CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Strategia - statystyka

Małgorzata Kaptur: 25.05.2013 r.
W środę, 22 maja, po raz drugi zebrał się społeczny zespół ds. strategii.

 

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania wizji rozwoju gminy Mosina.
Powstała ona na bazie dyskusji w czasie I spotkania.

 

Spotkanie drugie miało na celu ustalenie słabych i mocnych stron naszej gminy. Dla zebranych największym problemem było zakwalifikowanie położenia Mosiny między terenami chronionymi (WPN, Rogaliński Park Krajobrazowy i ujęcie wody) jako atut, czy jako przysłowiową kulę u nogi.
Nie udało się rozstrzygnąć tej kwestii.

Wypowiedzi uczestników spotkań mają znaczenie drugorzędne, dopełniające. Firma, która opracowuje Strategię przeprowadza swoje analizy.
Uczestnicy otrzymali zestawienia statystyczne pokazujące naszą gminę na tle 20 pozostałych gmin aglomeracji (Poznań+17 gmin powiatu poznańskiego + Śrem, Skoki i Szamotuły).
   

  obszar miejsce
na 21
Mosina najwyższy
wynik
najniższy
wynik
1 liczba ludności 5 29 121 550 742 6 623
2 lesistość 4 37% 51% 2%
3 przyrost naturalny 13 3,7 % 13,8 % 1 %
4 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku poprodukcyjnym 15 22 % 16 % 32%
5 poziom skanalizowania 12 57% 91 % 33 %
6 odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej 16 91% 97 % 83 %
7 odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej 19 39 % 97 % 0
8 odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 13 69,6% 89,8% 51,7%
9 odsetek dochodów własnych do dochodów ogółem 10 69,8% 83 % 49 %
10 środki unijne na 1 mieszkańca 16 26 zł 288 zł 1,51 zł
11 Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków
o dofinansowanie unijne
19 21% 34% 15%
12 podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców 12 1 322 2004 774
13 odsetek pokrycia wydatków na oświatę i wychowanie przez subwencję 11 56% 84% 31%
14 wydatki budżetowe na 1 mieszkańca 16 2 670 zł 8054 zł 2267 zł
15 odsetek wydatków majątkowych do wydatków ogółem 13 18% 45% 10%
16 dochody budżetowe na 1 mieszkańca 14 2741 zł 5988 zł 2137 zł
17 bezrobocie 17 3% 2% 9,6%
18 odsetek korzystających z pomocy społecznej 6 3,8% 1,8% 12,6%
19 ścieżki rowerowe na 10 000 mieszkańców 5 5 % 20% 1%
20 fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 000 mieszkańców 9 24 52 13
21 liczba osób ćwiczących w ramach klubów na 1000 mieszkańców 14 22 38 4
22 liczba ludności przypadająca na zakład opieki zdrowotnej 17 3 168 1 238 5 747

Mosina a aglomeracja poznańska... czyli wybrane dane statystyczne -  na podst. danych GUS BDL - wybrane informacje z opracowania przygotowanego przez firmę DGA Optima na spotkanie w sprawie Strategii w dniu 22 maja 2013 r.

Jak widać Mosina - po Poznaniu, Swarzędzu, Śremie, Luboniu i Szamotułach jest najludniejszą gminą aglomeracji, ale w obszarach (na które mamy wpływ) uzyskuje wyniki poniżej średniej.
 

