CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Śmieci - 2 listy od czytelników

Małgorzata Kaptur: 20.04.2013 r.
Pierwszy list zawiera wiele wątpliwości w związku z deklaracjami i nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi.
Drugi - informuje m.in. o tym, że mieszkańcy zamiast Marzanny utopili w Kanale lodówkę

Do Redakcji :
Kuriera Mosińskiego
Merkuriusza Mosińskiego
Czasu Mosiny

Po lekturze artykułów "Śmieci po nowemu" – Kurier Mosiński, "Nowy system gospodarki odpadami" – Merkuriusz Mosiński wracam się do Was Szanowne Redakcje – Nowoczesnej Rzeczypospolitej i Merkuriusza Mosińskiego do wyjaśnienia na Waszych łamach nasuwających się wątpliwości, myślę, że nie tylko mnie, ale też mieszkańcom gminy.

W obu artykułach podawana jest inna data oddania do użytku Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt - w pierwszym 2012 rok, w drugim 2011 rok. Skad ta rozbieżność?
 

 1. Nasuwa się tu pytanie: Dlaczego Selekt? Skad wiedzieli, że trzeba tak wcześnie budować Centrum?
 2. Czy w świetle twierdzeń zastępcy burmistrza Waldemara Krzyżanowskiego w artykule Śmieci po nowemu stać nas na testowanie na nas samych "czy technicznie jesteśmy gotowi na wykonanie takiego zadania, czy właściwie Zwiazek określił stawkę za osobę.,..." Testowanie przez obcy kapitał, który nie zostawi w Gminie pieniędzy?
 3. Czy Zwiazek Międzygminny nie mógł oprzeć się o polski "miedzygminny kapitał"-21 gmin?
 4. Przetarg na pół roku, a "potem będziemy wiedzieli wszystko... wyciągniemy wnioski". - Wyższe ceny. Jak długo zostaną zagwarantowane proponowane stawki za osobę?
 5. Jeżeli składaliśmy deklarację do Gminy, to dlaczego w artykułach sugerujecie, że wielodzietne rodziny i osoby ubogie mają zgłaszać się o ulgi do CZO Selekt? Wg. Ustawy dla mieszkańca stroną jest Gmina. A może inaczej?
 6. Dlaczego w deklaracji jesteśmy zobligowani do zgody na przetwarzenie danych, podanie nr telefonów, Pesel, adresów mail? Może ktos chce sprzedać w celach reklamowych nasze dane?
 7. Jeżeli wytrwórca odpadu podstawi swój pojemnik na odpady i stwierdzi jego uszkodzenie, to kto pokryje koszt zakupu nowego bądź naprawy?
 8. Co ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych?
 9. Jak będą zagospodarowane i w jakiej cenie odpady bioliście, gałęzie?
 10. Czy będą tzw. dzwony do zbiórki selektywnej?
 11. Co w momencie jeśli w danym dniu operator nie opróżni pojemnika?

  I w końcu nawiazując do artykułu Komunalka Zagrożona? - Czas Mosiny styczeń 2013 Co się stanie z ZUK w Mosinie po dniu 01 lipca 2013 roku.

Stoję na stanowisku, że poruszone przeze mnie problemy nurtują nie tylko mnie, ale wielu miszkańców Gminy Mosina i udzielicie na nie odpowiedzi.

Mosina, 17 kwietnia 2013 roku.

Pozostaję z poważaniem

Konrad K.


Kilka pytań dotyczy artykułów w prasie "urzędowej". Zastępca burmistrza na pewno wszystko wyjaśni w kolejnych numerach.
MERKURIUSZ - informator za pieniądze podatników -  jak widać nie poinformował właściwie, bo są wątpliwości.

Otwarcie Centrum Odpadów SELEKT zakładu w Piotrowie Pierwszym miało miejsce 1 lipca 2011 w obecności władz gmin członkowskich.

