CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Zatruwanie studni - o skutkach powstania pola golfowego

Piotr Wilanowski: 17.06.2012
25 lutego 2010 r. Rada Miejska uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Czytamy w nim: "Planowane jest pole golfowe o powierzchni 80 ha  typu parkowego, uwzględniające walory krajobrazowe tego terenu". Aquanet zaskarżył Studium do sądu, ale sprawę przegrał.  Agencja Nieruchomości Rolnych, wypowiedziała umowę rolnikom z Sowinek, którzy przez wiele lat dzierżawili ten teren. Prawdopodobnie jesienią odbędzie się przetarg. Może to oznaczać, że budzące wiele kontrowersji pole golfowe jednak powstanie. (MK)


Zatruwanie studni

Od najdawniejszych czasów zatrucie studni było synonimem totalnej zagłady. To najokrutniejszy, najbardziej zajadły najeźdźca nie tylko mordował, palił i niszczył, ale przede wszystkim, by uniemożliwić podniesienie się ze zgliszcz zatruwał studnie. Wydawałoby się, że to historia z odległej przeszłości, ale niestety i dziś musimy aktywnie bronić własnych źródeł wody. Kiedyś pod pewnymi względami było łatwiej, wróg był rozpoznawalny, mówił i wyglądał inaczej. Obecnie jest trudniej, bo osoby niosące zagrożenie są pośród nas, często zajmują eksponowane stanowiska, gdzie kierując się partykularnym interesem bądź zwyczajną niewiedzą o rzeczywistych i długofalowych konsekwencjach, tworzą lobby budowy pola golfowego na obszarach wodonośnych dla aglomeracji poznańskiej.
 
Liczne studnie, z których AQUANET czerpie wodę, niebawem zostaną zanieczyszczone nawozami mineralnymi i środkami chemii rolnej używanymi w bieżącej pielęgnacji kilkudziesięciohektarowego pola golfowego planowanego do realizacji na lewym brzegu rzeki Warty w zakolu między Sowinkami a Rogalinem.

Starania licznej rzeszy światłych osób, które od okresu międzywojennego do dziś starały się uchronić obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zaowocowały utworzeniem wielu form ochronnych – Rogaliński Park Krajobrazowy, Obszary ochronne w ramach sieci Natura 2000, Rogalińska Dolina Warty - specjalny obszar ochrony siedlisk -Dyrektywa Siedliskowa, oraz Ostoja Rogalińska – Dyrektywa Ptasia.
Takie przeznaczenie tych obszarów to nie tylko aktywna forma ochrony przyrody, dzisiaj to przede wszystkim walka o utrzymanie najsprawniejszego z możliwych – naturalnego filtra nad obszarem wodonośnym, z którego wszyscy pijemy wodę. Jak wiemy, skład i zawartość wody to podstawowy czynnik warunkujący nasze zdrowie, a tym samym długość życia.

Idea budowy pola golfowego w tym miejscu to zaspokajanie ekskluzywnych potrzeb na zabawę dla niewielu kosztem zdrowia wszystkich (około 1 miliona mieszkańców aglomeracji poznańskiej). Już w momencie budowy pola na całym jego obszarze, nieodwracalnie niszcząc bioróżnorodności licznych chronionych siedlisk, zostanie zdjęta wierzchnia warstwa (od kilkunastu do kilkudziesięciu cm) gleby i zastąpiona odpowiednimi warstwami drenującymi, gwarantującymi właściwe warunki rozwoju dla monokulturowego trawnika. Trawnik na polu golfowym koszony jest tak, by wysokość trawy (w różnych sektorach pola) miała wysokość od kilku do kilkunastu milimetrów! Dla utrzymania trawnika w tak nienaturalnej formie potrzebne jest ciągłe nawożenie połączone z praktycznie codziennym nawodnieniem, które stale wypłukując nawozy w dalszej konsekwencji przemieszcza je do warstw, z których pobieramy wodę pitną. Na chwilę obecną nie ma skutecznych metod eliminujących te zanieczyszczenia w procesie uzdatniania wody pitnej.

