CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Konsultacje ws. obszaru NATURA 2000 Rogalińska Dolina Warty

Małgorzata Kaptur: 9.01.2013 r.
Trwają konsultacje społeczne projektu zarządzenia RDOŚ w Poznaniu  w spr. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty.
Uwagi i wnioski można składać do 18 stycznia 2013 r.
Dla przypomnienia - poniżej - dwa artykuły na temat pola golfowego.

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDZENIE Z MAPAMI I OPISEM

Lokalizacja obszarów wdrażania działań ochronnych dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

 Dokument ten zawiera między innymi:

  • spis istniejących i potencjalnych zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.
  • cele działań ochronnych, które RDOŚ jako instytucja odpowiedzialna za utrzymanie obszarów Natura 2000 chce osiągnąć
  • spis planowanych działań ochronnych wraz z numerami działek, których dotyczą te działania oraz podmiotami odpowiedzialnymi za ich wykonanie.

Gmina Mosina zamierza sprzedać 40 hektarową działkę położoną bezpośrednio nad brzegiem Warty w Baranowie i w części przeznaczoną pod zabudowę dla usług sportu i rekreacji w zieleni, np. w postaci pola golfowego (na mapie zaznaczono ją kolorem żółtym).

Burmistrz wycenił ja na na 1,5 mln zł

Takie przeznaczenie działki stanowi zagrożenie dla działań ochronnych dla siedlisk znajdujących się na tej działce, które są przewidziane w projekcie planu zadań ochronnych.
Zapisy w Studium zezwalające na tkie jej przeznaczenie są sprzeczne z przygotowywanym zarządzeniem RDOŚ dot. ochrony siedlisk przyrodniczych w tamtym rejonie.
 


