CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

MPZP dla Wiórka i Strzelnicy

Małgorzata Kaptur: 16.05.2013 r.
Jutro - 29 maja 2013 r. na sesji RM m.in. mpzp dla wsi Wiórek i Strzelnicy, skarga dr J. Tafelskiej-Stachowiak i absolutorium dla burmistrza.MPZP WIÓREK

Plan obejmuje cały obręb ewidencyjny wsi Wiórek o powierzchni 359,1 ha.
81,1% - tereny, na których nie przewiduje się jakiejkolwiek zabudowy, tereny dolesień, tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz tereny rolnicze.
11,2% - tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowej z usługami.
5,5% - tereny komunikacji (drogi publiczne jak i drogi wewnętrzne, a także tereny infrastruktury technicznej w zielni krajobrazowej)
1,6% -  tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oraz ogrodniczych oraz tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz ogrodniczych.
 0,6% - tereny przeznaczone pod usługi, usługi oświaty, tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oraz tereny sportu i rekreacji.

Nowowyznaczone tereny pod zabudowę stanowią zaledwie 3,5% powierzchni obszaru opracowania planu miejscowego i jednocześnie 26,2% wszystkich terenów wyznaczonych pod zabudowę.
Nowe drogi oraz poszerzenia dróg istniejących stanowią 0,7% powierzchni obszaru  planu i jednocześnie 14% terenów wszystkich wyznaczonych w planie dróg.

Plan miejscowy dotyczy obszarów już zabudowanych i częściowo wyposażonych w infrastrukturę techniczną.
Wydatki Gminy związane będą zatem z wykupem nowych dróg oraz poszerzeniem dróg istniejących, ich uzbrojeniem, także urządzeniem wszystkich dróg.
Na terenie wsi Wiórek nie ma zbyt wiele terenów gminnych, możliwych do sprzedaży. Z tego względu potencjalne wydatki przewyższą potencjalne dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego, opłaty planistycznej i adiacenckiej, czy też podatku od nieruchomości.
Wartością niewspółmierną jest jednakże ochrona terenów i walorów przyrodniczych i przestrzennych.
Zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne o powierzchni:
ok. 0,0717 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa,
ok. 1,9195 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa

@taboret ma rację, że na pewne rozstrzygnięcia planu ma wpływ teren przy Warcie traktowany jako rezerwowe ujęcie wody.
 

 