STRATEGIA - 1 KROK


Komentarzetaboret
2013-07-09 11:33:11
Niżej podany link dotyczy następnego spotkania w/s strategii.
taboret
2013-07-09 11:21:19
http://www.mosina.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=50&artykul=5282&akcja=artykul
taboret
2013-05-28 17:14:20
https://www.google.pl/search?q=uj%C4%99cie+wody+dla+Poznania+G%C3%B3rski+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a PDF Prof J Górski i J Przybylak -Środowisko naturalne miasta Poznan rozdz .5 str 39 p. 4,2 odwierty Rogalinek - Wiórek
AS wiórecki
2013-05-28 16:40:25
I dlatego sankcjonuje się te p.o.ś. które już są pobudowane? Rozmumiem gdyby przepis z mpzp nakazywał w trybie administracyjnym likwidację za odszkodowaniem ze środków ministerstwa ochrony środowiska dotychczasowych oczyszczalni. Nie może być tak, że jedni mogą zanieczyszczać a inni nie. To byłby jaskrawy przykład dyskryminacji i będzie oczywiście musiał być zaskarżony. Ponieważ Sowisło będzie bronić Urzędu sprawa jest przesądzona. Bo co? znowu w Mosinie równi i równiejsi? Jak sołtys jeden z drugim ma - to na resztę nakichać? Albo to stanowione tutaj prawo będzie wreszcie moralne, albo Mosina znowu w tyłek od opinii publicznej dostanie, bo jak w banku - zaskarżę!!
taboret
2013-05-28 16:17:24
Może być to też związane z przyszłą rozbudową ujęcia wody ponieważ planowane są odwierty Rogalinek - Wiórek w związku z pogorszeniem się jakości wody na Dębinie z powodu otwarcia A- 2.
mieszkaniec
2013-05-28 15:38:15
Zapis o zakazie przydomowych oczyszczalni może wynikać np. ze sąsiedztwa rzeki, ale w takim przypadku nie powinien dotyczyć całej wsi, a tylko przyległych działek do Warty. Dlaczego wprowadzony zakaz w mpzp nie został wyjaśniony mieszkańcom?
AS wiórecki
2013-05-28 14:48:20
Proszę zauważyć, że wydanie jakiejkolwiek opinii Starostwa będzie już nieuprawnione, bo jutro macie Państwo Radni zatwierdzić mpzp dla Wiórka w którym stoi jak wół w rozdz.1 par 14 pkt 11 tiret 4: "ustala się zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków". Racja, że cena jaką oferowano z polecenia i namaszczenia Urzędu była złodziejska (o czym już kiedyś pisałem), co jednak nie oznacza, że należy nam zamykać drogę do samodzielnego wykonania p.o.ś. Tym bardziej, że na terenie naszej gminy jest ich wykonawca (wczoraj w Castoramie oglądałem jego produkty) za śmieszną (w stosunku do tej proponowanej) cenę ok 1900 do 2900 za komplet!! Czyżby lobby szambolistów ręce w tym g.. maczało i nam kogoś znowu skorumpowało? Zatwierdzenie w mpzp tego dyskryminującego, NIE WIADOMO CZYM PODYKTOWANEGO zakazu będzie haniebne. PRZECIEŻ TO JEST SAMOWOLA URZĘDNICZA. Jakiś pieprzony palant zakazuje zza biurka CAŁYM WSIOM ulepszać i doskonalić swoje otoczenie !! KURIOZUM I HAŃBA! No, ciekawe jak będzie głosował to gówniane cacko Waligórski i Osuch? Dla mnie nieważne kto będzie rządem kierował - dla mnie ważne są takie właśnie lokalne sprawy - choćby gówien nawet tyczyły. Radni - apeluję o troskę o mieszkańców a nie pseudo urzędników.
mało kumaty
2013-05-28 14:48:16
Kto jest winien? P. Kociemba, P. Kaptur, Starostwo, obwarowany kredyt, dostawca oczyszczalni, czy geolog? Na pewno nie jest winny kompetentny Urząd w Mosinie, ale niekompetentny w sprawie oczyszczalni. Czy ktoś może mi pomóc we wskazaniu winnego?
Małgorzata Kaptur
2013-05-28 13:44:53
