CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Zrób coś dla siebie i innych - wniosek do RDOŚ

Piotr Wilanowski: 14.01.2013 r.
Jeżeli zależy Ci na czystości wody, którą pijesz,  jeżeli chcesz uchronić cenny przyrodniczo zakątek Wielkopolski, wyślij wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Duża liczba takich wniosków zdecydowanie nagłośni sprawę i zwiększy szansę na wprowadzenie odpowiednich zapisów.

Powinien on zawierać prośbę o wprowadzenie do planu zadań ochronnych dla "Rogalińskiej Doliny Warty" wpisu wykluczającego możliwość budowy pola golfowego w lokalizacji zaproponowanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

Oto nasza propozycja: 

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIKI

 
Wniosek ten wystarczy tylko uzupełnić  własnymi danymi
 
i przesłać na adres e-mail: 

sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

lub w innej formie zaproponowanej przez RDOŚ 
– „Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
– Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

 do dnia 18.01.2013 roku,

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu,

w poniedziałki w godzinach 8:30–16:00, 
od wtorku do piątku w godzinach 8:15–15:00,

e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl.
 
W związku z udostępnieniem projektu na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej, 
uwagi i wnioski można składać także za jej pośrednictwem”.

Pamiętaj musisz to zrobić do dnia 18.01.2013.


Firma wodociągowa AQUANET to prawdopodobnie dostarczyciel wody płynącej w twoim kranie. Liczne studnie, 
z których  czerpie wodę,  mogą być zanieczyszczone nawozami mineralnymi i środkami chemii rolnej używanymi 
w bieżącej pielęgnacji osiemdziesięciohektarowego pola golfowego planowanego do realizacji na lewym brzegu 
rzeki Warty w zakolu między Sowinkami a Rogalinem. Starania  rzeszy światłych osób zabezpieczających obszar
o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zaowocowały utworzeniem wielu form ochronnych – 
Rogaliński Park Krajobrazowy, Obszary  w ramach sieci Natura 2000 - Rogalińska Dolina Warty, oraz Ostoja Rogalińska. 
Takie działanie to nie tylko aktywna forma ochrony przyrody, dzisiaj to przede wszystkim walka o utrzymanie 
najsprawniejszego z możliwych czyli naturalnego filtra nad obszarem wodonośnym, z którego wszyscy pijemy wodę. 
Jak wiemy, skład i zawartość wody to podstawowy czynnik warunkujący nasze zdrowie, a tym samym długość życia. 
Jeżeli zależy Ci na czystości wody, którą pijesz, jeżeli chcesz uchronić cenny przyrodniczo zakątek Wielkopolski, wyślij odpowiedni wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Powinien on zawierać prośbę o wprowadzenie do planu zadań ochronnych dla „Rogalińskiej Doliny Warty” wpis wykluczający możliwość budowy pola golfowego w lokalizacji zaproponowanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Duża liczba takich wniosków zdecydowanie nagłośni sprawę i zwiększy szansę na wprowadzenie odpowiednich zapisów.
25 lutego 2010 r. Rada Miejska uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina. W części II – Kierunki, str. 116, czytamy: "Planowane jest pole golfowe o powierzchni do 80 ha 
oraz powstanie obiektów i urządzeń związanych z turystycznym i rekreacyjnym wykorzystaniem rzeki Warty; budynków związanych z obsługą pola golfowego w pasie o szerokości nie większej niż 100 m wzdłuż drogi, lokali handlowych o powierzchni do 100 m2. Łączna powierzchnia zabudowy wszystkich budynków nie powinna być większa niż 3000 m2, i powinna być realizowana proporcjonalnie do powierzchni działek budowlanych lub zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
Teren oznaczony na mapce literą:
A – strefa terenów nadzalewowych, zdominowanych przez pola uprawne, mało atrakcyjne dla lokalizacji pola golfowego ( z wyjątkiem obiektów kubaturowych)
B – strefa terenów okresowo zalewanych, charakteryzujących się bardzo urozmaiconą rzeźbą z dużą ilością lokalnych zagłębień i starorzeczy o dobrej, niemal stałej dostępności, atrakcyjne i w dużej mierze przydatne dla usytuowania pola golfowego.

