CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Rewaloryzacja Rogalina

Joanna Nowak – kierownik Muzeum w Rogalinie: 15.10.2012
A P E L
Korzystając z tak niezwykłej okazji chciałabym gorąco zaapelować do mieszkańców gminy.
Szanowni Państwo!
Możecie nam pomóc w tym dziele. Jeśli macie przedmioty, dokumenty, fotografie (również rodzinne) dotyczące Rogalina - pałacu, ogrodu, kaplicy, czworaków, wsi, rodziny Raczyńskich, dawnej służby, prosimy o kontakt (tel. 61 813 80 30). Muzeum jest zainteresowane ich skopiowaniem lub zakupem.


Tak wyglądała niezwykła biblioteka pałacowa według projektu Z. Hendla (koniec XIX w) –  fot. archiwalna.

Nie każda gmina może poszczycić się posiadaniem na swoim terenie zabytku tej klasy. Otoczony zielenią późnobarokowy pałac Raczyńskich ze świetnymi zbiorami malarstwa w galerii Edwarda Aleksandra, od 1949 r. Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, niezmiennie przyciąga rzesze turystów. Jednak od wielu lat, z powodu niezakończonego remontu, Muzeum w Rogalinie postrzegane było jako obiekt o niewykorzystanym w pełni potencjale. Przyczyna takiego stanu rzeczy to oczywiście wieloletni brak środków finansowych na kontynuację prac.
Środki europejskie
Wybawieniem w sytuacji okazały się środki europejskie. Dzięki nim w latach 2007-2009 zrealizowano pierwszy z trzech planowanych etapów projektu „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie” współfinansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast we wrześniu 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie etapu drugiego. Jego realizacja zakończy się w grudniu 2014 r., a projekt sfinansuje Unia Europejska w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” i MKi DN.
Wartość projektu to ponad 38 mln zł brutto, w tym tzw. koszty kwalifikowane to 30 685 342 zł, z czego UE zrefunduje 26 082 541 zł (85%) a pozostałe 4 602 801 zł Ministerstwo Kultury (15%).

Zadania, które zostaną zrealizowane w najbliższym czasie:

  • odtworzenie historycznych wnętrz pałacu (wyposażenie ich w tkaniny, meble, oświetlenie, obrazy, rzemiosło artystyczne, wykonanie rekonstrukcji pieców),
  • rekonstrukcja nawierzchni dziedzińca przed pałacem, stworzenie podjazdów i pasów ruchu dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • utworzenie Muzeum Dziecięcego i ekspozycji dla osób niedowidzących i niewidomych,
  • uruchomienie portalu internetowego (funkcja promocyjno-edukacyjna - m.in. muzeum wirtualne i digitalizacja zbiorów),
  • nowoczesny system informacyjny (kioski multimedialne na terenie, do wypożyczenia tablety i audioguidy z informacją w trzech językach, aplikacje na smartfony z poszerzoną informacją o obiektach),
  • remont budynków rezydencji (oprócz korpusu gł.), murów oporowych i bram wjazdowych,
  • wyburzenie budynków z lat 70-tych XX w., ogrodzenie terenu,
  • modernizacja sieci wodnej, p-poż., nawadniania terenów zielonych i kanalizacyjnej.

Wykonanie tak bogatego programu pozwoli po latach na udostępnienie zwiedzającym w całości jednego z najcenniejszych polskich zabytków. Pałac w Rogalinie stanie się też nowoczesną placówką muzealną z ciekawą ekspozycją i bogatą ofertą edukacyjną skierowaną do różnych grup wiekowych, obiektem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, z zapleczem gastronomicznym, konferencyjnym i nowoczesną infrastrukturą. Wirtualne muzeum i wykorzystanie możliwości, jakie dają urządzenia cyfrowe, otworzy dostęp do wiedzy o historii pałacu, jego zbiorach i ekspozycjach oraz walorach pejzażowo-turystycznych okolicy odbiorcom w kraju i na świecie - również tym, którzy ze względów zdrowotnych lub finansowych nie będą mogli do nas przyjechać.
 

REWALORYZACJA_I_MODERNIZACJA_-_II_ETAP - fot.

II_etap_rewaloryzacji- opis


Komentarzetaboret
2012-10-16 13:08:02
Apel słuszny i uzasadniony.Słyszałem że w latach 60/70 tych ówczesna pani kustosz sprzedawała mieszkańcom(z układami-lekarzom,architektom,nauczycielom)meble(stoły ,krzesła,sekretarzyki bywało też obrazy)ze zbiorów muzealnych(mam nadzieje że zakupy były dokonywane w dobrej wierze)Po apelu może uda się coś odzyskać.Życzę powodzenia.