CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-04-10 
Drukuj PDF Wyślij link

Fikcyjny normatyw

Autor: Małgorzata Kaptur 

Ile miejsc postojowych na 1 mieszkanie powinien zapewnić inwestor? Standardy ponoć są, ale jak pokazuje życie, niestety nie obowiązują wszystkich...

Pisaliśmy już o ul. Morelowej w Czapurach. Nie pomogło czterokrotne ponawianie pytania przez radną Małgorzatę Twardowską o ilość miejsc parkingowych.
Burmistrz nie odpowiedział i nie odpowie, bo nie chce wprost przyznać, że w naszej gminie standardy sobie, a praktyka sobie. Lubimy dewelopera - dajemy, co chce, nie lubimy, to dajemy warunki zabudowy gorsze i wtedy piszemy o standardach.

Burmistrz nie napisał, że dał  na Morelowej w Czapurach 1 miejsce parkingowe na mieszkanie, bo w 2009 roku napisał radnemu Jabłońskiemu, jakie w gminie obowiązują standardy.

"W przypadku zabudowy działek budynkami mieszkalnymi, Burmistrz Gminy Mosina w decyzjach stosuje normatyw dwóch miejsc parkingowych lub garażowych łącznie dla każdego mieszkania. 
Po wszechstronnej analizie, aby zwiększyć standard i bezpieczeństwo korzystania z przestrzeni publicznej, Burmistrz Gminy Mosina zwiększył normatyw liczby miejsc parkingowych z jednego do dwóch miejsc. Burmistrz Gminy Mosina w decyzjach o warunkach zabudowy stosuje ustalony przez siebie normatyw liczby miejsc parkingowych równo wobec wszystkich wnioskodawców.

Takie standardy ustalono, ponieważ, jak czytamy dalej "inwestycja jest położona na obszarze o wysokim stopniu zainwestowania w związku z czym powstanie teren silnie zurbanizowany o wysokim stopniu zaludnienia, w związku z czym zachodzi konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, zarówno dla obecnych jak i przyszłych mieszkańców tego terenu."

Tak pisał Sławomir Ratajczak, gdy szło pana Jacka Kałka, który ulubieńcem władzy nie jest.

PISMO TUTAJ

WNIOSEK: Burmistrz wie, jak powinno być, by żyło się dobrze, czyli wygodnie i bezpiecznie, ale świadomie pogarsza warunki życia mieszkańców w imię interesu wybranych jednostek.

150 m od nieruchomości pana Kałka również przy ul Strzeleckiej znajduje się działka, której intensywność zabudowy pozwala na porównanie z Osiedlem Leśnym w Czapurach.

Deweloper, który buduje Osiedle Królewskie położone między ulicami Strzelecką, Mieszka I, i Kazimierza Jagiellończyka i Bolesława Krzywoustego otrzymał niezwykle korzystne warunki zabudowy. Tu również przypada tylko 1 miejsce (garaż) na mieszkanie (tylko 9 z 66 mieszkań na osiedlu ma dodatkowy garaż).


Z szeregowca przy ulicy Strzeleckiej (długość ok. 120 m), w którym będzie 28 mieszkań, wyjazd będzie bezpośrednio na ścieżkę rowerową i chodnik. Niepokoi to wiele osób, ponieważ jest to droga do szkoły dla licznej grupy uczniów z dalej położonych osiedli. Szkoła przy ul. Krasickiego jest oddalona od tej działki o ok. 200 m i znajduje się po tej samej stronie ulicy.
Czy kierowcy wyjeżdżający z garażu położonego poniżej poziomu drogi wprost na chodnik i ścieżkę rowerową nie będą stanowili zagrożenia dla dzieci? Gdzie zaparkują drugi samochód, gdzie zaparkują ich goście? Zapewne na chodniku, lub ścieżce rowerowej zmnieszając widoczność i zwiekszając niebezpieczeństwo dzieci i innych uzytkowników chodnika i ścieżki rowerowej.

Wszystkim nam zależy, aby mieszkańcom gminy żyło się wygodnie i bezpiecznie, dlatego warto w praktyce stosować oparty na racjonalnych przesłankach normatyw i to w dodatku równo wobec wszystkich wnioskodawców.

