CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Opieka społeczna w gminie Mosina i inne sprawy z ostatniej sesji

 Małgorzata Kaptur: 31.03.2014 r.
Porządek obrad ostatniej sesji składał się z 34 punktów.  Rada uchwaliła m.in. mpzp dla części wsi Krosno, podjęła uchwały w sprawie skarg spółek medycznych i p. Kręgielczaków, przyjęła program opieki nad zwierzętami... 

 1. Wpłynął wniosek o uzupełnienie protokołu z sesji w dniu 27 lutego, jednak został w głosowaniu odrzucony.
   
 2. Skargi spółek lekarskich Vis Medica i Consensus nie zostałną rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną, gdyż większość radnych nie była zainteresowana ich badaniem. Mecenas uzasadniał, że skoro sprawa jest w Sądzie i Prokuraturze, to Rada nie ma tu nic do roboty. Zapomniał jednak dodać, że Sąd  i Prokuratura rozpatrują sprawy wniesione przez Burmistrza i dotyczą one eksmisji, a nie skargi na Burmistrza.Efektem dyskusji było wprowadzenie zmiany  w uchwale polegającej na zastąpieniu zapisu "uznaje się za nieuzasadnioną skargę Przychodni..." na " Rada nie przekazuje skargi do Komisji Rewizyjnej i pozostawia ją bez rozpatrzenia w związku z toczącymi się postępowaniami przed organami orzekającymi".

 3. Skargę państwa Ireny i Jerzego Kręgielczaków Rada uznała za częściowo zasadną. W tej sprawie było wiele różnych głosów radnych.

   
 4. Rada bez dyskusji natomiast przyjęła: 


sprawozdania z:

 • nabywania i zbywania gminnych nieruchomości,
 • realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013",
 • realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych",
 • działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie za rok 2013,
 • ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Mosina.

a także:

 • podział gminy na jednomandatowe okręgi głosowania i obwody głosowania,
 • utworzenie obwodu głosowania w Szpitalu w Ludwikowie w związku z wyborami do Europarlamentu,
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
 • zaproponowane nazwy ulic (Jarzębinowa w Daszewicach i Dębowa w Rogalinku), 
 • wyodrębnienie funduszu sołeckiego.


  Dyskusji w sprawach związanych z opieką społeczną nie było, gdyż dostarczono radnym bardzo dobrze przygotowany materiał, z którego wynika m.in., że wg stanu z dnia 31.12.2013 r. 

w gminie Mosina było:

 • 741 bezrobotnych (w tym 270 osób trwale bezrobotnych), w 2012 r. odpowiednio 515 i 181.
 • Tylko 169 bezrobotnych miało prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
 • Gmina posiada 167 mieszkań. Jest 66 wniosków o mieszkanie z gminnych zasobów.
 • Mamy 13 lokali socjalnych i 10 oczekujących na takie mieszkanie.
 • W gminie nie ma żłobka. 
 • Jest 11 przedszkoli licząc z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach (820 miejsc).

W 2013 r. udzielono wsparcia 1575 osobom (645 rodzin),  w tym 1038 długotrwale korzystającym z pomocy mosińskiego OPS. 

Pomoc została udzielona z powodu:

 • ubóstwa 396 rodzin (1 056 osób)
 • bezrobocia - 253 rodzin (673 osoby)
 • niepełnosprawności - 174 rodziny (373 osoby)
 • długotrwała i ciężka choroba - 266 rodzin (591 osób),
 • bezradność - 67 rodzin (212 osób)
 • alkoholizm - 41 rodzin (80 osób)
 • narkomania - 2 rodziny (2 osoby)
 • potrzeba ochrony macierzyństwa - 101 rodzin
 • wielodzietność - 48 rodzin
 • bezdomność - 17 osób
 • opuszczenie zakładu karnego - 11 osób
 • zdarzenia losowe - 3 rodziny - 7 osób
 • ofiary przemocy w rodzinie - 33 rodziny (101 osób)

Na koszt gminy pochowano w ubiegłym roku 1 osobę. 7 osobom gmina dopłaca do pobytu w domu opieki społecznej.

W Mosińskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje 16 osób - kierownik, 8 pracowników socjalnych, 4 pracowników w dziale świadczeń rodzinnych, 3 pracowników zajmujacych się sprawami organizacyjnymi i finansowo-ksiegowymi.

