CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Przetarg - odpowiedź burmistrza na skargę dr Tafelskiej - Stachowiak

Małgorzata Kaptur: 4.01.2013 r.
Ponieważ tydzień temu zamieściłam pismo dr Tafelskiej skarżącej się na rozstrzygnięcie komisji przetargowej (wywołało  to ożywioną dyskusję naszych czytelników), dziś zamieszczam odpowiedź burmistrza na w/w skargę.

Odpowiedź na skargę w sprawie przetargu na wynajem pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej

zarządzenie burmistrza

odpowiedź na skargę
burmistrz Z.Springer

skarga dr Janina Tafelska - Stachowiak

3.W celu potwierdzenia, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania usług medycznych wynajmujący żąda następujących dokumentów:

a) szczegółowego opisu działania przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci: zdrowych i chorych, w zakresie prowadzenia usług medycznych zawierającego:

i. przewidywaną liczbę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla ok. 2000 mieszkańców, w tym dzieci,

ii. planowane dni i godziny przyjęć lekarzy określonych w pkt. i);

b) wykazu osób i podmiotów, które będą świadczyć usługi medyczne z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania usług medycznych;

c) wykazu dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usług medycznych, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz kserokopie tych uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę.
zarządzenie z 19 listopada


Jeden „opis” zawierał imienny wykaz
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz imienny wykaz lekarzy
specjalistów wraz z harmonogramem ich prac, przewidzianych do
świadczenia dodatkowych usług medycznych, drugi „ opis” zawierał
wykaz personelu przychodni lekarza rodzinnego, nie zawierał wykazu
proponowanych specjalistów.

 

 

 

 

 

 


link do odpowiedzi nad tabelką

Swoją ofertę przetargową złożyłam w wymaganym terminie i na formularzach określonych w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mosina nr GG.00501.317.2012.

Zostałam zakwalifikowana do dalszego postępowania przetargowego, wniosłam wadium, a więc spełniłam wszelkie formalne warunki wymagane do rozpatrzenia mojej oferty.

Oferta, którą przedstawiłam komisji przetargowej opiewała na stawkę najmu w wysokości 15,90 PLN netto (słownie: piętnaście złotych 90/100) za m2 powierzchni, wprowadzała dodatkowe świadczenia specjalistyczne w zakresie ginekologii, chirurgii, laryngologii, dermatologii, okulistyki, neurologii (6 specjalistów)

 

 

 

 

 

 

 skarga

Trudno na podstawie przytoczonych wyżej stwierdzeń ustalić jak wyglądała dokumentacja przetargowa dot. specjalistów.

Informacje o specjalistach i godzinach przyjęć należało złożyć  razem ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu do dnia 7 grudnia 2012 r.

Zgodnie z tym, co zapisano w  Zarządzeniu Burmistrza

§ 1

Przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

§ 3

6.Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargu i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.
7.Listę osób i podmiotów zakwalifikowanych wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej Gminy Mosina bip.mosina.wokiss.pl-mienie gminne -sprzedaż mienia gminnego, najpóźniej w dniu 13 grudnia 2012 r.

Komisja powinna:

1. zwrócić się o uzupełnienie dokumentacji
lub
2. Odrzucić ofertę z powodu braku  wymaganych dokumentów i informacji.

Tymczasem

Komisja zakwalifikowała pozytywnie zgłoszenia obydwu oferentów

I tu moim zdaniem jest problem...
 