Cieszę się, że zagrożenie dla dzieci dostrzegli również inni radni, którzy dobrze znają ten teren.
Radna Wiesława Mania zadała Burmistrzowi w związku z tym kilka pytań - TUTAJ
 


16.05.2014 r.
 

Rysunek całego obszaru objetego planem TUTAJ

Treść planu - TUTAJ

Objaśnienie do:

 • obszaru 13 MN paragraf 17 str. 8
 • obszaru 11 MN paragraf 15 str. 7
 • droga 14 KD -I paragraf 17 str. 9 i 10
  Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 14 KD-l, przeznacza się pod poszerzenie
  istniejącej ul. Strzeleckiej, będącej drogą publiczną klasy lokalnej o symbolu „L”.
  Ustala się szerokość poszerzenia wynoszącą 9 m.
  2. Na terenie ustala się usytuowanie chodnika i części jezdni oraz pasa postojowego
  na samochody osobowe.
  Stanowiska postojowe należy usytuować wzdłuż osi podłużnej
  jezdni. Liczba stanowisk nie powinna być mniejsza niż 15. Dopuszcza się urządzenie pasa zieleni, w tym z rzędem drzew.

Chętnie poczytam co Wam, Szanowni  Mieszkańcy, przychodzi do głowy po analizie powyższego materiału.

 19.05.2014 r. Na zdj. widać wyraźnie, że murki przy zjazdach do garaży stykają się ze ścieżką rowerową.