Zadań z roku na rok przybywa, ludzie zgłaszają się do Ośrodka z osobistymi problemami. Niestety warunki lokalowe (niewielkie pomieszczenia wynajmowane od Mosińskiego Ośrodka Kultury), w których pracuje OPS są bardzo trudne. 


  oprac. M.Kaptur

Radni dyskutowali natomiast nad projektem Porozumienia z powiatem w sprawie przejścia dla pieszych w Czapurach. 
Burmistrz nie potrafił wskazać miejsca, w którym to przejście powstanie. Trzeba będzie wybudować odcinek chodnika po stronie Osiedla Leśnego i utwardzić wjazd z osiedla, by ustawić odpowiednie znaki.

W tej sprawie pismo do Starosty skierował Komendant Policji. Wynika z niego, że  na poziomie posesji nr 79 (tuż przy wjeździe na teren osiedla jest bardzo niebezpiecznie i dzieci z osiedla, gdzie docelowo będzie mieszkać 5 tys. osób narażone są na niebezpieczeństwo.

Pan Komendant przeszacował trochę rozmiar osiedla - ponieważ na części osiedla, która zainteresowana jest tym wjazdem oddano do użytku około 320 mieszkań. W nowym etapie powstaną 174 mieszkania.  To da w sumie ok. 500 mieszkań x 3,5 osoby. Wychodzi ok. 1750 osób. http://www.familyhouse.pl/opis-inwestycji-lesne-iv-iii

W czasie pikiety pan Pyżalski powiedział, że na osiedlu mieszka 3 tys. osób. Kiedyś pani Pyżalska w jakimś wywiadzie stwierdziła, że docelowo będzie to osiedle dla 4 tys. mieszkańców.
 
Wg danych Urzędu Miejskiego z 31.12.2013 r. w całych Czapurach są zameldowane ogółem 1873 osoby.

Pan Komendant mocno więc przeszacował ilość mieszkańców tego osiedla, ale okazało się to bardzo skuteczne, ponieważ pismo Komendanta jest raptem z 13 lutego 2014 r. i już 30 marca jest uchwała w tej sprawie.

Przed jej podjęciem radni uzyskali zapewnienie, że najpierw zostanie zbudowane przejście dla pieszych  na ul. Leszczyńskiej (w rejonie ul. Krasickiego) i zostanie wykonana tzw. nakładka na odcinku drogi powiatowej od Krosna do przejazdu w Drużynie, ponieważ starania o wykonanie tych dwóch pilnych inwestycji prowadzone są od ok. dwóch lat.
 


