CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Przychodnia na Dworcowej nadal do wynajęcia

Małgorzata Kaptur: 24.10.2013 r.
31 grudnia 2013 r. kończy się umowa na wynajem budynku przychodni w Mosinie przy ul. Dworcowej. Burmistrz ogłosił przetarg na wynajem na okres 10 lat, wyznaczając warunki dodatkowe - wykonanie w okresie 3 lat określonych prac remontowych. Cena wywoławcza to 12 zł/1m2. Odbyły się dwa przetargi, ale nie przyniosły rozstrzygnięcia. Lekarze napisali pismo do radnych w tej sprawie.

PISMO 

   Przetarg na wynajem budynku przychodni w Mosinie 2013  Przetarg na wynajem lokalu w Pecnej    2012           
powierzchnia
wynajmowanego lokalu
1320,20 m² 191,14 m² - przychodnia dla dorosłych i dla dzieci
56,75 m²;   przychodnia stomatologiczna
cena wywoławcza 12 zł netto + Najemca na własny koszt, w terminie 3 lat,  wykona
następujące roboty: malowanie ścian i sufitów, stolarki drzwiowej,
ławek do siedzenia dla pacjentów, wymiana istniejącej wykładziny,
zakup nowych wieszaków , docieplenie dachu i wymiana opierzeń, instalacji odgromowej; wykonanie na nowo podestu wraz z podjazdem dla inwalidów, wyburzenie istniejących; modernizacja dźwigu osobowego, wykonanie ocieplenia budynku, elewacji budynku;
12 zł netto

stomatolog
15,00 zł. netto
okres wynajmu 10 lat 3 lata
oferenci 1. konsorcjum firm: Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA R.
Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna,
Przychodnia Lekarza Rodzinnego „CONSENSUS" Zbigniew Ewa
Andrusiak, spółka jawna, w imieniu których działa lider
konsorcjum, tj. Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz,
D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna, reprezentowany
przez Ryszarda Matuszkiewicza
2. konsorcjum firm: „Medicomplex" Dariusz Zimowski,
Krosinko, ul. Piaskowa 15A,  „Mar-Max" Paweł Marciniak,
62-050 Mosina, ul. Chodkiewicza 15, w imieniu których działa
„Medicomplex" Dariusz Zimowski, Krosinko, ul. Piaskowa 15A,  reprezentowane przez Pana Dariusza Zimowskiego
1. Natalia Rabiza Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
13,00 zł. netto
2. Janina Tafelska - Stachowiak Pecmed
15,90 zł netto
przebieg przetargu I przetarg - brał udział tylko 1 oferent - konsorcjum obecnie działających w budynku spółek.
II przetarg - w I cz. było dwóch oferentów (j.w.) Jednak do II etapu zakwalifikowało się tylko konsorcjum Vis Medica -Consensus.
Uczestnik  przetargu podobnie jak w I przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. W związku z powyższym II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
III przetarg - przebiegał tak identycznie jak drugi - brak rozstrzygnięcia
W wyniku przetargu komisja uznała za lepszą ofertę z niższą ceną. Przegrana odwoływała
się i złożyła skargę, którą rozpatrywała Komisja Rewizyjna.

 

 Artykuł z "Ziemi Mosińskiej" 

Czasy się zmieniają. Kiedyś przychodnia na Dworcowej była jedyną placówką świadczącą usługi medyczne w Mosinie. Obecnie jest jedną z wielu. Osoby prowadzące spółki medyczne nie są Judymami, lecząc, prowadzą biznes i osiągają spore dochody z prowadzonej działalności.
Na rynku mamy obecnie podmioty działające bądź w lokalach własnych (nowa siedziba Eskulapa) bądź w wynajmowanych - Medicomplex nad Tesco, przychodnia dr Swietłany Bartkowiak w Świątnikach, bądź w lokalach gminnych.

Dotychczasowi użytkownicy budynku przy ul. Dworcowej w Mosinie przez 15 lat za niski czynsz wynajmowali pomieszczenia. Z własnych środków podejmowali niewiele prac ( dopiero nowi właściciele Vis Medica mają inne podejście - poczynili pewne nakłady i zmienili wygląd swoich pomieszczeń). 
Warto zaznaczyć, że w tym dużym budynku wiele gabinetów jest pustych. Taka sytuacja jest możliwa tylko przy niskim czynszu. Nie było w tym budynku miejsca dla pielęgniarek, które otworzyły własną praktykę. Musiały wynajmować lokal w Ośrodku Kultury.
Mieszkańcy od dłuższego czasu nie mogą skorzystać na miejscu z zabiegów rehabilitacyjnych, przez wiele miesięcy nie było w Mosinie ginekologa przyjmującego w ramach NFZ.
Wielu pacjentów leczy się w innych miejscach.  
Budynek nie jest wykorzystywany optymalnie, a szkoda, bo dzięki windzie jest przystosowany dla niepełnosprawnych.

Jak zakończy się sprawa - kto i za ile wynajmie gminny budynek na ul. Dworcowej - przekonamy się wkrótce. 


 


Komentarze



Małgorzata Kaptur
2013-12-06 23:02:00
Trzy przetargi nie wyłoniły najemcy budynku przychodni. Trzeci przetarg miał przebieg identyczny jak drugi. Medicomplex znów nie został zakwalifikowany do II etapu, a jedyny oferent nie dał 20 groszy więcej niż cena wywoławcza. http://bip.mosina.pl/bip/mienie-gminne/najem-mienia-gminnego/ogoszenie-wyniku-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-dwustopniowego-na-najem-budynku-zlokalizowanego-w-mosinie-ul.-dworcowa-3.html