Komentarzetaboret
2013-01-10 21:42:40
@ podatnik ::: O.K. Podpisuję protokół rozbieżności .Nie jesteśmy przecież trybunami ludowymi aby tu ferować ostateczne wyroki.Poczekajmy na efekt końcowy o ile p. Tafelska odwołała się od wyniku przetargu.Pozdrawiam :
tubylec
2013-01-10 19:44:16
To , że zakładano 12 PLN a było 13, nie czyni oferty najkorzystniejszą :) Zasadniczo jak widać, sytuacja jest patowa:)
podatnik
2013-01-10 16:58:10
cytat z zarządzenia: "dokonuje wyboru najkorzystniejszej z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert". Ani słowa o uzasadnieniu. Zostańmy przy swoich stanowiskach. Do consensusu w tej sprawie nie dojdziemy.
taboret
2013-01-10 13:56:30
@ podatnik :::)Jest to twoje subiektywne stwierdzenie do którego masz prawo lecz ja z nim się nie zgadzam.Cena wywoławcza która zadowalała panią burmistrz to 12 zł netto /m kw.Pani Rabiza dała senę 13 zł/m kw. a więc wyższą i spełniła pozostałe warunki przetargu.Przetarg można unieważnić lecz w uzasadnieniu trzeba podać argumenty których tu było by brak.(nieokreślenie minimalnej ilości zdobytych punkyów)Zauważ co by się stało gdyby pani Tafelska zaoferowała cenę 16 zł netto za m. kw. -po prostu wygrała by przetarg bez liczenia punktów za specjalistów .Pozdrawiam:)
podatnik
2013-01-09 21:19:51
Udajesz, czy nie rozumiesz, że w tej sytuacji korzystniej było nie wybrać żadnej, niż wybrać gorszą. Też pozdrawiam.
taboret
2013-01-09 20:56:48
@ podatnik :::Zgoda ,lecz według zasad przetargu braki te nie mogły być uzupełnione jednostronnie .Co innego by było gdyby tylko jeden oferent został zakwalifikowany do dalszego etapu lub jako jedyny staetował w tym przetargu.Pozdrawiam:)
podatnik
2013-01-09 16:58:05
Tyle, ze dostęp do swiadczeń specjalistycznych szerszy zapewniała oferta, która przegrała, a przegrała nie dlatego, że nie zapewniała specjalistów, lecz dlatego, że były braki formalne.
taboret
2013-01-09 16:19:17
@ podatnik :::Najkorzystniejsze warunki to nie tylko kasa lecz również dostęp do świadczeń zgodnie z zarządzeniem.
podatnik
2013-01-09 15:15:08
Sprzeczamy się o paragrafy, wykładnie, czy były uprawnienia lekarzy, i ich wykazy, czy ich nie było. Sprawa staje się dziwnie skomplikowana. Tymczasem burmistrz w zarządzeniu nakazała komisji dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty lub nie wybrać żadnej ze złożonych ofert. Proste pytanie: czy Z. Springer lub Sł. Ratajczak oddaliby w najem swój prywatny lokal za niższy czynsz, jeśli mogliby dostać wyższy? To jakim prawem robią to z naszym wspólnym mieniem? Przecież płacimy im za to, żeby dbali o nasze wspólne pieniądze i mienie.
taboret
2013-01-08 13:36:33
@ tubylec:::Cieszy mnie to że to dla ciebie zrozumiałe.Informacją dla nas noże być tylko -Skarga p.Tafelskiej,-Zarządzenie burmistrza,-oraz Odpowiedź burmistrza na skargę.Odebranie oświadczenia od pani Rabiza w/g par.7 i dołączenie w formie pisemnej nie jest uzupełnieniem dokumentacji.Nikogo nie traktuję jako nieuka lecz twój wpis po moim sugerował twą niewiedzę w tej materii.Tak to można odczytać Mam podobną opinię co do naszego rozbudowanego prawodawstwa i administracji lecz ...?ludzie ludziom zgotowali taki los ,Czy można temu zaradzić ? chyba nie .Pozdrawiam :)
taboret
2013-01-08 12:50:09
@ do wpisu "do taboreta"z 01.07.g. 22-36::: Początek prawidłowy jednak - Kompletność dokumentów jest taka jak podaje tabela w/g odpowiedzi burmistrza , a więc jesteś w błędzie .Pozdrawiam:)