Realizacja tak zlokalizowanego pola golfowego jest nie tylko sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, ale również z wytycznymi Planu Zadań Ochronnych dla obszaru „Rogalińskiej Doliny Warty”. Czy decydentom, a w końcu nam wszystkim starczy determinacji, by przeciwdziałać tym zagrożeniom? Przecież ta inwestycja może powstać w każdym innym miejscu poza i w odpowiednim dystansie do strefy ochronnej ujęcia wody.
 


KomentarzeKarol
2012-07-06 08:04:08
A jak jest np. w Sowińcu? Czy tam nad Wartą można łowić?
taboret
2012-07-05 21:44:15
@ Wędkarz:::Choćby grunty były sprzedane to ustawa Prawo wodne gwarantuje nieograniczony dostęp do lini wody szerokości 1,5 m nawet na własności prywatnej patrz Art.27 w/w ustawy oraz art.28 p.2 w którym burmistrz wydaje decyzję regulującą te sprawy.Jako wędkarz powinieneś być zorientowany w tej materii.
Wędkarz
2012-07-05 18:25:57
Czy to prawda, ze gmina sprzedała juz jakieś grunty w tym rejonie? Taka informacja do nas dotarła. Pole golfowe w tym terenie to koniec wędkowania. Będziemy jeździć do innych gmin, tak samo jak kąpać się trzeba u sąsiadów, tak i ryby łowić także.
taboret
2012-06-28 16:17:20
@ Waldek::A ty w tym czasie przejd x na www.Dobrzy Politycy Mosina i zagłosuj zgodnie z twoim sumieniem.Pozdrawiam
taboret
2012-06-28 16:16:26
Komentarz usunięty dnia: 29.06.2012: 2 identyczne
Waldek
2012-06-28 14:06:11
OBSERWATOR właśnie gorączkuje ! Czy jest na forum lekarz ?
Jan Marciniak
2012-06-28 13:37:12
Przepraszam, ale czy to pytanie Obserwatora jest skierowane do mnie?
OBSERWATOR
2012-06-28 13:09:33
Odpowiem pytaniem. Czy mam dowody lub inny mieszkaniec tej gminy, że : miała być zlokalizowana fabryka butów CCC, firma kosmetyczna,zlokalizowane stacje paliw, oddział Volkswagena, basen? Takich pytań można stawiać więcej a odpowiedz jest jedna. Mieszkaniec gminy Mosina informacje te posiada bo o nich się mówiło, natomiast dowodów oprócz informacji nie ma . Nie otrzymałem na zadane pytanie odpowiedzi.
Jan Marciniak
2012-06-28 12:35:34
Nie da się zacytować wypowiedzi radnych, jak i mieszkańców uczestniczących w sesji podczas której uchwalano studium, z prostej przyczyny. Dyskusja zawarta jest na 13 stronach protokłu.Dlatego zainteresowanych odsyłam na www.mosina.pl-BIP-Organy gminy-Rada-Protokoły-Protokoły z sesji Rady Miejskiej - Protokół z sesji nr LVI z 25 i 26.02.2010r od str. 13 do str.25. Za przedstawionymi planami Burmistrza w tej sprawie głosowała 12 radnych, 7 radnych było przeciw, a 1 radny wstrzymał się. W protokole nie wymienia się radnych, jak kto głosował, z imienia i nazwiska. W tym konkretnym przypadku(odrzucanie uwag) nie było głosowania imiennego, tylko jawne przed podniesienie ręki.
Jan Marciniak
2012-06-27 23:44:12
Obserwatorze: nie ustosunkowałeś się do mego pytania, to po pierwsze. Po drugie, zapoznam się z zapisami protokołu z sesji, podczas której uchwalano Studium i pozwolę sobie na przybliżenie interesujących wystąpień.
