CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Tendencje rozwojowe naszych szkół

Małgorzata Kaptur: 15.11.2012 r.
Jak zmierzyć efekty nauczania? Jak porównać szkoły? Jest to zadanie bardzo trudne. Pomocą mogą być tendencje rozwojowe szkół.

CO TO JEST "TENDENCJA ROZWOJOWA SZKOŁY"?

Metoda analizy tendencji rozwojowej szkoły umożliwia interpretowanie wyników egzaminacyjnych w odniesieniu do wyników populacji na przestrzeni lat 2002 - 2012 np. wyniki egzaminacyjne szkoły z terenu województwa wielkopolskiego odniesione są do wyników egzaminacyjnych tego województwa. Na podstawie analizy tendencji rozwojowej można wnioskować o wzroście, spadku lub braku postępu w zakresie osiągnięć szkoły, a tym samym nie dopuszczać do uproszczonej oceny pracy szkoły w oparciu o średni wynik punktowy z jednego roku.

Zobiektywizowane w ten sposób średnie wyniki punktowe szkoły z kolejnych lat umieszczono na jednym wykresie. Powstała na ich podstawie linia trendu określa tendencję rozwojową szkoły.

Do właściwego odczytania wyniku istotne jest położenie czerwonej linii - czyli linii trendu. Ma znaczenie to czy się wznosi czy opada oraz jej położenie względem czarnej linii 0,00.

Załączone przeze mnie wykresy odnoszą się do lat 2010 - 2012.

Np. Szkoła Podstawowa w Daszewicach - mimo słabszego wyniku w 2011 r. poziom szkoły wysoki - dwa wyniki na poziomie 0,40.

Osoby zainteresowane wynikami szkół podstawowych zachęcam do odwiedzenia stron:

SZKOŁY PODSTAWOWE

GIMNAZJA 
 Komentarzetubylec
2012-11-16 09:19:13
Określenie tendencji na podstawie 3 lat nie jest iarodajne, statystycznie to żadna próba. Nie da się na jej podstawie wyciągnąć wniosków , czy szkoła się rozwija czy nie. Przykład ? Rok 2009 był w szkole X znakomity. Kolejny 2010 dramatycznie słaby. Wykres zaczynamy od roku 2010 ( odrzucając 2009 ) . 2010 był dramatyczny ( znacznie poniżej średniej. Wystarczy , że 2011 i 2012 będą delikatnie wzrostowe, i tendencja pokaże , że szkoła się rozwija ..... mimo, że zanotowało 3 słabe lata. Pod tym linkiem przykładowa grafika. http://imageshack.us/photo/my-images/138/szkolasd.jpg/
eye
2012-11-16 08:48:57
warto dodać, że statystyki wszystkich szkół mosińskich są w tym ujęciu żałosne.