ZAPYTANIA I WNIOSEK 

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA

DRUGI WNIOSEK

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA, PINB I POLICJI


Komentarzedaniel
2014-06-30 11:34:07
Z tego co widzę, domki od strony ulicy zostaną oddane przyszłym właścicielom na wiosnę/lato 2015. Zatem jest trochę czasu aby skutecznie tą całą sprawę rozwiązać. Liczę tu na ludzi, którzy mam nadzieję wygrają wybory i zaczną porządkować bałagan, który od paru lat tylko się gromadzi....
taboret
2014-06-27 23:07:26
Wystarczy ścieżkę rowerową i chodnik wyposażyć w czujniki ruchu a wjazdy w sygnalizatory , a kosztami obciążyć tych którzy doprowadzili do takiej niebezpiecznej sytuacji
mieszkaniec
2014-06-27 16:22:38
To jest zawracanie Wisły kijem. Jak ktoś coś zawali, to potem pozostaje tylko pudrowanie problemu, pustosłowie i obiecanki - cacanki. Ani lustra, ani przeniesienie ścieżki nie rozwiąże problemu. Ukłony dla pani Burmistrz i jej służb. To jest knot i tyle.
daniel
2014-06-27 16:17:01
Hmmm czyli co...deweloper zamontuje kilkanaście luster przy wyjazdach z garaży??? Jakoś w to nie wierzę...tak samo jak w przeniesienie ścieżki rowerowej na drugą stronę...zaraz za chodnikiem zaczynaja sie chyba działki prywatne gminne....nic trzeba czekac na rozwój wypadków....
taboret
2014-06-18 15:13:44
Czy takie zygzakowanie ciągiem pieszo-rowerowym z jednej strony na drugą stronę Strzeleckiej (proponowane przez KMP) nie spowoduje też zagrożeń dla rowerzystów ?
mieszkaniec
2014-06-18 14:42:09
Gratuluję skuteczności.
Małgorzata Kaptur
2014-06-18 08:56:50
Os. Królewskie - Komenda Miejska Policji w Poznaniu wnosi o dodatkowe oznakowanie wyjazdów i zastosowanie luster drogowych bądź o przeniesienie istniejącego ciagu pieszo-rowerowego na drugą stronę ulicy Strzeleckiej celem wyeliminowanie mogących tam powstać zagrożeń. --- Kolejne pisma w tej sprawie - link powyżej
Marcin
2014-06-09 12:23:05
w mojej opinii cała sytuacja wynika z tego, że osoby odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń nie potrafią, lub nie chcą pofatygować się na miejsce planowanej budowy i ocenić stanu faktycznego. Może w niedalekiej przyszłości po kilku wypadkach padnie decyzja o przesunięciu chodnika i ścieżki rowerowej bo postawionych budynków się nie przesunie. Pytanie brzmi kto za to zapłaci? Może czas aby urzędnicy zaczęli odpowiadać finansowo za swoje błędy (często wynikające z lenistwa i niechlujstwa) - a obecnie rowerzyści niech poruszają się zygzakami po ścieżce rowerowej stwarzając zagrożenie dla pieszych i samych siebie - bo sposób wytyczenia tych ścieżek również jest "bardzo logiczny"
taboret
2014-06-05 22:42:52
W odpowiedzi pominięto część wniosku radnej MK : 3. Wyznaczenie w okolicy (na działce gminnej) dodatkowych miejsc postojowych w ilości min. 15, o których jest mowa w par. 19 ust. 2 w UCHWALE NR. XXIV/146/08 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego W odpowiedzi dalej czytamy:
Ustawodawca ustawą o drogach publicznych i Prawem o ruchu drogowym zabronił parkowania na wjeździe do posesji. Tak więc nie można twierdzić, że zamiast pasa postojowego zbudowano ścieżkę rowerową, gdyż budowa tegoż pasa postojowego byłaby niezgodna z przepisami prawa nadrzędnego nad przepisami planu miejscowego.
I dalej : Również kontrola służb nadzoru budowlanego nie znalazła uchybień w realizacji inwestycji w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Mosinie, jak i decyzją pozwolenia na budowę „wydaną przez Starostę Poznańskiego. Panie burmistrzu ! więc jak jest to zgodne czy nie zgodne ( pomijając p.3 wniosku.
skandal
2014-06-05 22:18:11
Burmistrz nie zdaje sobie sprawy z tej sytuacji! Co to znaczy że dodatkowo pracownicy tut. urzędu na bieżąco monitorują bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonie osiedla?
Małgorzata Kaptur
2014-06-05 19:43:40
Otrzymałam odpowiedź w sprawie osiedla Królewskiego. Burmistrz nie widzi żadnego problemu. http://tiny.pl/q8m41