Waldek
2012-06-27 23:39:34
Obserwator to niczym Duch Święty, zna najdrobniejsze szczegóły. Mam wrażenie że obserwuje obrady Rady jako ... radny a może radna ? Kto Ro jest ? No kto to jest ? Może to ktoś z proburmistrzowskiego Klubu Praworządna Gmina ?
OBSERWATOR
2012-06-27 22:07:53
Byłem na sesji, gdy uwagi do studium były rozpatrywane przez Radę. Ugrupowanie z którym wszedł do rady Pan Wilanowski ie głosowało przeciw lokalizacji pola golfowego. Tylko 5 radnych jej nie chciało, nawet dodatkowe argumenty przedstawione przez Twardowską (rolnictwo, dzierżawa gruntów od Agencji, prawo pierwokupu, zachowanie obecnego stanu, itp) Nie wpłynęły na Radę. Co robicie obecnie w tej sprawie?
Jan Marciniak
2012-06-27 17:17:50
Pozwalam sobie zadać pytanie do Obserwatora: Czy mógłbyś jakimś dokumentem potwierdzić to co napisałeś: "że lokalizacja pola golfowego została podjęta za poprzednika Pani Burmistrz".
podatnik
2012-06-27 14:46:19
Brawo dla P. Wilanowskiego za podjęte działania. Szkoda tylko, że wsparcia trzeba szukać u wojewody, w Aquanecie itp., a brak wsparcia tam gdzie to wsparcie powinno być oczywiste - w naszym urzędzie. Oczywiście nasze wsparcie zwykłych mieszkańców i odbiorców wody ma Pan zapewnione.
Piotr Wilanowski
2012-06-27 14:30:55
Brałem czynny udział w programie konsultacji podczas tworzenia obszarów NATURA 2000 oraz podczas opracowywania wytycznych Planu Zadań Ochronnych dla obszaru sieci Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk -Dyrektywa Siedliskowa „Rogalińskiej Doliny Warty”. gdzie nie bez mojego udziału wprowadzono zapisy uniemożliwiające budowę pola golfowego w planowanej lokalizacji. Z przebiegu ustaleń przeprowadzonych w ramach obligatoryjnych konsultacji społecznych, w których również brałem udział, należy przypuszczać, że podobny zapis zaistnieje w wytycznych Planu Zadań Ochronnych dla obszaru sieci natura 2000 – Dyrektywa Ptasia „Ostoja Rogalińska”. W tej sprawie również skierowałem pismo do wojewody wielkopolskiego Piotra Floreka, prezesa AQUANETU i wielu innych. Część podjętych działań nie znalazła jeszcze swojego finału, więc na razie nie mogę się o nich wypowiadać.
OBSERWATOR
2012-06-26 12:44:41
Lokalizacja pola golfowego została podjęta za poprzednika Pani Burmistrz a uchwalone studium za Jej panowania, tylko ten fakt przyklepało. Nie należy bagatelizować studium, przecież plany muszą być zgodne z jego zapisami więc błędne jest myślenie, że plan zmieni zapisy . pole golfowe jest już zlokalizowa- ne mimo sprzeciwu Aquanetu . Pan Wilanowski pisze , iż został radnym aby zadziałać w tej sprawie, Więc pytam jaki podjął działania w tej sprawie lub jego Klub ? Czy tylko wyrazem troski jest ten artykuł?