KomentarzeKazimierz
2013-01-30 11:02:38
To nie pierwsze lody,które są kręcone w gminie Mosina. Nie można pozwalać na wyprzedaż bezcennych przyrodniczo gruntów na terenach Natura 2000. Być może pani burmistrz i niektórzy radni nie mają pojęcia jakim skarbem zawiadują. Po wczorajszym artykule w Glosie o sprzedaży z marne grosze 1 ha ziemi dla Family House,mamy kolejną ofertę wyprzedaży majątku narodowego. Czas skończyć z "układem" z RDOS w Poznaniu. Czy Ratajczak- Ratajczak to tylko zbieżność nazwisk czy temat dla wyspecjalizowanych służb??
Nie przypadkowo-
2013-01-10 14:34:33
YAK
bardzo ciekawy
2013-01-10 11:56:30
Czy przypadkiem w RDOŚ ważnej funkcji nie pełni małżonka Pana Ratajczaka ?
Orwell
2013-01-10 11:41:07
Chciałem jeszcze spytać, czy pan jako radny, w pojedynkę będzie składał wnioski i uwagi, czy też złożycie jako klub, czy też jeszcze większa grupa radnych, bo sprawa wydaje się ponad podziałami. Czy Rada Sołecka zamierza w tej sprawie, współdziałać z radami sołeckimi Sowinek(obszar sołectwa obejmuje także Sowiniec i Baranówko) oraz Krajkowa(pod to sołectwo podchodzi również Baranowo) i wystosować wspólne stanowisko. Myślę, że jeśli pan nie weźmie tego w swoje ręce to pozostałe sołectwa(Sowinki i Krajkowo) będą trochę spolegliwe dla tego pomysłu.
mieszkaniec
2013-01-10 11:18:23
„Wniosek radnych będzie kompleksowo analizowany na etapie sporządzania studium”. Śmiem wątpić, po tym jak burmistrz chciała nam zafundować spalarnię w środku miasta, nie można mieć zaufania do władzy. Jakoś zawsze przeważa interes inwestora nad ochroną środowiska, a nam się tłumaczy, że burmistrz inaczej nie może. A może i powinien. Trzeba o sprawie pisać. Pisać jak najwięcej.
Orwell
2013-01-10 10:54:42
Dziękuję panie radny za przekazane informacje. Większość nie posiada wiedzy o zagrożeniach ekologicznych, przede wszystkim zagrożenia dla wód podziemnych, jakie niesie, wydawałoby się całkowicie neutralne pole golfowe. Jak powstanie, to obserwując pięknie teren zagospodarowany, zielona, pięknie utrzymana powierzchnia, gdzie nie gdzie dołek golfowy, to wydaje się, że uporządkowany teren służy właśnie ekologi. Jest czysto, schludnie, porządnie. Nie myślimy o żadnych zagrożeniach. Takie jest wyobrażenie szaraka. Tak myśli 99 na 100 osób. Dlatego pana wiedza tutaj, czy w Czasie Mosiny, powinna krok po kroku uśiadamiać dyletantom (a jest ich jak napisałem 99/100) zagrożenia środowiskowe, które funduje nam administracja, w powiązaniu z zainteresowanymi inwestorami, różnej maści.
Piotr Wilanowski
2013-01-09 20:28:38
Zainteresowani sprawą mieszkańcy, rady sołeckie itp. mogą składać podobne wnioski do studium. Warto to uczynić ponieważ w tym roku, podobno już niedługo, Urząd przystąpi do wprowadzania zmian w aktualnym studium. Istotnym wsparciem dla tej idei są zapisy strefy ochronnej pośredniej strefy ujęcia wody.
piotr Wilanowski
2013-01-09 20:14:36
W czerwcu 2012 roku z mojej inicjatywy powstał wniosek podpisany przez dziewięciu radnych w sprawie zmiany zapisów w studium uwarunkowań w zakresie rezygnacji z realizacji lub istotnej zmiany lokalizacji planowanego pola golfowego. W uzasadnieniu podano następującą argumentację : - nieodwracalne zniszczenia bioróżnorodności licznych chronionych siedlisk, - nieuchronne i długotrwałe skażenie obszaru wodonośnego i zanieczyszczenie studni, z których AQUANET czerpie wodę pitną dla aglomeracji poznańskiej w tym mieszkańców Gminy Mosina. Źródłem skażenia i zanieczyszczeń będą nawozy mineralne i środki chemii rolnej używane w jego bieżącej pielęgnacji, - sprzeczność z wytycznymi Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Rogalińska Dolina Warty”, - spodziewana sprzeczność z wytycznymi Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Rogalińska” – Dyrektywa Ptasia. Zgodnie z odpowiedzią wniosek „będzie przechowywany w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz kompleksowo analizowany na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.
Piotr Wilanowski
2013-01-09 19:51:43
Będąc uczestnikiem konsultacji społecznych przy tworzeniu wytycznych do Planu Zadań Ochronnych dla „Rogalińskiej Doliny Warty” zadbałem o wprowadzenie wpisu, który wykluczał możliwość budowy pola golfowego przy lokalizacji przedstawionej w studium uwarunkowań… dla Gminy Mosina. Działo się to w październiku 2010 roku - zadanie realizowało Biuro Urządzania Lasu. Widocznie w trakcie przygotowywania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych informacja ta została „zagubiona” lub świadomie odrzucona przez RDOŚ - Poznań. Jutro postaram się ustalić co zaszło a wtedy złożę odpowiednią uwagę lub wniosek. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie zamieszczę mój wniosek na stronie CM, by każdy zainteresowany mógł drogą elektroniczną go powielić i wysłać z własnymi danymi personalnymi. Duża liczba takich wniosków zdecydowanie nagłośni sprawę i zwiększy szansę na wprowadzenie odpowiednich zapisów.
Orwell
2013-01-09 11:15:18
Jakie jest stanowiska w tej sprawie koalicyjnego ekologa - radnego pana Wilanowskiego? Co zamierzają z tym począć rady sołeckie Rogalina, Sowinek, Krajkowa? Interesującym byłby głos w dyskusji radnego, również mieniącego się obrońcą przyrody i okolicznych rolników, pana Falbierskiego, bo chciałbym powiedzieć, że podniesienie, panie Falbierski, ręki przeciwko przeznaczeniu gruntów na terenie zalewowym pod pole golfowe, to żaden gest. Tu się trzeba mocno wypowiedzieć