CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Ile kosztuje gminę niegospodarność władz?

Małgorzata Kaptur: 8.11.2012 r.
29 grudnia 2011 r., na sesji  złożyłam wniosek, by zastępca burmistrza, Sławomir Ratajczak, przedstawił Radzie wyliczenie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w Skałowie, przytulisko w Borkowicach i obecne w Mosinie). Do dziś radni nie uzyskali tych informacji.  Na pytanie: Czy gmina podjęła już decyzję o wystąpieniu z Międzygminnego Związku "SCHRONISKO"?  Sławomir Ratajczak odpowiedział: W chwili obecnej rozważana jest możliwość wystąpienia przez Gminę Mosina ze Związku Międzygminnego "Schronisko". Decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta do końca 2012 roku.

Statut Związku Międzygminnego "Schronisko":

§ 29

1. Uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego Uczestnika
.

2. Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.

To oznacza, że jeśli gmina tę decyzję podejmie teraz, to nasze członkostwo wygaśnie dopiero 31 grudnia 2013 r.

Gmina Mosina będzie musiała zatem ponieść w przyszłym roku spore wydatki na przedsięwzięcie, które tak naprawdę jest nam niepotrzebne i jak wynika z odpowiedzi  nawet burmistrz Ratajczak już to zrozumiał. Szkoda, że dopiero teraz.

A właśnie rok 2013, ma być rokiem pierwszych większych wydatków związanych z budową. Na początku roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę.CZY BURMISTRZ RATAJCZAK,
KTÓRY JEST WICEPRZEWODNICZĄCYM ZGROMADZENIA  ZWIĄZKU,
TEGO WSZYSTKIEGO NIE WIEDZIAŁ?


Poniżej dane z Wieloletniego Planu Finansowego Międzygminnego Związku "Schronisko"

  2012 2013 2014 2015 2016-2029
składka od mieszkańca dot. wszystkich gmin 215 000 300 000 300 000 700 000 700 000
dodatkowa składka od gmin na wydatki majątkowe 425 448 3 345 672 1 431 583    
zakładane dofinansowanie inwestycji przez powiat 688 448 3 545 672 1 431 583    


Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.331.405 zł.,  zostaną sfinansowane ze składek członkowskich gmin należących do związku, ze środków z Powiatu Poznańskiego , zaciągniętych kredytów.

W roku:
2012 – planuje się wydatek na inwestycję w kwocie 1.376.896 zł.
2013 – planuje się wydatek na inwestycję w kwocie 7.091.343 zł.
2014 - planuje się wydatek na inwestycję w kwocie 2.863.166 zł. i w tym roku planuje się zakończyć inwestycję.

STATUT ZWIĄZKU 

artykuł z 28 grudnia 2011 r.


 