jestem przeciw
2012-06-21 17:22:33
Co wynika z załączonego wyroku: 1. studium nie zawiera postanowień, które jednoznacznie uniemożliwiają ochronę strefy ujęcia wody, a dopiero plan miejscowy określi konkretnie przeznaczenie tych terenów i wymogi ochrony środowiska, 2. w strategii i polityce użytkowania pola golfowego wpisana jest ochrona środowiska i ekologia. BĄDŹMY NIEUFNI. Nie wystarczy wpisać w dokument wymogi, żeby być spokojnym, że te wymogi będą przestrzegane. Przykład pirolizy w Mosinie, lokalizacja linii energetycznych prowadzonych przez osiedla, budowa lotniska w Krzesinach, czy zakłady nawozów w Luboniu powinny nas wyczulić na sprawy ochrony środowiska i naszego zdrowia. Skoro specjalista w opinii hydrologicznej pisze, że pielęgnacja pola golfowego może doprowadzić do dramatycznego pogorszenia jakości wody należy PROTESTOWAĆ!!!!!!!!!!!!!!!! Wystarczająco dużo miejsca jest poza strefą ochrony ujęcia wody na pole golfowe. Pole golfowe w strefie ochrony ujęcia wody to równie zły pomysł jak piroliza w środku miasta. Szkoda, że tego nie rozumie burmistrz.
Życzenia
2012-06-20 10:22:01
Mniej arogancji, więcej myślenia strategicznego, myślenia co robic, żeby nam sie żyło lepiej, a nie myslenia jak dogodzić tym z grubymi portfelami, żeby mieli jeszcze grubsze. Tego życzę burmistrzowi i jej radnym. Wtedy nie będzie pomysłow na pirolizę w środku miasta, czy pole golfowe w sąsiedztwie studni. Jak długo mamy się "kopać z koniem"?
taboret
2012-06-19 22:42:24
Mam pytanie czy Aquanet odwoływał się od wyroku WSA do NSA ?Moim zdaniem inicjatorem sprzeciwu budowy pola golfowego na tym terenie powinien być Aquanet bo argumenty są istotne.Może nie wystarczyła WSA opinia jednego profesora J.G powinni zwrócić do szerszego grona fachowców w tej dziedzinie o więcej opini i ekspertyz.Aquanet przy rachunku za zużytą wodę powinien dołączyć ulotkę informującą odbiorców o problematycznej inwestycji.Równocześnie Apel-Protest odbiorców wody do burmistrza Mosiny który każdy z odbiorców wody wyśle na adres UM Mosina.Taka zmasowana akcja z pewnością skłoni naszych gminnych urzędników do większego zastanowienia nad tą planowaną inwestycją.Nie jestem przeciwny takiej inwestycji(choćby była prywatna)lecz czy musi ona być W TYM miejscu co negatywnie odbije się na jakości wody.
czesław
2012-06-19 14:13:56
a mnie się wydaje, że z tym polem, to się niektórym wydaje, że mosina będzie miała prestiz i dochody. A będzie tak, że odgrodzą je i nasadzenia zrobią i to nie takie jak robi Stora Enso, tylko takie jakie mamy przy drodze do Krajkowa, żeby im nikt nie zaglądał i nie przeszkadzał.
Piotr Wilanowski
2012-06-19 11:03:48
Z moich informacji wynika, że Gmina posiada na tym terenie działkę, którą chce przeznaczyć na ten cel. Według wcześniejszych kalkulacji miała być nawet udziałowcem pola golfowego – czy tak jest dzisiaj nie wiem, nie znam zamysłu obecnej p. Burmistrz. W tej sprawie jeszcze jako zwykły obywatel próbowałem interweniować w czasie uchwalania studium zagospodarowania – jak widać z mizernym skutkiem. To bezsilność w tym zakresie spowodowała decyzję o kandydowaniu na radnego Rady Miejskiej w Mosinie. Czy tym razem uda się zrobić więcej zależy również a może przede wszystkim od reakcji społeczeństwa.
kto
2012-06-18 17:36:51
Pełnił n/w funkcję? "pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismami z dnia (...) oraz (...) września 2009 r., co stanowiło zadość postanowieniom ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 nr 151 poz. 1220 ze zm.)."
ciekawy
2012-06-18 17:23:42
A mnie interesuje, skąd wziął się pomysł na pole golfowe na tym terenie, że takie przeznaczenie zostało zapisane w studium? Nietrudno sie domyslić, że to nie był przypadek i studium przewidywało pole golfowe pod zamiary konkretnego inwestora? czy sie mylę?