daniel
2014-05-22 13:33:52
Pani Małgorzato, dziękuję za 'zajęcie' się sprawą. :-) Nie zgodzę się, że postawienie znaków nic nie zmieni...Po pierwsze, niektórzy od razu dostosują się do znaku zakazu parkowania, inni zrobią to po pierwszym mandacie. Dlatego uważam, że apel o postawienie znaku jest ZASADNY. Widząc zdjęcie z 19.05.14 widzę, że będą to naprawdę niebezpieczne wyjazdu, bo murki solidnie utrudnią widoczność na to, co dzieje sie zwłaszcza na ścieżce rowerowej, a co za tym idzie na bezpieczny wyjazd kierowcom/mieszkańcom budynków, zwłaszcza, że w 99% przypadków będą z garaży wyjeżdżać tyłem....tylko czekać do pierwszego potrącenia pieszego/rowerzysty itd...oby niegroźnego mam nadzieję....bo tak naprawdę tylko ścieżka rowerowa zostanie i dla jednych i dla drugich...bez znaku zakazu parkowania można stawiać w ciemno, że cały chodnik będzie zastawiony autami...
Iza
2014-05-17 13:33:31
Nie znam się na planach, ale umieszczanie takiej zabudowy obok osiedla domków jednorodzinnych to nie jest dobry pomysł. Mieszkam na tym osiedlu, ale nie miałam pojęcia, że taki plan jest. Gdybym wiedziała, poszukałabym innego miejsca na wybudowanie domu. Deweloper pokazuje jak to będzie wyglądało. Ze wszystkich garaży wyjazd jest bezpośrednio na chodnik. Obawiam się, że przy moim płocie będzie parking dla mieszkańców tego osiedla. http://pblechbud.pl/?gclid=CMWK9bDosr4CFUbkwgodGFAAvQ. Ja
Małgorzata Kaptur
2014-05-16 23:19:34
Kiedy był opracowywany plan (2005-2008), ulica Strzelecka była węższa niż obecnie. Ten pas o szerokości 9 m, który był planowany jako chodnik i 15 miejsc postojowych, w czasie projektowania ulicy został zagospodarowany jako chodnik i ścieżka rowerowa. Miejsca postojowe pozostały tylko na papierze.
Małgorzata Kaptur
2014-05-16 14:52:13
Jeszcze dziś napiszę wniosek w tej sprawie, choć błędów kardynalnych popełnionych wcześniej nie da się już naprawić - budynki stoją, wyjazdy są jakie są i samochodów będzie więcej niż jeden na mieszkanie. Do tego dojdą jeszcze samochody gości. Znaki nie rozwiążą problemu, bo straż tam przyjedzie raz na jakiś czas. Będą mandaty, a po chwili wszystko wróci do "normy". Wszyscy wiemy, że to, co się da zrobić, to łagodzenie objawów, a nie lekarstwo na przyczynę dolegliwości. :-) Znalazłam odpowiedź na zapytanie radnej Wiesławy Mani w tej sprawie i opadły mi ręce. Radna pytała (http://tnij.org/coe1hpw), czy wyjazd został właściwie uzgodniony? Urzędnik odpowiada (http://tnij.org/qjgf2hl), że PINB skontroluje, budowę. Zanim PINB dokona kontroli - sami oceńmy zgodność stanu faktycznego z planem. Jak się okazuje, inwestycja ta nie powstaje w oparciu o WZ wydane przez Burmistrza tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 31 stycznia 2008 r. Materiały do analizy załączę w treści artykułu.
daniel
2014-05-16 14:08:52
Czy Ktoś z naszych Radnych, wg którego tego rodzaju zmiany są konieczne może się tym zająć? Chyba wtedy procedura byłaby szybsza....Mieszkańcy będą zobowiązani - zwłaszcza przed wyborami ;)
taboret
2014-05-15 16:53:19
http://tnij.org/nrzqhe6
taboret
2014-05-15 16:28:47
http://tnij.org/8r9ictc
Jacek
2014-05-15 13:33:18
Popieram pomysł w pełni. Dodatkowo zwracam uwagę na znak drogowy postawiony Bóg wie dlaczego na środku chodnika (Patrz zdjęcie powyżej) . Znak ten stwarza również zagrożenie dla jadących dzieci na rowerkach itp. Wnoszę do możnowładców tej gminy i miasta o przestawienie tego znaku.
Mosina City
2014-05-15 13:18:35
Mieszkańcy do burmistrza wniosek o wprowadzenie nowej organizacji ruch w rejonie takim to a takim. Trzeba napisać co się proponuje.Jeśli łaskawie burmistrz sie zgodzi, zleci opracowanie nowej, stałej organizacji projektantowi drogowemu. Może to zrobić ktoś w gminie. Jest tam co najmniej dwóch, którzy papiery projektowe mają. Zrobią to za darmo, tak myślę. Projektant uzgodni organizację ostatecznie z Burmistrzem i z policja powiatową. Na końcu starostwo w Poznaniu zatwierdza.