Na początku 2003 roku wolę wspólnego działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wyraziło 10 gmin: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Miasto Kościan, Gmina Kościan, Miasto Luboń, Mosina, Puszczykowo i Stęszew.
 
20 maja 2008 roku, nastąpiło uroczyste podpisanie umów o wieloletniej współpracy pomiędzy Związkiem Międzygminnym"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT'' w Czempiniu, a TEW Entsorgung GmbH Co. KG. - spółką zarządzającą Grupą Tönsmeier w Polsce i na Litwie.

Spółka, w imieniu Związku Międzygminnego CZO Selekt z siedzibą w Czempiniu (woj. wielkopolskie), będzie realizowała zadania publiczne w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymywania porządku i czystości na terenie Gmin zrzeszonych w Związku.

W chwili otwarcia zakładu związek liczył 17 gmin, 228 500 mieszkańców.
Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Komorniki, Gminę Kościan, Miasto Kościan, Miasto Luboń, Mosinę, Miasto Puszczykowo, Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo i Zbąszyń.

Obecnie Związek składa się z 21 gmin (dołączyły jeszcze:Kaźmierz, Opalenica, Rokietnica i Tarnowo Podgórne).

Wstępując do Związku Gmina Mosina przekazała wynikające z ustawy uprawnienia i obowiązki i może wpływać na jego decyzje poprzez  swego przedstawiciela - nas reprezentuje zastępca burmistrza - Sławomir Ratajczak. ( § 10. 1. i 2. statutu)
Statut przesądza o wielu innych istotnych sprawach.

SKŁAD ZARZĄDU

•Dorota Lew-Pilarska, Burmistrz Czempinia - Przewodnicząca Zarządu
•Henryk Szymański, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego - Z-ca Przewodniczącego Zarządu
•Jan Broda , Wójt Komornik - Członek Zarządu
•Zbigniew Kaczmarek, Wójt Granowa - Członek Zarządu
•Włodzimierz Pinczak, Burmistrz Stęszewa - Członek Zarządu

SKŁAD ZGROMADZENIA:

1. Andrzej Balcerek, Burmistrz Puszczykowa
2. Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Kościan - Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Jan Broda, Wójt Komornik
4. Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego
5. Bartosz Derech, Wójt Rokietnicy
6. Zofia Dobrowolska, Wójt Dopiewa
7. Piotr Halasz, Wójt Kamieńca
8. Michał Jurga, Burmistrz Kościana
9. Zbigniew Kaczmarek, Wójt Granowa
10. Dorota Lew-Pilarska, Burmistrz Czempinia
11. Henryk Litka, Burmistrz Dolska - Przewodniczący Zgromadzenia
12. Adam Łaniecki, Burmistrz Wielichowa
13. Andrzej Mainka, Zastępca Burmistrza Opalenicy
14. Marek Orzechowski - Zastępca Burmistrza Zbąszynia
15. Marek Pakowski, Wójt Brodnicy
16. Włodzimierz Pinczak, Burmistrz Stęszewa
17. Sławomir Ratajczak, Zastępca Burmistrza Mosiny
18. Dariusz Szmyt, Burmistrz Lubonia - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
19. Henryk Szymański, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
20. Gerard Tomiak, Burmistrz Rakoniewic
21. Wiesław Włodarczak, Wójt Kaźmierza

18 wójtów/burmistrzów i 3 zastępców

Warto zapoznać się z REGULAMINEM utrzymania czystości

Został już ogłoszony przetarg -
warto zajrzeć do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Oferty muszą być złożone do: 13/05/2013 Godzina: 09:30

LIST II
Tak wygląda droga na wysokości Jarzynowej, od Strzeleckiej do kanału.
 

 1.  Śmieci, popiół może się skończy w lipcu, ale czy drogę tę (dojazdową Aquanetu do agregatu od przepompowni) gmina nie mogłaby podnieść i utwardzić gruzem?

 • Ona jest wiecznie zalana i nie można przejść.
 • Woda tam spływa nawet ze Strzeleckiej. Profesjonalizm Dromostu sprawił, że woda zamiast wpadać do studzienek omija je i spływa na drogę w dół.