???
2013-01-08 09:57:47
To, że ta sprawa ma drugie dno widać gołym okiem. Tafelska miała przegrać i przegrała. Cel został osiągnięty. Przepisy, zarządzenie z punktacją to parawan, bo karty i tak są w tej grze znaczone.
ciekawy
2013-01-08 09:35:39
Dla urzędnika, który od lat prowadzi przetargi to procedury przetargowe to bułka z masłem. Doskonale zna przepisy i wie co i jak. Pozostaje tylko pytanie, czy celem przetargu jest wybór oferty najkorzystniejszej dla gminy, czy nie. Jeśli cel napisany w zarządzeniu jest realizowany, wszystko staje się proste. W razie wątpliwości komisja wie, co robić. Problem powstaje, jeśli w praktyce chodzi o cel inny. Wtedy trzeba gmatwać, kombinować i udawać, że inaczej nie można. Pamiętacie co było ze spalarnią? Dowiedzieliśmy się, że burmistrz nie mogła inaczej. Po cichu wywieszone ogłoszenie, prawie nikt nie wiedział o spalarni. Burmistrz nie tylko mogła, ale wręcz powinna inaczej postąpić. Wygrywa oferta gorsza i dowiadujemy się, że inaczej nie mogli postąpić.
pragmatyk
2013-01-08 07:31:48
Igor mądrze napisał - wymyślanie warunków, które potem nie są brane pod uwagę, jest niepoważne.
dokladny
2013-01-08 00:05:41
sprawa ta jest niezmiernie ciekawa, bo wygląda na to, że ten biurokratyczny pasztet jest nawet dla urzędników ciężko strawny
Igor
2013-01-07 23:52:22
Burmistrz Gminy powinna się zastanowić, po co pisać coś, czego nie rozumieją nawet dyplomowani lekarze? (Pomijam niektórych forumowiczów). Zastanówmy się nad drugim aspektem tej sprawy. Jeśli burmistrzowi chodziło o dobro pacjentów i uczciwą kasę dla gminy to należało odwołać przetarg bez podania przyczyny. Oczywiście w trybie pilnym należało napisać dwa razy krótsze i zrozumiałe zarządzenie oraz rozpisać nowy przetarg. Przypomnę, że chodzi o przetarg na wynajem pomieszczeń! W tym miejscu należy zauważyć, że mądrym posunięciem byłaby rezygnacja z dziwnych załączników - w stylu czy lekarz specjalista ma uprawnienia. Moim zdaniem tym powinny zajmować się uprawnione instytucje a nie komisja przetargowa.
tubylec
2013-01-07 23:16:16
Szanowny taborecie, nie ma czego rozumieć , proste to jak budowa przysłowiowego cepa. Ale .... była informacja, że obie oferty miały podobne braki i tylko jedną z Pań poproszono o uzupełnienie ( nie wiem , czy tak było, mówię tylko , że taka informacja się pojawiła ). Dwa - podtrzymuję słowo żenada w odniesieniu ogólnie do administracji , gdzie z najprostszej czynności można zrobić zadanie o poziomie trudności budowy promu kosmicznego. Dla mnie taka procedura to jest debilizm. Trzeba szanować pracę innych ludzi. W życiu nie ma opcji, żebym wiedząc , że dokumentacja nie jest kompletna pozwoliłbym człowiekowi czekać i dalej angażować się w projekt. Nic dziwnego, że przez 3 dekady ilość administracji wzrosła o kilkaset % i mamy jak w banku, że dalej będzie wzrastać. Nie wiem dlaczego traktujesz ludzi jak nieuków, bo różnica o której piszesz jest banalnie prosta.
a to ciekawe
2013-01-07 22:43:06
Wszyscy czytają, a każdy widzi co innego. Przydałby się fachowiec. Czy skarga ta trafi wyżej? Zobaczymy. Wszyscy, którzy starali się zrozumieć o co tu chodzi, pewno będą ciekawi tego rozstrzygnięcia.
do taboreta
2013-01-07 22:36:44