KomentarzeAlina do Krzysztofa
2013-05-26 20:53:50
Największym wrogiem mieszkańców przy ul. Gałczyńskiego jest NIEDOSŁYSZĄCY radny Jacek Rogalka. Pomimo wrodzonej wady słuchu jest żarliwym obrońcą firmy Stora Enso , która w nocy w czasie ładowania kontenerów z makulatura wytwarza dokuczliwy halas zakłócając cisze nocna. No cóż on nie słyszy. Klamie, ze ten hałas przeszkadza tylko jednej osobie. Jako przewodniczący osiedla nie raz spotykal sie z mieszkańcami w tej sprawie i doskonale wie ilu ludzi narzeka na dokuczliwy hałas.
Krzysztof
2013-05-24 19:41:23
Byłem wczoraj w nocy na Gałczyńskiego zobaczyć a właściwie usłyszeć jak buczy i huczy Stora Enso. Nie miałem lornetki ale sądząc po hałasie to pewnie pracują przy otwartej hali. Wentylacja chyba słabo wydajna więc wrota otwierają na oścież. Mieszkańcy latem to pewnie nie śpią przy otwartych oknach bo się nie da spać przez ten hałas. Czy już jakaś firma robiła expertyzę dot. hałasu dla tego terenu?
Do Krzysztofa
2013-05-22 23:10:36
Krzychu jak nie wierzysz to przyjdź na ul. Gałczyńskiego. Zobaczysz to w co nie wierzysz. Zobaczysz firme STORA ENSO pracująca na III zmiany w środku osiedla. Zobaczysz firme spedycyjna ANTON ROHR. Zobaczysz pętające sie TIR-y w nocy po ul. Gałczyńskiego. Zobaczysz zapaskudzone przez kierowców TIR-ów pobocza i krzaki.To jest możliwe w Mosinie NATURA 2000. Ale możesz zgłosić wniosek do burmistrza o zmianę tej sytuacji. Nalezy dużo pisać a mniej się dziwić. A najlepiej to napisz do Starosty bo w Mosinie władza Cie OLEJE.
Krzysztof
2013-05-22 21:00:05
Symbioza przemysłu z mieszkaniówką? Ja w to nigdy nie uwierzę. Czy to jest zgodne z prawem, że działka mieszkaniowa praktycznie graniczy z przemysłową?
Krzysztof
2013-05-22 20:44:56
A czy w planach tych nie ma czasami jakiegoś lotniska dla samolotów cywilnych tudzież wojskowych? Może zmieściła by się też elektrownia jądrowa?
Karol
2013-05-22 15:54:07
Sprawdziłem i tej informacji nie było na żadnej tablicy ogłoszeń ani w ostatnim Merkuriuszu. To po co jest ta gazeta jak nie informuje o najwazniejszych dla mieszkańców sprawach
the naturat
2013-05-22 11:22:19
Dziękuję. Mała frekwencja, to chyba woda na młyn ...
Małgorzata Kaptur
2013-05-22 09:19:19
Na spotkaniu było 6 osób zbulwersowanych tym, że nie dowiedziało się o tym spotkaniu drogą oficjalną - tzn. z tablic ogłoszeniowych na osiedlach, czy z Merkuriusza. Nie informowała o tym również strona gminy. Wiadomość o dyskusji publicznej znajduje się tylko na BIP-ie i trudno do niej dotrzeć mieszkańcowi. Przedstawiony plan dot. fragmentu obszaru między Śremską, a Gałczyńskiego, części przyległej do ul. Śremskiej. Gł. zmiana dot. dróg dojazdowych do posesji przy Śremskiej w związku z budową tunelu. Na spotkaniu był obecny inwestor - własciciel dużej działki przylegającej do drogi dojazdowej do firmy Rohr, który zamierza tam zbudować magazyny, w których miałyby być składowane i kompletowane części do komputerów. Firma ta nie generowałaby dużego ruchu TIR-ów - a stwarzałaby 50 miejsc pracy. Działka położona jest w głębi tego terenu i nie graniczy z żadną z ulic, dlatego wg zapewnień inwestora nie będzie uciążliwa dla mieszkańców.
Małgorzata Kaptur
2013-05-22 09:07:30
Linki do planu dla STRZELNICY jak i do pozostałych projektów uchwał wstawiłam na stronie głównej u góry. W planie dla Strzelnicy najważniejsze zmiany to odlesienie Strzelnicy (uzasadnienie, że bez tego nie może powstać tam żadna infrastruktura, np. oświetlenie). Zapisane w planie jest zachowanie 80% powierzchni biologicznie czynnej. Druga zmiana to odlesienie lasku przy Jarzynowej. Będzie tam możliwość powstania obiektu kubaturowego przeznaczonego na usługi zdrowia, oświaty, nauki, rekreacji, bez funkcji mieszkaniowej. Tu ma być zachowane 50% powierzchni biologicznie czynnej.
the naturat
2013-05-22 08:34:00
Pomoc, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, gdzie znaleźć na BIP-ie plan Strzelnicy. "Wisi" tam i owszem ul. Śremska, ale Strzelnicy brak albo źle szukam.
the naturat
2013-05-22 08:25:59
Ja niestety byłem w pracy, dla mnie 15-ta to godzina nie dla ludzi. Co do wniosków do planów zagospodarowania, to miałem okazję obserwować i uczestniczyć w jednym planie ( wykładanym kilka razy ). Wniosków było mnóstwo, z reguły bez uwzględnienia. Tutaj wnioski nic nie dadzą. Jedynie nagłośnienie sprawy, media, stowrzyszenia, specjaliści niezalezni, naukowcy.
Do Krzysztofa
2013-05-21 23:42:52
To czy Mosina będzie uprzemysłowioną zalezy OD NAS MIESZKAŃCÓW. Do 9 czerwca można składać wnioski na temat zmian w planie zagospodarowania. Napisz Ty i inni mieszkańcy wnioski , ze uważasz, ze Mosina ma juz dość przemysłu i kłopotów i uciążliwości z tym związanych. Chcemy terenów zielonych rekreacyjnych, małych sklepów osiedlowych. Jesteśmy przecież gmina NATURA 2000.
Krzysztof
2013-05-21 21:27:39
Czy Mosina musi być uprzemysłowiona jak Komorniki??? Kto był na spotkaniu?
the naturat
2013-05-17 09:39:35
godz. 15 . To tak trudne zrozumieć, że ludzie pracują dłużej, 16,17,18 ? Żeby wziąć w tym udział trzeba urlopu ... Szanowna władzo, nie każdy pracuje w Mosinie do 14 i 15, a już zupełnie nie każdy pracuje w administracji. Weźcie pod uwagę taką drobną sugestię i poczyńcie taki maleńki gest dla ludzi.
Małgorzata Kaptur
2013-05-17 07:24:04
Dyskusja o planie ma być w poniedz. 20.05.o godz. 15.00 w sali 110 UM w Mosinie.
Jola
2013-05-16 23:52:58
O której godzinie i GDZIE ma sie odbyć ta dyskusja nad planem dotyczącym terenów ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Śremskiej. Brak jakichkolwiek ogłoszeń Nikt z mieszkańców nic nie wie pomimo, ze wielu pisało skargi do UG na te TIR-y wiecznie stojące na Galczynskiego od ponad 12 lat.
Małgorzata Kaptur
2013-05-16 21:27:50
Dyskusja publiczna jest w poniedziałek, 20 maja, a w środę 22 maja spotkanie w sprawie strategii. Przepraszam za pomyłkę.
Monika Kujawska
2013-05-16 17:36:03
20 maja w poniedziałek, czy 22 maja w środę?