Michał
2014-05-15 12:57:37
w pełni popieram pomysł z oznakowaniem ulicy znakami zakazu parkowania. Chodnik wzdłuż strzeleckiej będzie zastawiony samochodami, a na ścieżce będą piesi, rowerzyści, dzieci na rolkach itd......aż się prosi o jakiś wypadek...który zapewne prędzej czy później tam się wydarzy. DZIAŁAJMY z wyprzedzeniem! Ktoś wie jakaś jest procedura? Gdzie i do kogo zgłosić petycję o rozważenie postawienia takich znaków??
P.W
2014-04-27 21:54:22
Również popieram ten pomysł z szybkim oznakowaniem znakami zakaz parkowania i to z każdej strony Osiedla Królewskiego.Nowi mieszkańcy muszą być świadomi zalet jak i wad mieszkania w takim czy innym rejonie naszego miasta. Znaki spowodują również, że nawet chwilowe parkowanie będzie musiało się odbywać na zjazdach do garażów. Jeżeli co druga rodzina tam mieszkająca będzie posiadała dwa samochody wówczas będzie problem podwojony. Najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich działka przeznaczona na parking dla mieszkańców tego osiedla np. druga strona Bolesława Krzywoustego lub wewnątrz samego osiedla kosztem ogródków, ale to mało realne. Osiedle ciekawe pod wieloma względami jednak z tym parkowaniem jak i wjazdami do garażów na granicy z chodnikami to porażka. Ciekawe, jakie jest zdanie na ten temat władz miasta jak i radnych tego rejonu oraz co z tym problemem zrobią teraz lub w przyszłości ?
DOKTOR G
2014-04-27 17:45:31
Wika! Świetny pomysł z tym zakazem parkowania na ul. Strzeleckiej obok szeregowcow Dom budu. Mam propozycje dla radnego z tego rejonu aby się tym zajął jeszcze przed wyborami. To chyba Pan Kleiber... tak przypuszczam bo dostałem od niego kartkę świąteczna
Mariola
2014-04-23 22:21:05
Oj będzie tam masakra z parkowaniem i ogólnie z ruchem przy takiej ilości mieszkań a braku parkingów. Straż miejska będzie miała, co robić tym bardziej, że tam tylko chodnik i droga dla rowerzystów .Można również współczuć tym, co będą graniczyć z drugiej strony tego osiedla, bo zapewne w koło swoich posesji będą mieli pełno samochodów .Jak tylko ruszyła budowa temat był poruszany tutaj przez mieszkańców mija rok i teraz oczy się wielu osobą otwierają .Wiki popieram twój pomysł .
Wika
2014-04-23 08:41:55
Tam gmina powinna natychmiast postawić znaki zakaz postoju wzdłuż całej posesji z każdej strony tak żeby nowi mieszkańcy parkowali zawsze w tych garażach.Jeżeli się tego nie zrobi na 100% będą parkować na chodniku lub zajmować jeden pas jezdni.
mama
2014-04-14 08:57:11
Jak patrzę na takie obrazki jak wyżej to wydaje mi się, że publiczna i prywatna szkoła się tam zmieszczą, a może nawet dwie prywatne. Przecież buduje się kolejne osiedle Morena. Długo jeszcze będzie przybywać mieszkańców w tej okolicy
taboret
2014-04-13 20:53:21
@ Dalej ::: Zapewne to nie wszystkie koszty szkoła po wybudowaniu musi mieć ławki. http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/wyniki-przetargow.html
Dalej
2014-04-13 19:33:22
Taboret, pamiętaj co piszesz. Cena wybranej ofert na pewno bez VATU. Nie wiem czy Samorządom przysługują zwroty, ale szkoła musi być wyposażona, no i jeszcze wszystko co nie zostało uwzględnione. Zaznaczam nie jestem wrogiem ani Samorządu, ani Prywatnych Inwestorów. Przypomnij sobie jakie były plany co do funkcjonującej szkoły przy Krasickiego. Tu jestem bardzo dobrze zorientowana w temacie bo moje dziecko tam chodziło.
taboret
2014-04-13 19:19:00
@ Zainteresowana:::Pytałaś o nabór do szkoły. Kandydaci do przedszkola 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat. więc też te które w myśl ustawy (6-latkowie) objęte obowiązkiem szkolnym. Może ten zbiór pytań i odpowiedzi coś wyjaśni. Co do szkoły w krośnie piszesz:Zarezerwowano 2 mln. w tym roku, a ile będzie kosztowała finalizacja ?Cena wybranej oferty: 3545676,04 czyli w 2015r reszta. @http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1968:pytania-i-odpowiedzi-obowizek-szkolny-szeciolatka&catid=162:6-latek&Itemid=1604