„Należy rozróżniać wymogi aby uczestniczyć w przetargu od składanych ofert i ich kompletności”. OK. Rozróżniamy i zgodnie z Twoim życzeniem przyjmujemy, że obie oferty spełniały wymogi uczestnictwa i obie przeszły do kolejnego etapu. Dalej sprawdzamy kompletność: wynik jest taki, że obie oferty posiadają braki w zakresie udokumentowania uprawnień specjalistów. Więc obie oferty powinny uzyskać ZERO PUNKTÓW ZA SPECJALISTÓW. A wtedy wynik przetargu byłby odmienny. Wygrałaby oferta z wyższym czynszem.
taboret
2013-01-07 22:07:37
@ tubylec :::Rada .Przeczytaj kilka razy zarządzenie burmistrza ze zrozumieniem to tylko kilka paragrafów może wtedy zamiast słowa "żenada"użyjesz stwierdzenia Eureka.Pozdrawiam :)
taboret
2013-01-07 17:01:19
Mówimy o tym samym.Par,7 zarządz, to par 17 rozp. RM . par.8 zarządz. to par. 20 rozp. RM tylko innym językiem z tą różnicą ja to rozumiem a ty jeszcze nie . Czyżbyś sugerował że zarządzenie jest niezgodne z prawem ???
do taboreta
2013-01-07 15:35:52
Zapoznaj się z rozp. RM z 14-09-2004 w sprawie sposobu i trybu przepr. przetargów..., a szczególnie z par. 17 i 20 tego rozp. Po analizie zapisów, weź pod uwage, ze zarz. burmistrza nie moze byc sprzeczne z aktem wyzszej rangi jakim jest rozp. RM. Czy nadal uważasz, ze komisja postąpiła słusznie?
tubylec
2013-01-07 15:19:31
Żenada. Wiadomo, że dokumenty dyskwalifikują oferenta, ale spełniają wymogi. Nie ma jak to z prostej rzeczy zrobić koszmar proceduralny. Pytanie, skąd informacja, że obie Pani nie złożyły wszystkich dokumentów ? Bo taka się przewijała .
taboret
2013-01-07 15:00:01
W przetargu pisemnym komisja działa napodstawie par.8 .W tym przypadku postąpiono zgodnie z par.8. p.1. a. .Należy rozróżniać wymogi aby uczestniczyć w przetargu od składanych ofert i ich kompletności.
raz przeszkadza, a raz nie
2013-01-07 13:25:24
Zarządzenie Burmistrza nie może być sprzeczne z Rozp. RM o przetargach dot. najmu, a Rozp. RM nakazuje odrzucić oferty nie spełniające wymogów formalnych, także w przypadku dodatk. warunków, a takie dodatkowe warunki tutaj to usługi specjalistów. Komisja przetargowa oferty nie odrzuciła. Jeśli na etapie sprawdzania wymogów formalnych jest ok, to dlaczego przy punktacji te wymogi formalne nagle zaczynają przeszkadzać? Inna sprawa, że komisja nie była „drobiazgowa” i nie przeszkadzał jej brak wykazu dokumentów i uprawnień zarówno w przypadku jednej jak i drugiej oferty. Jak to wytłumaczyć?
taboret
2013-01-07 12:43:20
@ dokładny::: Tu nie chodzi o moją rację .Przeczytaj dokładnie ze zrozumieniem par. 2. p. 3. c. zarządzenia oraz p. 4 i 5 odpowiedzi burmistrza. Pozdrawiam: )P S . Początkowo po przeczytaniu skargi p. Tafelskiej też odniosłem wrażenie że p. dr. T ma rację.
obserwator
2013-01-07 10:29:26
A mój tok rozumowania jest taki – braki formalne mogą ale nie musza być przeszkodą do pozytywnego załatwienia sprawy w urzędzie mosińskim. To zależy od osoby, jak jest „swoja” to nie przeszkadza. I to dotyczy nie tylko tego przetargu i to dotyczy nie tylko przetargów. W Mosinie tak jest od wielu lat, ale większość radnych nie chce widzieć, że to patologia, więc burmistrz robi, co chce.
dokładny
2013-01-06 23:04:39
Nie masz racji, bo idąc tokiem Twojego rozumowania komisja nie powinna zakwalifikować oferty p. Tafelskiej do przetargu, a jednak obydwie zostały dopuszczone. Czy pani Rabiza miała komplet? Też nie miała. Obydwie miały braki w dokumentacji. Przeczytaj jeszcze raz. Żadna z nich nie dostarczyła wykazu dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usług medycznych, posiadają wymagane uprawnienia i kserokopie tych uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.