  2. Na jakim etapie jest projekt nowej drogi od powyższego miejsca do Mostowej?


  Pozdrawiam 

  MP


  PS

  Nad kanałem ktoś zwodował lodówkę zamiast Marzanny...
   

Komentarzekarp
2013-04-22 13:12:04
List dotyczący śmieci napisała z pewnością osoba mająca większą orientację w temacie niż radni 21 gmin (bez osobistych przytyków) ad.3.Oficjalnie podaje się informację,że Gminy nie miały pieniędzy a tych dostarczył inwestor.Naprawdę lwia częśc inwestycji została sfinansowana z pożyczki z NFOSGW.Mogł o nią wystąpic Selekt- i tak to my ją będziemy spłacac. ad.4 Moim zdaniem przetarg na pół roku jest po to by spółki komunalne odkryły karty.Grupa Toensmeier jest bardzo ekspansywna i na terenie należącym do Selektu został zarejestrowany oddział spółki TEW Gospodarowanie Odpadami,mogący brac udział w przetargach.Władze Związku i członkowie Zgromadzenia nic o tym nie wiedzą lub "rżną głupa". ad.6 Ta formułka jest bezprawna i nie powinna byc wymagana. Ja znalazłem na stronie forum Moje Dopiewo wzór bez tej zgody i go wypełniłem. http://www.mojedopiewo.pl/forum/sprawy-lokalne/deklaracja-smieciowa-pytania-i-odpowiedzi Inną sprawą jest,że rok wcześniej radni wyrazili zgodę Selektowi na udostępnienie danych z ewidencji ludności. Ciekawą sprawą jest,że Zgromadzenie wyznaczyło Niemcom harmonogram robót przy CZO,a później bardzo im sprzyjający Zarząd ją aneksował. https://docs.google.com/file/d/1vmjMd-mHzCxFQsidp5tUKvWQIOG98A0kFzKWliP8UROerO8pkDt16mR4uqly/edit?pli=1 https://docs.google.com/file/d/1V5-T1tNriakrioilKSzCl6HKYRvRNFi-64JaP5Foo03NgK2Yv0M8clDctEpk/edit?pli=1 Wcześniej była uchwała http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czo-selekt/54.pdf Regulamin uchwalony przez Selekt i ogłoszenia o przetargach wprowadzają przymus dostarczenia wszystkich rodzajów śmieci do Piotrowa-proszę porównac to z art.9e ustawy. Związek istniejący od bodajże 2004 roku nie opublikował do tej pory żadnego protokołu z posiedzenia Zgromadzenia a dotyczą go przepisy dotyczące Rad Gmin. Nie robiłbym problemu z tego,że nie reprezentuje Was Burmisztrz. Większośc włodarzy gmin-członków Zgromadzenia i tak na temat śmieci ani me,ani be ani kukuryku.Jeśli jednak inna osoba reprezentuje gminę,to wydaje mi się,że powinna byc w tej sprawie uchwała Rady.
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2013-04-21 01:33:00
Do @ a ja... Z prostyxh i oczywistych przyczym, których nie trzeba tłumaczyć
a ja sobie siedzę i myślę...
2013-04-20 23:11:56
Dlaczego nas w tym Selekcie nie reprezentuje burmistrz Zofia Springer, to jednak robi różnicę. Co by nie powiedzieć, to z większości gmin fatyguje się wójt lub burmistrz. Czy Ratajczak składa Radzie sprawozdania z tych działań, które są podejmowane w Czempiniu?
Małgorzata Kaptur
2013-04-20 20:35:37
Sprzątanie w lesie w dobrym towarzystwie to nie praca, tylko przyjemność :-)
Waldek
2013-04-20 20:26:16
Trzecie przykazanie:Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Dlaczego nie sprzątacie w sobotę ? Oj dostanie się Wam z ambony, oj dostanie.