CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

 MK: 12.07.2013
Kiedy Ci się znudzi czekanie na śmieciarkę, lub chcesz się pozbyć śmieci, których nie można wkładać do kubła, możesz pojechać sam do Piotrowa Pierwszego... 

 PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma docelowo powstać w każdej gminie należącej do Związku Selekt. Taki wymóg stawia tzw. ustawa śmieciowa. Niestety na obecną chwilę wszyscy mieszkańcy gmin zrzeszonych w Selekcie mają możliwość korzystania tylko z jednego PSZOK-a w Piotrowie Pierwszym (gmina Czempiń). 
Na zdj. PSZOK w Gliwicach.
Niestety strona SELEKT Piotrowo I nie jest w stanie zaspokoić ciekawości mieszkańca gminy członkowskiej...Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek-piątek 6:00-22:00

sobota 8:00-14:00

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH:

1) Indywidualny mieszkaniec przyjeżdża na zakład, zgłasza się na wadze samochodowej
tam deklaruje jaki rodzaj odpadu został przez niego przywieziony.Następnie jest kierowany w odpowiednie miejsce składowania danego odpadu.

2) Pojemniki są ustawione na lewo zaraz za bramą wjazdową.

3) Klient jest zobligowany do posegregowania dostarczonych odpadów wg oznaczeń na tabliczkach informacyjnych lub pojemnikach.

4) Po rozładowaniu ponownie trzeba się zameldować na wadze w celu potwierdzenia wagi i złożenia podpisu w prowadzonym zeszycie rejestrowym.

5) Odpady przekazywane do PSZOK:


1. papier, tektura (makulatura),

2. metale,

3. tworzywa sztuczne,

4. szkło,

5. opakowania wielomateriałowe,

6. odpady komunalne ulegające biodegradacji,

7. odpady zielone,

8. przeterminowane leki,

9. chemikalia,

10. zużyte baterie i akumulatory,

11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13. odpady budowlane i rozbiórkowe,

14. zużyte opony.


Pozostałe grupy odpadów podlegają opłacie wg cennika CZO Selekt

selekt.czempin.pl/


Komentarze