W ostatnim "Czasie Mosiny" był artykuł pana Henryka Kociemby, w którym wyraził on swoją dezaprobatę dla nieudanej akcji prowadzonej pod egidą urzędu w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków w Czapurach. Pan B. Lewicki (asystent burmistrza ds. mediów) domagał się sprostowania. Niestety byłam zmuszona mu odmówić, gdyż nie jest to sprostowanie, lecz wyjaśnienie, które powinno się ukazać w Merkuriuszu lub trafić do wszystkich osób, które zgłosiły swoje zainteresowanie sprawą. Tekst nadesłany przez p. Lewickiego: "Nieprawdą jest, że: "W końcu 2011 roku nasz przewodniczący i sołtys zarazem rozpowszechniał ideę: - Budujemy oczyszczalnie przydomowe. Musi być tylko 50 chętnych, będzie dofinansowanie z ochrony środowiska i tani kredyt - informował wszystkich na zebraniu. 70 chętnych się zebrało w ciągu 3 tygodni. I co? I nic. Sprawa utknęła i tkwi w biurkach urzędników z Mosiny. Brawo Burmistrz Gminy Mosina i jego presonel!" Bogdan Lewicki nadesłał takie wyjaśnienie: " Po zgłoszeniu się grupy mieszkańców Gmina Mosina zleciła w 2012 r. wykonanie dokumentacji geologicznej dla części wsi Czapury, z której zainteresowani mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Kredyt, o którym mowa okazał się obwarowany wieloma obostrzeniami dotyczącymi wyboru konkretnej technologii oczyszczania. Konieczny był wybór drogiej oczyszczalni, co finalnie, nawet przy wspomnianym dofinansowaniu, wiązało się z poniesieniem kosztów wyższych niż w przypadku wyboru innych technologii. Spowodowało to, że nie było chętnych do jego sfinalizowania. Możliwość budowy przydomowych oczyszczalni wciąż istnieje. Ponadto wydanie negatywnej opinii o budowie przydomowej oczyszczalni leży w kompetencjach Starosty a nie Urzędu Gminy."
z Czapur
2013-05-28 13:30:49
Przydomowe oczyszczalnie ścieków to wielka kompromitacja Urzędu. Najpierw wiele hałasu i obiecanki Waligórskiego, że wszystkiego dopilnuje. a po roku wielka klapa. Widac na oczyszczalniach przydomowych się w Urzędzie nie znają, za to mają specjalizację w szambach osiedlowych FH. Na tym sie znają.
AS wiórecki
2013-05-28 12:02:30
Mosińskie urzędasy szopkę z mieszkańców sobie robili sporządzając listę chętnych m.in. z Czapur i Wiórka na dofinansowywane z UE przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kupa ludu pod namową jakiegoś "mądrego" z gminy się zapisała. Pomiary i wiercenia na działkach robili, zachęcali, mamili i ...oszukiwali. A urzędasy zza biurka w mpzp dla Wiórka i tak wpisali swoje: ZAKAZ urządzania przydomowych oczyszczalni ścieków. Na wioskowym zebraniu w sprawie mpzp oprotestowano ten zapis, miał zająć sie tym sołtys. Ten bardzo dobry gospodarz wioski, a z drugiej strony beznadziejny radny i dupowłaz springerowy nic nie załatwił, bo widać że zapisu nie zmieniono. Musicie urzędasy na coś się zdecydować, bo jak na razie to całkiem zasłużenie za głupków to wy robicie. Tylko dlatego zresztą, że swego miałkiego rozumku używacie, zamiast oprzeć się na zbiorowej mądrości mieszkańców. Gdyby jeden z drugim urzędas obruszał się na taką tytulaturę to zmienię ją natychmiast, gdy jako petent będę z grzecznością, szacunkiem, uprzejmością i życzliwością w Urzędzie traktowany. Bo to ty palancie masz mi służyć, a nie odwrotnie, i rusz dupę z fotela jak przychodzę do ciebie, albo stój jako i mi stać pozwalasz - ty szejku mosiński!
Małgorzata Kaptur
2013-05-27 22:11:20
Tak wynika z materiałów opracowanych przez firmę DGA Optima, która opracowuje Strategię dla gminy Mosina 2020+
Tu musi być jakiś błąd
2013-05-27 13:46:15
Aż tyle odrzuconych wniosków? Czy tu nie ma jakiejś pomyłki - przecież tyle w ostatnim czasie pozyskano środków na świetlice i boiska!