taboret
2013-01-06 22:33:21
Wszystko w przetargu szło gładko aż do paragrafu 8 p.1 a.następuje sprawdzenie kompletności ofert.Stwierdzono że pani Tafelska "wykaz specjalistów "dołączyła lecz bez dokumentów zgodnie z par. 2 p.3. b, (dlaczego?)Komisje uznała brak oferty. Druga pani miała komplet dokumentów zgodny z zarządzeniem.Komisja w tym przypadku nie mogła zwrócić się o uzupełnienie dokumentów(nierówność uczestników)Komisja dokonała obliczeń i wyszło tak jak ogłosiła.Jest to moja subiektywna ocena na podstawie dostępnych na tej stronie dokumentów.Pozdrawiam:)
do mieszkańca
2013-01-06 21:01:22
Przetarg nie był na przeprowadzony na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, ale też niezgodnie z przepisami o przeprowadzaniu przetargów na najem pomieszczeń gminnych.
mieszkaniec
2013-01-06 19:59:47
Przecież ten przetarg nie był przeprowadzony ma podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Tego rodzaju przetargi nie podlegaja tej ustawie.
tubylec
2013-01-06 16:17:23
Akurat sympatie mieszkańców nie mają tutaj znaczenia. Może spytać ludzi , czy chcą podatków ?
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2013-01-06 14:03:24
to takie bzdury jak wuja teścia konia brat
Waldek
2013-01-06 13:22:19
Ferdek ! Do rzeczy , nic nie kumam !
Ferdynand K.
2013-01-06 13:11:10
Waldku.Jak można nie wiedzieć kto to jest Marian,Janusz Paździoch.To świnia ,menda. i wrzód na zdrowym organizmie narodu.Boczek to na pewno potwierdzi.
Waldek
2013-01-06 09:29:34
Do Ferdynanda Kto to jest Paździoch ?
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2013-01-06 09:01:00
W Mosinie wszystko jest możliwe, ale szczegółów tej akurat sprawy nie znam. Czas pokaże o co chodziło.
Ferdynand K.
2013-01-06 08:54:01
A czy nie lepiej zapytać mieszkańców Pecnej za którym są lekarzem i byłoby po kłopocie.Słyszałem ,że Paździoch mówił o innym przekręcie w Urzędzie przy konkursie na dyrektora Gimnazjum nr1 .Podobno nie dopuszczono do konkursu nauczycielkę tylko dlatego aby p.Szymańska nie miała konkurencji.To było przy pierwszym konkursie 5 lat temu.Są rzeczy o których się FIZJOLOGOM nie śniło.
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2013-01-06 00:36:34
Na szczęście są [...] Fakty i Czas Mosiny. O wielu niecnych sprawkach burmistrza [...], mosińska opinia publiczna się dowiaduje. Żaden (bez) GŁOS NIE MUSI o tym pisać, no chyba żeby dowiedzieli się mieszkańcy spoza gminy.
Lucyna
2013-01-05 23:22:00
SKARGI NA BURMISTRZA NALEŻY SKŁADAĆ TYLKO NA ZEWNĄTRZ GMINY. [wojewoda, starostwo, SKO, ministerstwa itd) Glos Wlkp. z racji zatrudnienia pana Lewickiego ma zakaz pisania negatywnie o burmistrzu Mosiny.
ciekawy
2013-01-05 23:05:08
Czy ktos zna przypadek zasadnej skargi na burmistrza mosińskiego? Czy był chociaz jeden taki przypadek w czasie panowania Z. Springer?
Karol
2013-01-05 22:50:55
i wojewoda również
Waldek
2013-01-05 22:08:04
Za chwilę dr Tafelska złoży skargę na Burmistrza i sprawą zajmie się najpierw Komisja Rewizyjna a potem Rada. Ciekawe, ciekawe ...
co mówią przepisy
2013-01-05 21:58:04