Małgorzata Kaptur
2012-06-18 16:24:16
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-po-702-10,miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_skargi_na_uchwaly_rady_gminy_w_przedmiocie_art_i,d5cd2.html
Mosiniak
2012-06-18 15:59:54
Przepraszam jestem przeciw tej inwestycji ale czegoś nie rozumiem chyba sąd sprawdził czy zaszkodzi to ujęciom wody?
"Czemuś biedny, boś głupi...."
2012-06-18 14:55:07
Przy polu golfowym zapewne zostanie wybudowany ekskluzywny basen, nie ten obiecywany mieszkańcom przez burmistrza. Ekskluzywny basen dla eksluzywnych gości. Reszta nawet nie pójdzie na spacer nad Wartę. Będzie bardzo wysoki parkan. Taką mamy strategię rozwoju gminy. Ekskluzywna gmina dla ekskluzywnych gości. Reszta się nie liczy. My będziemy pić wodę z zatruwanych studni.
podatnik
2012-06-18 14:34:44
Jakoś dziwnie się składa, że jesli chodzi o ochronę naszych interesów, to wychodzi na to, że nasz burmistrz jest zawsze w komfortowej sytuacji i nic nie może uczynić, żeby bronić naszych interesów, nawet jak ten interes to nasze zdrowie. Zawsze zwycięża interes, który nazywa sie kasa.
Karol
2012-06-18 14:02:01
Problem pola golfowego nie leży w tej chwili po stronie burmistrza. Skoro jest ujęte w studium, a nie ma planu dla tego terenu i grunt, na którym miałoby powstać nie jest gminny, to burmistrz jest w komfortowej sytuacji. Agencja wystawi ziemię w przetargu - staną rolnicy i jak się łatwo domyśleć właściciel pobliskiego lotniska i boiska do gry w polo. Kto wygra? Wiadomo. Spowoduje to ustawienie tablic "Zakaz wstępu. Teren prywatny" i Warta stanie się w tym rejonie niedostępna. Radzę już teraz wybrać się tam na spacer i zrobić parę ładnych zdjęć, aby potem pokazywać dzieciom i wnukom. Pole golfowe, które tam powstanie, to nie będzie teren dostępny dla szaraka z Mosiny. Tam będą grać zaproszeni goście, którzy przylecą samolotem.
mieszkaniec
2012-06-18 13:33:15
Co tam strefa ochronna ujęcia wody, co tam "Rogalińska Dolina Warty", co tam zatruwanie wody, ważne, że KTOŚ chce zrobić interes na polu golfowym. To jest ważne dla naszego burmistrza. No chyba, że znowu Gazeta Wyborcza opisze problem, że znowu będzie spotanie z mieszkańcami, ze znowu będzie 2 tys. podpisów przeciw. Wtedy dowiemy się, że p. Burmistrz jest po naszej stronie.
tubylec
2012-06-18 11:54:28
Koszty społeczne będą lekko wysokie :(
podatnik
2012-06-18 11:20:42
Piroliza w środku miasta, tiry w środku miasta, pole golfowe w dolinie Warty. Kolejny temat, który pokazuje, że nasza władza wspierana "swoimi" radnymi nasze dobro i zdrowie lekceważy i zawsze stoi po stronie tych co chcą robić interes w Mosinie. Nawet kosztem naszego zdrowia. Liczy sie tylko kasa, kasa, kasa.... Może takie myślenie wynika z tego, że p. Ratajczak jako gł. specjalista od ochrony środowiska nie mieszka w naszej gminie, a p. Springer już niedługo się też wyprowadzi z Mosiny? Przecież nikt nie robiłby takich rzeczy przeciw sobie i swojej rodzinie, sąsiadom, wyborcom.