zasilającej 70% aglomeracji poznańskiej) jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem, wymagającym w przypadku niektórych prac, całkowitego wyłączenia z funkcjonowania fragmentów najważniejszych magistral. 
Jednym z elementów modernizacji jest największa i najnowocześniejsza w Polsce Napowietrzalnia Kaskadowa, zbudowana z 30 kaskad o łącznej wydajności 150 tys. m3 na dobę.  
więcej TUTAJ
Proces uzdataniania jest skomplikowany i nie podejmuję się opowiadania o szczegółach. Ozonowanie i napowietrzanie ma ograniczyć używanie chloru i spowodować, że woda będzie smaczniejsza.  "Ozonowanie będzie realizowane po roku 2013 w III etapie modernizacji SUW. W istotny sposób wpłynie na ograniczenie w wodzie materii organicznej, która zostanie usunięta na filtrach węglowych. Ich realizacja się już rozpoczęła. Zmiana ta przełoży się tym samym na mniejszą ilość dezyfekanta ( wody chlorowej), który jest dodawany do sieci wodociągowej, aby zabezpieczyć przesył wody do PSW"  (Agnieszka Arabska - Aquanet)
  
  Panie nie wypiły, ale W. Wiązek tak.
 


Dwaj zastępcy Burmistrza Gminy Mosina,
Sł. Ratajczak i P. Pniewski podpisują akt erekcyjny.Co się na terenie SUW zmieniło od tej pory? Zapraszam do obejrzenia zdjęć. Budowa trwa nadal.

12 zbiorników na Pożegowie - rezerwa na 1 dzień dla Poznania (50 tys. m2) wody, która jest codziennie tłoczona pompami na górę i grawitacyjnie spływa dwoma magistralami w kierunku Poznania.

Komisja zakończyła posiedzenie na Gliniankach, na zdj. od lewej: Piotr Wilanowski, Waldemar Wiązek, Łukasz Kasprowicz, Krzysztof Siestrzenc ewicz. Poza kadrem Aleksandra Miedziarek-Rogal. Komisja jednomyślnie przyjęła dwa wnioski:
1. Zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej poświęconej współpracy gminy z Aquanetem.
2. Przekazanie Dyrektorom szkól informacji o możliwości prowadzenia lekcji na terenie Aquanetu w celu budowania świadomości ekologicznej związanej z życiem w stefie pośredniej ujęcia wody, bądź w jej pobliżu.

Nieobecni członkowie komisji: Sławomir Falbierski i Maraian Osuch.

SUW bazuje na lewarowym UW w Sowińcu i na brzegowo-tarasowym UW w Krajkowie.

Mosina-Krajkowo zdolność produkcyjna Q = 160 000 m3/d, dostarcza 70% wody dla „PSW”, stan techniczny dobry.
Ochronę ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona rozporządzeniem nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2001r, obejmująca obszar chroniony o wielkości
6100,8244 ha. Obszar chroniony obejmuje:
- bezpośrednią strefę ochronną, tj. obszar położony na terasie nadzalewowej Mosina-Krajkowo, oraz na terasie zalewowej na terenie tzw.„wyspy Krajkowskiej” pomiędzy rzeką Wartą a kanałem ochronnym, tereny te są własnością gminy Mosina i znajdują się w wieczystym użytkowaniu „AQUANET-u”,
- pośrednią wewnętrzną strefę ochronną tj. obszar ograniczony od zachodu linią PKP, od wschodu starorzeczem Warty między Radzewicami a Rogalinkiem, od południa – południową granicą Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, od północy – Kanałem Mosińskim na odcinku ujściowym.

Ujęcie mosińskie jest eksploatowane na potrzeby wodociągu poznańskiego od 1968 r. Systematycznie rozbudowane, obecnie składa się z trzech barier ze studniami pionowymi i jednej studni promienistej z drenami poziomymi przed dnem rzeki Warty.  
Dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie ujęcia wykonano dotychczas, począwszy od 1962 roku około 380 otworów poszukiwawczych, z których część została wykorzystana do sieci otworów obserwacyjno-badawczych. Obecnie do celów monitoringu lokalnego ujęcia na terenie obszaru strefy ochronnej służy 175 otworów obserwacyjnych. Ponieważ ulegają one zużyciu i są dewastowane w trakcie robót ziemnych przez osoby postronne, stąd też, wymagają odtworzenia w newralgicznych punktach pomiarowo-badawczych.
 


KomentarzeAlina
2012-05-12 12:08:37
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Szkoda, że mimo całej infrastruktury znajdującej się na naszym terenie, burmistrz ma kiepskie relacje z Aquanetem, a my za to mamy płacić najwyższe ceny za wodę.
zwolennik kompromisowych rozwiązań
2012-05-11 23:30:19
Stosunki z Aquanetem są napięte. 10 lat miała pani burmistrz, by się z Aquanetem porozumieć w waznych sprawach, niewiele się jej udało osiągnąć
Oles
2012-05-11 22:22:13
Wszystko ładnie wygląda z tej perspektywy. Niestety gmina nie dba o mieszkańców pozwalając na podniesienie stawek za wodę i kanalizację, spółce Aqanet, do najwyższych w kraju. Mało tego, gmina w żaden sposób nie sprzeciwia się decyzjom starostwa, wyłączającym tereny z aglomeracji Mosina – Puszczykowo, co powoduje wyłączenie wsi Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Bolesławiec, Borkowice z planowanego przyłączenia do kanalizacji. Jak to możliwe, że dysponując takimi zasobami wody, mieszkańcy gminy, mają płacić najwyższe stawki za wodę i ścieki w kraju? Może warto powalczyć o „swoje” i coś zmienić dla mieszkańców?
Małgorzata Kaptur
2012-05-11 14:42:59
Z Krajkowa i Sowińca pobiera się wodę, która jest uzdataniana w Stacji Uzdatniania Wody położonej na skraju Mosiny (w kierunku na Sowiniec i Krajkowo) między ul. Sowiniecką a Czereśniową. Tam została zrobiona większość zdjęć - tam jest napowietrzalnia, filtry, tam się wodę chloruje i ozonuje. W tym miejscu decyduje się skład chemiczny wody. Odzyskuje się z wody nadmiar manganu i żelaza, które jest odpadem i ma formę rdzawego granulatu. Do filtrowania używa się węgla pylistego i piasku/żwiru o odpowiedniej grubości. W ten sposób uzdatniona woda jest tłoczona do Poznania, część z niej rurami przez miasto Sowiniecką, a potem przez Kanał, dawny folwark Budzyń, Budzyńską i Spacerową do tych 12 zbiorników. Tam nie dzieje się nic, jest tylko straż, która pilnuje bezpieczeństwa obiektu. Na Pożegowie, które ma być jednodniowym zapasem dla Poznania, woda nie jest magazynowana jak w starożytnych czy średniowiecznych cysternach tylko jest wymieniana na bieżąco. Z Mosiny do Poznania idzie kilka nitek rur transportujących wodę do Poznania. Jedna biegnie wzdłuż Szosy Poznańskiej, druga przez park, jeszcze jedna przez Wiórek i Czapury.
Alina
2012-05-11 10:40:37
Bardzo to interesujące. Proszę o odpowiedź, czy wszystkie zdjęcia są z Pożegowa? Czy cały SUW znajduje sie również na Pożegowie, tam gdzie 12 zbiorników, czy to również Sowiniec i Krajkowo?