Do Zenka – masz oczywiście rację, to przepisy o gospodarce nieruchomościami regulują zasady przetargu na wynajem pomieszczeń przez gminę a nie prawo zamówień publicznych. Mój poprzedni wpis jest błędny, za co przepraszam. Nie oznacza, to jednak, że komisja przetargowa postąpiła słusznie. Co mówią przepisy dotyczące przetargów na sprzedaż i wynajem nieruchomości przez gminę? Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wydane Rozporządzenie RM w sprawie trybu przeprowadzania przetargów. Rozporządzenie określa w par. 17, że oferta powinna zawierać m.in. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu, tu czytaj zapewnienie lekarzy specjalistów. W par. 20 rozp. jest podane, że komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do dalszej części, jeżeli oferta nie zawiera np. danych o proponowanym sposobie realizacji dodatkowych warunków lub dane są niekompletne. W naszym przypadku komisja uznała, że oferta p. Tefelskiej zawiera wystarczające dane o sposobie realizacji dodatkowych świadczeń medycznych i dopuściła ofertę do przetargu. Skoro komisja uznaje wymogi formalne za spełnione, to nie może „karać” oferenta brakiem punktów za specjalistów z powodu błędów formalnych, bo prowadzi to do zakłamania wyniku. W ten sposób cel przetargu jakim jest wybranie oferty najkorzystniejszej nie zostaje spełniony i gmina traci konkretne pieniądze. Dlatego nadal uważam, że komisja złamała przepisy o przetargach i dziwi mnie, że burmistrz traktuje skargę jako niezasadną.
Małgorzata Kaptur
2013-01-05 17:54:42
Relacje miedzy oferentkami to odrębna sprawa, zapewne skomplikowana i niejednoznaczna, ale to nie jest cel naszych rozważań. Zastanawiamy się nad przebiegiem przetargu i nad tym jak jest przestrzegane prawo w naszej gminie i czy każdy jest równy wobec prawa.
taboret
2013-01-05 16:25:41
Zastanawiający jest fakt wpisania przez panią Tafelską do swojego wykazu lekarza rodzinnego panią Rabiza.Czyżby ta ostatnia wyraziła na to zgodę ustną ( na piśmie nic nie było) a następnie sama w tajemnicy złożyła dokumenty w przetargu w swoim imieniu.( jako pierwsza) Oświadczenie złożone złożone na piśmie ma charakter oświadczenia woli przed notariuszem.Wygląda na to że sprawa jest bardziej skomplikowana niż wynika z dokumentów oraz niezbyt jasnych działań komisji.
zenek
2013-01-05 15:00:44
do co mówią przepisy - przetarg na najem przeprowadza sie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami a nie o zamówieniach publicznych.
ekspert
2013-01-05 08:49:25
Jeśli czytać dosłownie to, co napisał burmistrz, to ani jedna ani druga oferta nie spełniała wszystkich warunków określonych w zarządzeniu. Żadna z oferentek nie przedstawiła informacji o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania usług medycznych (chodzi o specjalistów). Bezwzględnie zatem komisja powinna wezwać obydwie panie na piśmie do uzupełnienia dokumentacji. Doszło do karygodnego zaniedbania ze strony komisji, ponieważ cel przetargu, a było nim wybranie najkorzystniejszej oferty, nie został osiągnięty.
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2013-01-05 08:31:27
Moim zdaniem przetarg powinien zostać unieważniony i rozpisany nowy. Będzie to z korzyścią dla gminy, a i przede wszystkim dla pacjentów. Zakładając, że te dwie panie podchodzą ambicjonalnie do sprawy, a widać to w tym przypadku, to złożą w kolejnym przetargu jeszcze lepsze oferty. Gmina może uzyskać lepszą stawkę za czynsz, a pacjenci szerszy zakres usług czy specjalistów. Moim zdaniem powtarzać przetarg i już, jeśli to możliwe.