Zaintersowana
2014-04-13 17:51:52
Nie wiem taboret czy kapujesz o co chodzi. Przedszkola, to raczej nie to samo co szkoła. Tym bardziej czytam informacje nowe na temat rozbudowy szkoły. Wiem, że szkoła prywatna to nie to samo co publiczna. Jednak na pewnym etapie (co widać w Poznaniu) powstają nowe szkoły prywatne, a publiczne świecą pustkami. W Mosinie/ Krosnie szkoła jest potrzebna natychmiast. Nie dopuszczono by powstała szkoła na terenie P. Kałka-zapewne ta szkoła już by działała. Jeżeli za chwilę powstanie inna prywatna szkołą na większą skalę to może być kompletny konflikt interesów, który na koniec odbije się na podatnikach. Czy Samorząd chce współpracować z prywatnymi inwestorami? Co prawda teoretycznie szkołę może otworzyć każdy, pod warunkiem, że dostanie warunki zabudowy? Oddanie szkoły rozbudowanej w październiku 2015 to nierealna bajka. Zarezerwowano 2 mln. w tym roku, a ile będzie kosztowała finalizacja ? Jeżeli na dobre rozkręci się dobra i niedroga szkołą prywatna to może taka inwestycja publiczna jest bez celu. Ktoś na to wszystko wydaje zgody?....Lub utrudnia. Jestem zwolenniczką przechodzenia szkół w ręce prywatne ( oczywiście przy uwzględnieniu rozsądku cenowego). Polska edukacje to kompletna ruina. Przy tym jeżeli uwzględni się jeszcze potrzeby rodziców, to dobra szkoła prywatna jest dobrym rozwiązaniem. Przecież od zawsze tak było, że jeżeli rodzicowi zależy na poziomie edukacji swoich dzieci to sam odwala niezłą robotę, lub komuś za to płaci. To lepiej niech wszystko odbywa się w jednym miejscu. Tylko dlaczego w tej Gminie wszystko tak dziwnie działa?
Waldek
2014-04-13 16:56:01
taboret@ - Bóg zapłać !
życzenia
2014-04-13 15:14:07
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych , wszystkim odwiedzającym tę stronę
Niech zmartwychwstały Chrystus napełni Was radością, spokojem i wiarą w dobro . Życzenia spokojnych, rodzinnych i spędzonych w pięknej atmosferze Świąt Wielkanocnych
śle
„taboret”
taboret
2014-04-13 12:24:05
Z pewnością o to chodziło. Jakby powiedziała p burmistrz mogę ale nie muszę.
kos
2014-04-13 11:16:17
Skoro już w 2009 r. Burmistrz wiedział jak powinno być, to dlaczego nie stosował tej wiedzy w praktyce? Ta uchwała jest 5 lat za późno. W tym czasie wydano wiele takich WZ jak na obrazkach powyżej.
taboret
2014-04-13 10:57:22
@ Marek ::: Chyba dlatego że jeszcze nie została podjęta uchwała o polityce parkingowej. cyt za radnym Kasprowiczem : Na sesję wejdzie uchwała o polityce parkingowej, gdzie już na komisji oś, przegłosowano 2 miejsca na mieszkanie. Ja się wstrzymałem
Marek
2014-04-13 01:57:36
Cóż... Ciekaw jestem, dlaczego Bolewskim nie kazano dodać do każdego wybudowanego mieszkania 2 miejsc parkingowych? Na przykładzie os. Słonecznego - parking od strony działki P. Kałka zachodzi na jej granice, miejsc przy tym osiedlu jest jak na lekarstwo. Magistrat jest przychylny tylko wtedy, kiedy jego pracownicy osiagaja pewne korzysci dla siebie...
michał
2014-04-12 21:36:53
pan burmistrz Krzyżanowski podpina się też pod remont kościoła w Mosinie na facebooku
taboret
2014-04-12 21:15:31
@ Zainteresowana 2014-04-11 20:09:13 ::: http://www.p3integracyjne.pl/organizacja-/rekrutacja
zorientowany
2014-04-12 13:03:45
Moim zdaniem niepotrzebnie się tak koncentrujecie na Krzyżanowskim, to jest tylko balon próbny, a wystartuje pani ZS
Zainteresowana
2014-04-12 12:33:55
Ważne, że by mieszkańców informować, że: WALDEMAR K.=OBECNY BURMISTRZ
ul. Gałczynskiego
2014-04-12 12:21:43
Problem jest jeden a to taki , ze burmistrz Mosiny Z. Springer ma głęboko w nosie albo w d....... mieszkańców. Teraz tylko można jej podziękować za to lekceważenie przy urnie wyborczej. A wybory sa już w listopadzie.
Małgorzata Kaptur
2014-04-12 11:33:20
