CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Aktualności rogalińskie

Mikołaj Pietraszak Dmowski: 1.07.2013 r.
 W ostatnim czasie miało miejsce kilka niecodziennych wydarzeń związanych z Rogalinem, rodziną Raczyńskich oraz Fundacją Raczyńskich.

W sobotę 29 czerwca uroczyście otwarte zostało nowe skrzydło Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Dokonali go m.in. pani Wirydianna z Raczyńskich Reyowa i prezydent RP, pan Bronisław Komorowski wraz z prezydentem Poznania, panem Ryszardem Grobelnym. Chwilę wcześniej, razem z prezydentem Komorowskim, pani Reyowa odsłoniła tablicę pamiątkową na frontonie starego gmachu poświęconą swojemu antenatowi, fundatorowi biblioteki, Edwardowi I Raczyńskiemu.

W swoim przemówieniu prezydent Komorowski, nawiązując do założyciela biblioteki i jego rodziny powiedział, że o wielkości rodu i pamięci o nim decyduje nie jego stan posiadania, ale to, co po nim zostało dla innych.
„Po wielu latach widać, że można było mieć tysiące hektarów, gigantyczne dochody, kapitalne koligacje w całej Europie, ale nie to gwarantuje dobrą pamięć, przekonanie o wielkości rodziny. Po wielu latach widać, że jeśli zrobiło się coś dla innych, nie tylko dla własnej potęgi, to jest to fundamentem dobrej pamięci o wielkości rodzin, wielkości dokonań.”
Prezydent wskazał, że doświadczenie rodu Raczyńskich może być wzorem dla współczesnych.

Po uroczystościach w Poznaniu biorący w nich udział minister Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, złożyli oficjalną wizytę w Rogalinie. Towarzyszyli im m.in. prezes zarządu Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu i dyrektor Muzeum Narodowego prof. Wojciech Suchocki oraz piszący te słowa sekretarz zarządu fundacji, jednocześnie prezes Majątku Rogalin, Mikołaj Pietraszak Dmowski. W czasie pobytu goście spotkali się m.in. z córkami fundatora - b. prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego - paniami Wandą Dembińską i Wirydianną Reyową oraz jego wnuczką, panią Cecylią Rey.

Minister Klimczak i dyrektor Makowski zwiedzili majątek Rogalin: folwark, pola i łęgi, zwracając szczególną uwagę na chronione przez fundację charakterystyczne, tradycyjne formy i elementy krajobrazu, z którego słynie Rogalin. (Prezydent Komorowski i Kancelaria Prezydenta uważają, że krajobraz jest dobrem ogólnonarodowym, nie zawsze docenianym. Jego ochronie ma służyć skierowany właśnie do laski marszałkowskiej prezydencki projekt ustawy tzw. krajobrazowej, która wzmocni narzędzia ochrony krajobrazu.)
Następnie goście udali się do pałacu w Rogalinie, gdzie oprowadzeni zostali przez kierowniczkę oddziału MNP, panią Joannę Nowak. Przed wyjazdem obejrzeli ponadto dawną kaplicę pałacową, a obecnie kościół parafialny. Pobyt ministra Klimczaka był okazją do przedstawienia działalności i najnowszych planów Fundacji Raczyńskich, jak również realizacji przez MNP projektu „Rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie”. Liczymy, że wizyta przyczyni się do dalszej współpracy obu instytucji z Kancelarią Prezydenta RP, której dotychczasowym efektem jest ekspozycja w pałacu prezydenckim obrazów należących do fundacji.

W sobotę o godzinie 17:00, w piątą rocznicę śmierci, odprawiona została w kościele w Rogalinie msza św. za duszę śp. rotmistrza Ryszarda Dembińskiego.

Nazajutrz, w niedzielne popołudnie, nieoficjalną wizytę w Rogalinie złożyła pani Anna Komorowska, żona prezydenta RP.

www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,273,prezydent-w-poznaniu.html

www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,671,minister-maciej-klimczak-w-palacu-w-rogalinie.html


Od lewej:dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Wirydianna Raczyńska-Rey, Cecylia Rey (?) i Maciej Klimczak - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

więcej zdjęć...


KomentarzeAleksander Saniecki
2013-07-02 21:56:56
Może czas pomyśleć aby fundatorom i dobroczyńcom wreszcie symboliczne podziękowanie i upamiętnienie od Narodu, szczególnie wielkopolan złożyć? Panie Pietraszak- Dmowski to winno być pańską troską i plany takie oczkiem w głowie Fundacji. Nikt jak Pan nie jest bardziej predysponowany do stosownej inicjatywy. Plan docelowy to pewnie pomnik, ale tu pomysłów dla tego szlachetnego przedsięwzięcia może być całkiem sporo i to w różnych lokalizacjach i perspektywach czasowych. Zachęcam - bo i Pan wpisze się tym sposobem do historii nie tylko w bryczesach z baranami, ale i jako inicjator gestu wdzięczności naszego Narodu.