Komentarzedo babajagi
2014-04-03 10:32:23
Dobrze, że czapurski sołtys Kierdziołek chce startować na burmistrza. Pozna swoje miejsce w szyku. Swoją postawą jako przew. RM przyniósł wystarczająco dużo wstydu. Polegnie na 100%.
Waldek
2014-04-02 22:40:42
babajaga@ - wiedzę to on ma wrodzoną
...
2014-04-02 22:23:21
Bzdura, traktuję to jako kiepski żart
babajaga
2014-04-02 22:17:25
Dziś usłyszałam że czapurski sołtys Kierdziołek będzie startował na burmistrza. czyzby to była prawda? przecież ten facet nie ma odpowiedniego wykształcenia i wiedzy.
car-ka
2014-04-01 21:57:07
Dzięki za link do pikety - rzeczywiście Pyżalski mówi o 3 tys. mieszkańców osiedla Leśnego. Brawo mieszkańcy Czereśniowej. Życzę wam powodzenia. Może dzięki wam inni będą ostrożniejsi.
karp
2014-04-01 17:04:50
Myślę, że nie zaszkodziłoby gdyby mieszkańcy założyli stowarzyszenie obrony Czapur przed Pyzą, Springer i Waligórą. Mogliby jako strona uczestniczyc w postępowaniach administracyjnych.
mieszkaniec
2014-04-01 13:47:26
Jolu, mocno przesadziłaś, proboszcza z Pyzą nie łącz, bo to inne światy. Na glutowym Leśnym burmistrz i sołtys otoczyli troską biznes Pyzy, a mieszkańców mają w pompie. Tam nawet miejsc nie ma na handel i usługi, nie wspominając o placach zabaw, czy miejscu na klub. A zieleń mieszkańcy Leśnego mają w lesie.
Małgorzata Kaptur
2014-04-01 10:48:23
Pani Jolu, absolutnie się z panią nie zgadzam. W moim odczuciu burmistrz wcale nie troszczy się o mieszkańców osiedla Leśnego, bo nie opracował planu miejscowego, który wytyczyłby różne funkcje tego obszaru i uregulowałby w sposób właściwy sieć dróg. Teren najpierw powinien być skanalizowany, powinna być druga droga dojazdowa przez las, by umożliwić bezpieczny dojazd mieszkańcom i służbom ratunkowym. Dał takie warunki zabudowy, że nie ma miejsca na przestrzeń publiczną. Kiedy rolnik na płaskim kawałku swego gruntu wydziela kilka działek - drogi wewnętrzne mają najczęściej 10 - 12 m, rzadziej 8 m. Tam dba się o wygodę, a tu gdzie jest tak intensywna zabudowa i w części osiedla tylko1 miejsce postojowe na mieszkanie drogi są takie, jak widać na zdjęciach. http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/zdjecie/lista/1109/czapury-drogi-na-osiedlu-lesnym
Jola
2014-04-01 08:42:01
Burmistrz,wice,sołtys,policjant a moze jeszcze proboszcz ;) wszyscy siedza w kieszeni pyzy? Trafia mnie jasna cholera gdy czytam o kolejnych troskach w Czapurach-Leśnym. Czy ta gmina to tylko glutowe Leśne?
Rodzic
2014-03-31 22:36:21
Komendant policji nie interesuje sie w ogóle rejonem ul. Gałczyńskiego. Tutaj dzieci muszą omijać parkujące Tiry . Komendant zapewne nie wie nic o istnieniu USTAWY O RUCHU DROGOWYM 1997 r. Gdyby miał pojecie i pokazał się na ul. Gałczyńskiego zobaczyłby ulice bez chodnika dla pieszych ale za to z zasrywanym poboczem drogowym od 2005 r. Moze dalby mandat inwestorowi za uporczywe kilkuletnie zanieczyszczanie obszarów zabudowanych. No, pomarzyć sobie można.
Małgorzata Kaptur
2014-03-31 22:08:31
@ taboret ( jak ja lubię z Tobą współpracować ;-) Zawsze można liczyć na Twoją dociekliwość.) Rozbieżność ta wynika, jak sądzę, z nieuwzględnienia w zestawieniu OPS przedszkoli prywatnych. Jaka będzie ostatecznie sytuacja w przedszkolach, pokażą wyniki naboru, który dobiega końca. Wysokość dotacji dla naszej gminy w roku 2014 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego jest dostępna na stronie MEN http://www.men.gov.pl/images/finanse_na_edukacje/Tabela_www.pdf. Gmina Mosina otrzyma kwotę 1 446 476 zł. O ile się nie mylę, przypada miesięcznie 103 zł na każde dziecko objęte opieką przedszkolną na dzień 30 września 2013 r. Można więc oszacować ile w tej chwili mamy miejsc. Nie zrobię tego osobiście, bo będzie materiał na kolejny artykuł, jeśli się pomylę o 2 miejsca ;-)
babajaga
2014-03-31 21:51:19
Dziwne, ze p. Komendant nie zauwazyl, ze od lat jest potrzebny chodnik od granicy Poznania do Kretej i ze tam juz zgineli ludzie w tym mloda dziewczyna. Robic drogi ulice, juz teraz, bo kanaliza bedzie za 100 lat, wiec potwierdza sie fakt, ze plany kanalizacyjne to bajka dla Czapurzan, przeciez oni dalej moga placic za kanalize te skromne 20 zl za mtr3 . Poza tym kto bedzie chcial wykonac kanalize, jezeli koszt wzrosnie o ponowne wybudowanie jezdni i chodnikow. Jeszcze jedna sprawa, ktora firma obsluzy Czapury i Babki, jezeli wokol nie bedzie potrzeba pojazdow ascenizacyjnych. Panie Waligorski, czyzby Pan sobie ta prace rezerwowal?
taboret
2014-03-31 20:57:46
Pani Lidia Skupin-Wójtowska przygotowała dobry i rzetelny materiał na sesję Rady w którym czytamy m/i : Jest 11 przedszkoli licząc z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach (820 miejsc). Natomiast p.kier referatu M. Kasprzyk w bezpłatnej gazecie na str 16 pisze :Nie wiem czy pani radna wie...że ta rzetelna informacja ... że w G?minie mamy ponad 1500 dzieci w wieku przedszkolnym, a PONAD 1300 objętych jest wychowaniem przedszkolnym. (i dodaje są jeszcze wolne miejsca) W co tu wierzyć ???