KomentarzeOrwell
2013-01-20 15:03:40
To pan zainspirował innych. W głównej mierze należy panu podziękować. Zasiane zostało. Co z tego wyrośnie? Oby dobry owoc.
Piotr Wilanowski
2013-01-20 09:39:21
Serdecznie Państwu dziękuję za zaangażowanie. Podsumowanie akcji niebawem, ale już dziś mam potwierdzenie wysłania 120 wniosków. Mam nadzieję, że to tylko czubek góry lodowej. Niezależnie od efektu końcowego, każdy kto wysłał lub wyśle wniosek został lub zostanie wojownikiem słusznej sprawy - GRATULUJĘ!!!
Czapury
2013-01-19 23:08:20
wysłalismy 4 wnioski
Tubylec
2013-01-19 21:35:13
U mnie +2 :)
greg
2013-01-19 16:14:20
My też wysłaliśmy.
mieszkanka Puszczykowa
2013-01-19 15:41:34
Panie Piotrze, wczoraj udało się namówić kolejne dwie osoby do wypełnienia wniosków.
Przyrodnik
2013-01-17 12:19:49
Na tych terenach gniazdują BATALIONY. Ptaki bataliony występują w Polsce na Suwalszczyźnie i właśnie w Krajkowie na terenach przeznaczonych przez nieodpowiedzialnych ludzi na pole golfowe. Nalezy wspomnieć ,ze ptaki te i ich legowiska są pod ochrona.
WALDEMAR KUBIAK
2013-01-16 20:57:09
NIE DLA BEZSENSOWNEGO NISZCZENIA PRZYRODY
Dawid
2013-01-16 12:15:16
Dziś i jutro wysyłam około 7-8 wniosków od różnych osób, to jest niedopuszczalne aby losy gminy były zależne od kaprysów ludzi z pieniędzmi i przymilających się im urzędników
Ewa
2013-01-16 12:02:26
Jest wydarzenie na facebooku "Ratujemy Rogalińską Dolinę Warty przed budową pola golfowego" - przekazujcie link!
taboret
2013-01-15 22:40:51
Moim zdaniem każdy trzeźwo myślący odbiorca wody pitnej dostarczanej przez Aquanet wyśle wniosek do RDOŚ,ja to zrobiłem.Mam też nadzieję żer oprócz nas Aq-net też robi co może w tej sprawie jednakże czy nie należałoby przy rachunkach za dostarczoną wodę dokonać akcji informacyjnej o takich zagrożeniach wpływających na czystość wody jak i spraw związanych z obszarem Natura 2000=.Myślę że koszty takiej akcji byłyby o wiele mniejsze od ewentualnych kosztów uzdatniania wody gdyby hipotetycznie pole golfowe zostało w tym miejscu powstało.Pozdrawiam:)
tubylec
2013-01-15 17:15:49
Pecunia non olet
Marek P.
2013-01-15 15:32:15
Nie pozwólmy na takie zmiany. Dla mnie ta okolica jest piękniejsza i ciekawsza niż cały WPN. Od wielu lat przyjeżdżam do Rogalinka, biorę sprzęt fotograficzny i wyruszam w drogę do Radzewic, przemierzając nadwarciańskie łęgi. A teraz czytam, że zostanę pozbawiony pięknych widoków. MOSINA MADE IN GREEN co to znaczy ? Pole golfowe w Sowinkach, zgoda na wycinkę kilkuset drzew, śmierdząca drukarnia w Rogalinku, w centrum Mosiny spalarnia opon, Anton Rohr, Stora Enso, nadmierna ekspansja budownictwa deweloperskiego itd. O co chodzi ?
Piotr Wilanowski
2013-01-15 09:06:04
Opamiętać powinni się pomysłodawcy takiej lokalizacji pola golfowego oraz osoby popierające wpisanie tego pomysłu do ważnego dokumentu jakim jest studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Nasze działania zmierzają do wykreślenia tego zapisu. Jeżeli Doktor G uważnie przeczyta artykuł i propozycję wniosku to zrozumie jak będzie można taką inwestycję zrealizować – wystarczy nieco podnieść teren o konieczne warstwy drenujące trawniki
do Doktora G
2013-01-14 21:47:29
Ta odezwa to chyba miała być do burmistrza. Ludzie widzieli i owszem pole golfowe, a teren sprzedaje burmistrz.
a
2013-01-14 21:28:47
Doktor G:::Uwierzę ci jak napiszesz gdzie to widziałeś i jak głęboka jest ta dziura.
Doktor G
2013-01-14 20:55:30
Ludzie, opamiętajcie się! Czy widzieliscie kiedys prawdziwe pole golfowe? To nie jest trawnik z dziurą na srodku. To jeden z najdroższych obiektow sportowych jesli chodzi o utrzymanie i eksploatację. Żaden poważny inwestor na ten cel nie da ani grosza,jeżeli teren może okresowo zalewany. Opamiętajcie się!
mieszkaniec
2013-01-14 10:51:44
pochwalam inicjatywe i zaraz wysyłam wniosek