Napływ nowych mieszkańców - tak, ale nie za cenę takich rozwiązań, które mogą stać się w przyszłości zarzewiem konfliktów. Nie można jednemu sąsiadowi dawać zgody na jedno miejsce postojowe, a drugiemu kazać robić dwa, żeby się jakoś zbilansowało. To jest działanie niesprawiedliwe i krótkowzroczne. Niech powstają nowe domy, ale to musi się dziać w sposób zapewniający niepogarszanie się warunków życia całej okolicy.
michał
2014-04-12 11:01:40
Ludzie możecie mieć pretensje tylko do siebie i władzy dlaczego godzą się na napływ obcego elementu z Poznania i innych większych miast, wzorem jest Puszczykowo gdzie nie ma nowej zwartej zabudowy osiedlowej. Teraz gdy mleko się wylało wielka wrzawa. Ktoś podpisuje decyzje, udziela zgody deweloperowi Lechbud na taką a nie inną zabudowę, dobrze że mieszkam w innej spokojniejszej części Mosiny i problem mnie ten nie dotyczy.
ooo
2014-04-11 23:41:11
Ciekawe, dlaczego wtedy wycofano uchwałę?
b
2014-04-11 23:37:49
Do niestety, drog nie ma nie tylko w Mosinie, nie ma ich dokladnie w calej gminie, bo poza prezentowaniem swojej osoby ta Pani dla gminy niczego nie zrobila. Nie ma drog, nie ma kanalizy, szkol, ale bedzie piec chlebowy, moze jeszcze z kilka razy zmieni bruk na krysztalowa droge do pracy. Bedzie stare modernizowac, zapominajac, ze taniej jest nowe wybudowac. Polityka , ktora stosuje pewnie jest jej polityka z czasow gdy byla nauczycielem, ale chyba o niskim poziomie logiki. Te szanse, ktore byly juz sie nie zdarza, beda jakies wieze widokowe, teznie solankowe, silownia dla maluchow tylko zabraknie drog, a koszty corocznego utwardzania utopia gmine tak jak utopi Pyzalski tych co mieszkaja po drugiej stronie mostku na Gluszynce i nikt nic w tej sprawie nie robi. Jasne, p. Burmistrz sie ubezpieczyla na nasz koszt, to znaczy, ze w przyszlosci ( niedalekiej) ktos inny za jej brak logiki zaplaci z naszych podatkow odszkodowania.
Łukasz Kasprowicz- radny
2014-04-11 21:25:36
@ do okolica, kiedy wszyscy ci, którzy mieli się nażreć jednym miejscem lub 1,13 lub 1,5, się nażarli, pobudowali więcej bloków, mieszkań, kosztem parkingów, to nagle przypomniało im\władzy\ się o wprowadzeniu normatywu 2 miejsc, a przez to utrudnienie konkurencji pozostałym inwestorom. Na sesję wejdzie uchwała o polityce parkingowej, gdzie już na komisji oś, przegłosowano 2 miejsca na mieszkanie. Ja się wstrzymałem
taboret
2014-04-11 20:51:57
Dotyczy przytoczonego projektu uchwały RM z godz 16;13 http://bip.mosina.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/prawo/projekty-uchwal/nadzwyczajna-xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20062011-r/projekt_uchwaly_w_sprawie_polityki_parkingowej.pdf na str. 2 w p. 4 czytamy: S. Ratajczak stwierdził iż uchwała dot polityki parkingowej budzi pewne wątpliwości natury prawnej które na razie nie zostały wyjaśnione i prosi aby uchwałę na dzień dzisiejszy wycofać z porządku obrad. Rodzi się pytanie czy do dnia dzisiejszego nikt z radnych nie interesował się dalszym losem tej proponowanej uchwały? Czy wyparowała w niebyt ? Co stoi na przeszkodzie jej uchwalenia?
Zainteresowana
2014-04-11 20:09:13
To o czym piszecie to tylko część kwiatków. Mnie bardzo irytuje sprawa szkoły Pana Kałka. To mogła być szansa dla wszystkich. A teraz ciąg dalszy: Moi znajomi posyłają dziecko do Koniczynki ...i co? Na ostatnim zebraniu Pani Dyrektor ogłosiła, że robi nabór do szkoły którą uruchamia od września 2014r. Rozumiecie coś z tego? A ha....bo to ważne szkoła ma być położona na odcinku pomiędzy szkołą przy Strzeleckiej, a krosinkiem. To nie są plotki, to słowa właścicielki Koniczynki.
taboret
2014-04-11 16:13:03
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/prawo/projekty-uchwal/nadzwyczajna-xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20062011-r/projekt_uchwaly_w_sprawie_polityki_parkingowej.pdf
taboret
2014-04-11 15:31:05
