CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Morena Pożegowska – historia zagospodarowania

 Małgorzata Kaptur: 4.02.2014 r.
Z początkiem roku ukazał się jubileuszowy numer „Kroniki Wielkopolski”- popularno-naukowego kwartalnika Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, wieńczący 40 lat tego wydawnictwa. W tej okolicznościowej pozycji, wśród materiałów dotyczących całego regionu, znalazł się obszerny artykuł z dziejów naszej najbliższej okolicy: „Morena Pożegowska – historia zagospodarowania” autorstwa Joanny Nowaczyk…

Morena Pożegowska wyrosła ponad najbliższą okolicę Poznania w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Pod ciężarem następującego lądolodu, wypiętrzeniu uległy trzeciorzędowe iły, stanowiące jej podstawowy budulec. Setki tysięcy lat później, stały się one bogactwem naturalnym wykorzystywanym w działalności gospodarczej człowieka, a Morena Pożegowska – atrakcją krajobrazową chętnie odwiedzaną przez turystów. Wzgórze to, zwane również Pożegowską Górą, ze swoim kulminacyjnym punktem Osową Górą – 132 m n.p.m., dla okolicznych mieszkańców, a także mieszkańców aglomeracji poznańskiej jest do dziś ważnym elementem kulturowym.

Jego stoki stały się kiedyś źródłem cennej kopaliny, podbudową dla zbiorników wody dla Miasta Poznania, ale też miejscem uprawiania sportów zimowych, punktem startowym napowietrznej żeglugi, punktem widokowym i obserwacyjnym, miejscem wypoczynku i spacerów…
 

Na zdj. poniżej: kopalnia gliny, rok 1968


 

W jubileuszowym numerze „Kroniki Wielkopolski” 4(148), tematyki tej dotyka artykuł Joanny Nowaczyk zatytułowany „Morena Pożegowska – historia zagospodarowania”. W popularno-naukowym artykule, autorka podjęła próbę przedstawienia w zarysie zmian, jakie dokonywały się na przestrzeni dziejów w krajobrazie Moreny. Znajdziemy tam m.in. informacje na temat historii linii kolejowej do Osowej Góry, kopalni iłów trzeciorzędowych, szkoły szybowcej na Pożegowie, czy wyciągu narciarskiego na „Janosiku” oraz innych obiektów turystycznych…


Sezon narciarski na Janosiku - lata koniec lat 70.Fot. Archiwum rodzinne autorki.

To kolejny artykuł autorstwa Joanny Nowaczyk, dziennikarki i historyka, opublikowany w „Kronice Wielkopolski”. Dotychczas na łamach tego wydawnictwa ukazały się: „Piotr Mocek – zapomniany powstaniec z Mosiny” (4/2008), „Gdy księżyc odmienił się złoty - wspomnienie o prof. Tadeuszu Perkitnym” (4/2010) oraz „Historia pomnika ofiar hitleryzmu na rynku w Mosinie (2/2012).

„Kronikę Wielkopolski” można nabyć w Dziale Wydawniczym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, ul. Prusa 3, w poznańskim Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka 44, w prenumeracie poprzez przedsiębiorstwa „Ruch”, a także w internetowej sprzedaży wysyłkowej WBP, na stronie www.wbp.poznan.pl. Będzie też można sięgnąć po nią w Mosińskiej Bibliotece Publicznej, gdzie z pewnością znajdzie się na półce w wypożyczalni.

Zachęcamy do lektury.


Komentarze