KomentarzeKarol
2012-11-11 20:23:56
Zgadzam się z Pani oceną dzialania władz. Slimacze tempo, niechęć do liczenia i filozofia - jakoś to będzie. To chluby burmistrzowi nie przynosi.
Żeby było jasne
2012-11-11 15:32:01
Ja też nie jestem przeciwniczką troski o bezdomne zwierzęta. Natomiast mój światopogląd powoduje, że jestem zwolenniczką równowagi i zachowania właściwej hierarchii ważności. A jeżeli w naszej gminie nie ma przejawów właściwej troski o człowieka, to troska o bezdomne psy ( w takiej postaci jak na terenie omawianym), świadczy o pierwszeństwie TROSKI O KONTO OKREŚLONEGO WŁAŚCICIELA.
głos w dyskusji
2012-11-10 12:00:35
Z tego co tu czytam wynika, że burmistrz wchodzi w pewne propozycje na żywioł i analizowanie opłacalności "leży". Podatnicy i tak zapłacą, to po co się wysilać. Czy to jest jedyny związek, w którym jest nasza gmina? pewno nie. A jakie mamy korzyści i straty z tych innych - czy ktoś ma wiedzę? Może pani przy okazji o tym napisze.
Małgorzata Kaptur
2012-11-09 22:24:49
Żeby było jasne należy troszczyć się o psy, ale nie w taki sposób, żeby trwonić na ten cel tak duże pieniądze. Mosina dzięki dobrej pracy opiekuna i wolontariuszy ma na utrzymaniu śr. około 20 psów. Zamiast udoskonalić to, co dobrze funkcjonuje, budujemy w Skałowie (gmina Kostrzyn) PSI RAJ za wielkie pieniądze i w Borkowicach przytulisko za 268 tys. zł. Schronisko w Skałowie będzie nas drogo kosztowało w trakcie budowy i później w czasie normalnego funkcjonowania, a gminy nie stać na przepłacanie, bo jest wiele innych potrzeb.
A TO SZOPKA
2012-11-09 21:29:49
Dzisiaj na stronie Gminy Mosina ukazała się informacja dotycząca pomocy bezdomnym. Nie żebym była przeciwna, żeby mieszkańcy Gminy troszczyli się o bezdomnych. Ale jestem przekonana, że na bezdomne zwierzęta wydajemy więcej niż na bezdomnych ludzi. Nie wspomnę o fakcie, że całkiem porządnym ,,domnym" choć nieco bezradnym, albo za uczciwym wcale się nie pomaga. A jeżeli są po stronie opozycji to się jeszcze dokłada. Nie wiem czy wiecie, że rodzina z dwójką dzieci, w której dochód na członka rodz.przekracza 530 zł., czyli na tę rodzinę 2120,00 zł.jeszcze parę dni temu nie miała prawa do żadnego zasiłku. jeżeli ci ludzie są uczciwi to żyją w nędzy. A w naszych mosińskich szkołach posiłki dofinansowuje tylko pomoc społeczna, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 300 zł na osobę. FAJNIE, ŻE W NASZEJ GMINIE DAT DOBRZE TROSZCZĄ SIĘ O BEZDOMNE PIESKI.
Jerzy S.
2012-11-09 16:43:44
Taki fachowiec to od ręki powinien udzielić na sesji takich informacji. Czy w tej odpowiedzi, którą pani otrzymała było coś więcej, czy tylko 1 zdanie?
tubylec
2012-11-09 15:27:07
No tutaj fachowiec jest w zarządzie
Karol
2012-11-09 14:49:40
Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Nieźle to kosztuje dla tych paru psów. Czy radni zgodzili się na udział w tej spólce bez wyliczeń? To tak jakby zamówić fachowca bez pytania ile to będzie kosztować.
tubylec
2012-11-09 11:42:53
Jeśli otrzymuje wynagrodzenie, to wtedy zrozumiały jest upór trwania :)
podatnik
2012-11-09 11:17:49
Czy funkcja Wiceprzewodniczącego Związku Międzygminnego "Schronisko" jest pracą spoleczną, czy za tę pracę p. Ratajczak otrzymuje wynagrodzenie?
Małgorzata Kaptur
2012-11-09 09:26:14
Rozmawiałam przed chwila z główną księgową Związku "Schronisko" i uzyskałam informację, że powiat deklarował znaczny udział w kosztach budowy, obecnie jednak zamiast zaplanowanej w WPF kwoty 3,5 mln zł deklaruje zaledwie 400 tys. To może spowodować większe niż zakładano koszty po stronie gmin. W gminach, które wchodzą w skład związku jest 205 tys. mieszkańców. Całe nakłady inwestycyjne umniejszone o środki z powiatu poniosą gminy. To może oznaczać, że zapłacimy 31 zł od mieszkańca. Dla naszej gminy jest to wydatek ok. 850 tys. zł. Należy dodać, że gmina wnosi do związkowej kasy składką do 2010 roku, czyli z naszego budżetu poszło już do Kostrzyna ok. 80 tys.
tubylec
2012-11-09 07:39:03
"WICEPRZEWODNICZĄCYM ZGROMADZENIA ZWIĄZKU" i to by było tyle w temacie. Wiedział, nie powiedział. No zapomniał bidulek. Co dokładnie oznacza zapis Dodatkowa składka od gmin na wydatki majątkowe w kwocie > 3 mln / rok 2013 ?
Ojciec
2012-11-09 00:27:14
Wiesz dlaczego? Bo na bezdomne psy gmina jest skłonna wydawać miliony, a na kształcenie dzieci żal jest kilkunastu tysięcy.
Ojciec
2012-11-09 00:11:03
Mnie
bulgot
2012-11-09 00:05:13
Pani, a kogo to interesuje?