Karol
2013-01-05 08:27:30
Odpowiedź burmistrza jest dowodem na uchybienia w trakcie procedury przetargowej. SKO, jeśli się do niego zwróci dr Tafelska będzie miał ułatwione dzięki niej zadanie. Jednak powstało zamieszanie i teraz szkodę poniesie wiele osób. Czy ten przetarg nie był przeprowadzowany za późno? Dzisiaj jest piąty stycznia, umowa najmu powinna być podpisana przed 1 stycznia, bo jest na okres od 1.01.2013 do 31.12. 2015. To co teraz dzieje się w Pecnej? Kto przyjmuje pacjentów? PECMED ma podpisaną z NFOZ umowę do końca tego roku. Czy ktoś wie jak wygląda opieka medyczna w Pecnej, bo panuje grypa.
tubylec
2013-01-05 01:26:40
To nie to, tzw. metoda Goebbelsa"Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą". Będą to powtarzać jak mantrę, aż stanie się prawdą. Nikt tutaj nie poczuwa się do winy, ani nie przyzna , że zawalił. Problem w tym, że prawdopodobnie ZS nie szukała uzasadnienia do pisma Pani Tafalskiej, najpierw powstało uzasadnienie i do niej dokoptowano wytłumaczenie. Ja tego nie rozumiem, jeśli ustawa nakłada taki a nie inny obowiązek na nabywcę, to jakim cudem pominięto to zaniechanie ?
tu i teraz
2013-01-05 00:47:57
Pani burmistrz szybko, ale niedokładnie rozpatrzyla skargę B
Skarga niezasadna a czy rządy takiej władzy zasadn
2013-01-04 23:40:23
Od jednego oferenta chcemy oświadczenie dwa razy; ustne i pisemne. Drugiemu nie damy się wytłumaczyć żeby się tylko nie zorientował jaka jest sytuacja, on ma siedzieć cicho, przegrać i dowiedzieć się o wszystkim po fakcie.
tubylec
2013-01-04 17:43:06
Czyli przekręt. Równi i równiejsi. Jeśli komisja zakwalifikowała do kolejnego etapu obie oferty, to nie było zastrzeżeń. Jeśli zaś były , to miała obowiązek wystąpić o uzupełnienie dokumentów lub odrzucić ofertę. Brawo. W kolejnym piśmie Pani Tafalska powinna wystąpić o uzasadnienia dlaczego jej oferta została zakwalifikowana mimo rzekomych braków w dokumentacji i dlaczego mimo obowiązku zamawiający nie wezwał jej do uzupełnienia dokumentów ( mimo , że ustawodawca takowy obowiązek na zamawiającego nakłada ). Nabywca jest w kropce, bo zgodnie z informacjami na tej stronie, zapytaniem Pani Tafalskiej , odpowiedzią oraz ustawą złamał prawo.
co mówią przepisy
2013-01-04 17:16:35
"Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W celu zmniejszenia liczby ofert, które z powodu błędów formalnych nie mogą zostać uznane za najkorzystniejsze, ustawodawca zdecydował się nałożyć na zamawiającego obowiązek podjęcia próby uzupełnienia otrzymanej oferty o brakujące dokumenty. Termin wyznaczany w wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów powinien być taki sam dla wszystkich wykonawców. Obowiązek wzywania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – prawo zamówień publicznych dotyczy wszystkich oświadczeń lub dokumentów, które zostały wymienione w rozporządzeniu Prezesa RM z 30-12-2009". Tyle przepisy. 20 grudnia p. Rabiza składała dodatkowe oświadczenie Komisji przetargowej, a dlaczego p. Tafelska nie została wezwana do uzupełnienia wymaganych dokumentów? Czy Komisja miała na względzie wybór nakorzystniejszej oferty dla gminy, czy miała co innego na względzie?
Waldek
2013-01-04 16:35:22
Jaka smutna Pani Burmistrz ....