CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2012

Małgorzata Kaptur: 24.11.2012 r.
Są różne rankingi, bardziej i mniej prestiżowe. W tym czasie kiedy u nas trwa euforia z powodu wygrania konkursu sms-owego ogłoszonego przez "Głos Wielkopolski", sąsiednia gmina Kórnik już po raz drugi odebrała nagrodę w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST.
W dziesiątce gmin miejsko-wiejskich znalazł się jeszcze Swarzędz. Wśród najlepszych gmin wiejskich znalazły się 3 z powiatu poznańskiego: Suchy Las, Tarnowo Podgórne i Komorniki. W poprzednich latach wyróżnione zostało Dopiewo i Czerwonak.Nasz burmistrz często używa określenia zrównoważony rozwój.

Dobrze byłoby zatem uściślić, co się kryje pod tym pojęciem.


Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń.
Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy,
społeczny
oraz ochronę środowiska.

 

Ranking jest podzielony na 4 kategorie,  gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie, a także miasta na prawach powiatu.

Wskaźniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju:

 1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (za 10 zł - 1 punkt),
 2. Wydatki na transport i łączność per capita (za 10 zł  - 1 punkt),
 3. Procent wydatków majątkowych w wydatkach budżetu (za 1% - 1 punkt),
 4. Procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu (za 1% - 1 punkt),
 5. Liczba pracujących na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego - 1 punkt),
 6. Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (za 1 niepracującego  minus 1 punkt),
 7. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (za 1 podmiot - 1 punkt),
 8. Udział dochodów własnych w dochodach JST (za 1% - 1 punkt),
 9. Liczba osób, które przeprowadziły się do JST (napływ) na 1000 mieszkańców (za 1 osobę - 1 punkt),
 10. Liczba osób, które wyprowadziły się z JST (odpływ) na 1000 mieszkańców (za 1 osobę  - minus 1 punkt),
 11. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (za 1 absolwenta - 1 punkt),
 12. Liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców (za 1 komputer - 1 punkt),
 13. Udział radnych z wyższym wykształceniem ( za 1% - 1 punkt),
 14. Procent społeczeństwa objętego usługami wodociągowymi (za 1% - 1 punkt),
 15. Procent społeczeństwa objętego usługami kanalizacyjnymi (za 1% - 1 punkt),
 16. Procent społeczeństwa objętego usługami oczyszczalni ścieków (za 1% - 1 punkt).

  Sposób liczenia punktów - w nawiasie - podaję za http://www.komorniki.pl/pl/pages/0/1130/

  Prestiżowy ranking “Zrównoważony rozwój gmin” organizowany jest pod patronatem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i Fundacji Godła Promocyjnego “Teraz Polska”.


Komentarzespec
2012-12-03 11:36:04
Mosina ma swoje wskaźniki rozwoju: 1. udział radnych z wyższym wykształceniem – w Mosinie im gorzej wykształcony radny tym lepiej na burmistrza. Wykształcenie najmilej widziane zawodowe, dodatkowe punkty dla radnych za prostactwo i arogancję. 2. wskaźnik usług kanalizacyjnych – tu postęp wyznacza ilość szamb na osiedlu FH. Z pozostałymi wskaźnikami spec od propadandy też sobie poradzi.
PR
2012-11-26 14:58:21
Ranking to ranking - bierze się 10 najlepszych i po zawodach. Tu raczej gmina Mosina nie ma szans. Czy to oznacza, że spec od propagandy ma załamać ręce? Taka sytuacja rozwija kreatywność. Tu dopiero się mozna wykazać!
Karol
2012-11-26 14:35:15
Nie ma się co dziwić, ze się burmistrz cieszy z tych sms-ów. Nie od dziś wiadomo, że jak sie nie ma co się lubi, to się lubi co sie ma. Do tego dodaje się PR i sukces gotowy.