CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Działki na sprzedaż w 2013 r

Małgorzata Kaptur: 27.12.2012 r.
W piątek, 28 grudnia radni uchwalą budżet na 2013 r. Załącznikiem do budżetu jest wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2013 roku. Wykaz składa się z 41 pozycji które oszacowano na 24 mln zł. Przewiduje się, że wpływy ze sprzedaży mienia wyniosą 6,5 mln zł. Co gmina zamierza sprzedać?

Wykaz zapewne będzie jeszcze korygowany przed uchwaleniem budżetu, ponieważ po jego sporządzeniu część działek została już sprzedana, m. in. większość działek w Rogalinie (tzw. pole sołeckie) i sporo działek w rejonie Żeromskiego/Nałkowskiej.
Pełen wykaz jest na 62 -65 str. ---> TUTAJ
Tam można sprawdzić numer ewidencyjny działki, powierzchnię i przeznaczenie.

Załączone mapki pomogą umiejscowić tereny przeznaczone na sprzedaż.


MOSINA - rejon ulicy Strzeleckiej


Krosinko

Czerwone numery to pozycja działki w wykazie.

Wszystkie mapy pochodzą z http://podgik.poznan.pl/iGeoMap/Data/Poznan/Mosina.php


Komentarze