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=192525E0 http://www.architekci.pl/prawopytania/index.php?id_fragment=12475
Karol
2014-04-11 15:22:53
Ja się dziwie, bo takie rzeczy wychodzą i straszą. To jest pomnikowy przykład głupoty władzy. Burmistrz chyba ma mieszkańców za takich co do dwóch zliczyć nie potrafią.
do okolicy
2014-04-11 14:59:46
z tej okolicy: Dla mnie takie wybiórcze stosowanie standardów przez burmistrza nie wystarczy nazwać „po prostu nie w porządku”. To jest cwaniactwo, kombinowanie i nieuczciwość wobec wyborców. Takie różne traktowanie bez uzasadnienia oznacza zazwyczaj korupcję.
z tej okolicy
2014-04-11 14:22:54
Takie planowanie przestrzeni, żeby jednym zrobić dobrze kosztem innych jest po prostu nie w porządku. To jest krótkowzroczne, bo będzie generowało masę problemów. Garaż z ostrym podjazdem powoduje, że zazwyczaj kierowca wyjeżdża tyłem. To jest niebezpieczne. Obok jest osiedle Harmonia z wewnętrzną drogą, na której mogą stać samochody i z całego osiedla jest jeden wyjazd. To jest dużo lepsze rozwiązanie.
doktor g
2014-04-11 14:09:59
Osobiście się zajmę pojazdami parkującymi a chodniku przed tym szeregowcem. Będę prosił Straż Miejską o interwencję za każdym razem jak ktoś zablokuje chodnik. Będą potrzebować jeszcze jednego etatu do obsługi osiedla Królewskiego. A tak poważnie to pojazdy tam parkujące bardzo ograniczają widoczność pojazdom wyjeżdżającym z ul.Krzywoustego .
Jola
2014-04-11 13:49:00
Pani Małgosiu, rzadko sie Pani ze mną zgadza (żart) ale taka troche rogata i przewrotna ta moja dusza;) Wracając do meritum...ma Pani racje co do ,,wystających,, aut na poboczach czy przed posesjami innych mieszkańców,że pewnie będzie miało to miejsce w Mosinie. Czapury no cóz, tam juz chyba nawet pobocze bedzie zabudowane, zskarpowane.
Niestety
2014-04-11 13:47:31
Smutna prawda jest taka,że najmniejszą winę ponosi deweloper.Deweloper to biznesmen.Bierze co mu władza da.A,że Zofia Springer i Waldi Krzyżanowski są bardzo OTWARCI na pewną grupę deweloperów. Przedmiotowe osiedle ma dwa mankamenty.Pierwszy wyjazd,drugi o wiele bardziej uciążliwy.Te ok. 80 mieszkań to biorąc pod uwagę dzietność w Wielkopolsce wg Gusu to ok. 110 dzieci.Szkoła pęka w szwach.Jeśli za rok zakończy się jej rozbudowa,to pokryje 100 % zapotrzebowania,ale na dziś. Te 110 dzieci ,to 4 klasy ... i tak dalej,i tak dalej. A przebudowy dróg w Mosinie jak nie ma,tak nie ma. Pamiętajcie w wyborach Springer = Krzyżanowski.
Małgorzata Kaptur
2014-04-11 13:40:51
Jolu, nie do końca się z Tobą zgadzam. Jeśli w jednym miejscu nie ma miejsc do postawienia samochodu, to samochody na zasadzie naczyń połączonych wylądują w innym - na bocznych uliczkach przed prywatnymi posesjami. W ten sposób nie tylko utrudnienia mają nabywcy tych lokali ale również właściciele sąsiednich nieruchomości.
Jola
2014-04-11 12:06:45
Pewnie tak jest jak mówisz taborecie lub...kupująć mieszkanie mamą pełną świadomość ograniczeń. Mają?
taboret
2014-04-11 11:33:25
Jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma!
Jola
2014-04-11 10:40:03
a jak żyje się z tym jednym miejscem postojowym samym mieszkańcom ? bo jakos nie wiedze niezadowolenia, przynajmniej nie tu :)
bo
2014-04-11 10:17:58
Dlaczego wyznaczony normatyw nie jest stosowany równo wobec wszystkich? Na to pytanie odpowiem cytując Zofię Springer: „świadomie w pogoni za jednostkowym interesem niszczy pracę na rzecz gminy i na dodatek jest największą tragedią mosińskiego samorządu…. Trzeba chcieć i umieć dyskutować. Używając rzeczowych argumentów.” Tak mówiła o opozycji, a w rzeczywistości to są słowa o sobie, jako burmistrzu. Mosiński radny nie otrzyma odpowiedzi na pytanie i nie będzie dyskusji na argumenty, bo p. Springer argumentów nie posiada. Więc tam, gdzie najbardziej są potrzebne 2 miejsca parkingowe będzie jedno, bo liczy się „jednostkowy interes” dewelopera, a nie bezpieczeństwo mieszkańców osiedli.