CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-06-12 
Drukuj PDF Wyślij link

MPZP Daszewice - plan wyjątkowy

Autor: Małgorzata Kaptur 

Wieś Daszewice w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Liczy obecnie 1659 mieszkańców. Zmienia się jej charakter - ze wsi typowo rolniczej staje się osadą typu miejskiego. 

Plan dla Daszewic ma długą historię. Przystąpiono do jego sporzadzenia 29 października 2009 r. Obejmuje swoim zasiegiem prawie całą wieś - ok. 154 ha i jest największym planem opracowywanym w ostatnich latach.
Przedmiotowy plan wyznacza przede wszystkim tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (około 44%), tereny zabudowy mieszkaniowej i usług oraz tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (około 15%) oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (około 17%). Tereny dróg zajmują ponad 12% powierzchni planu, w tym tereny dróg publicznych stanowią ponad 63% wszystkich wyznaczonych dróg.
Plan będą opiniować dwie komisje Rady Miejskiej w Mosinie:

  • 16 czerwca o godz. 17.30 Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • 18 czerwca o godz. 17.30 Komisja Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

26 czerwca na sesji Rady Miejskiej zapewne plan ten zostanie uchwalony.


Komentarzetaboret
2014-07-02 15:47:51
Takie wpływy z opłaty planistycznej, bo nie pokrywają nawet kosztów uchwalenia mpzp ( choć są to wpływy okresowe) pokazują jak istotne jest rozeznanie inwestycyjne co do terenów, a w szczególności których właścicielem jest gmina. Odpowiednie przygotowanie do ewentualnej sprzedaży, dając deweloperowi możliwości poprzez WZ ( brak możliwości pobrania opłaty planistycznej). Można to osiągnąć poprzez równoczesne uchwalanie dla sprzedawanego terenu mpzp. w uzgodnieniu z nabywcą ( ponosząc koszty na jego przygotowanie nie wyzbywamy się opłaty planistycznej). W tym przypadku deweloper nastawiony na zysk nie będzie czekał 5 lat na zbycie, a tym samym zadba o wpływy do budżetu.
Małgorzata Kaptur
2014-07-02 12:52:31
W 2013 r do budżetu gminy wpłynęło zaledwie 7 300 zł z tytułu opłaty planistycznej. Opłatę planistyczną nalicza się tylko wtedy, jeśli w okresie 5 lat od uchwalenia planu miejscowego właściciel sprzeda działkę/i. Większość radnych twierdzi, że wysoka opłata planistyczna (do tej pory mieliśmy najwyższą z możliwych czyli 30% od wzrostu wartości gruntu) powoduje, że właściciele czekają ze sprzedażą 5 lat, by jej nie ponosić. Twierdzą, że niższa opłata spowoduje większe wpływy do budżetu.
taboret
2014-07-01 15:41:29
Miejmy nadzieję że nie ( patrz protokół z LVIII sesji dot. mpzp Krosno tam też 15%) Jest to dylemat z którym powinni się zmierzyć nasi rajcowie biorąc pod uwagę jakie możliwości inwestycyjne stwarza mpzp dla właścicieli ( związane z tym zyski po zbyciu) mając też na uwadze budżet gminy. Z pewnością nie może to być tak jak wypowiada się p. M Szeliga: "zwyczajowo było przyjęte 30%" Lecz nie powinno być też tak jak przy wydawaniu WZ http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/stawka-renty-planistycznej-dla-decyzji-o-warunkach-zabudowy
Michał Kleiber
2014-07-01 11:22:38
W związku z powyższym,czy 30 % dla pozostałych mieszkańców jest zasadne ?
Małgorzata Kaptur
2014-07-01 09:48:21
II cz. sesji, która została przerwana w czwartek, trwała nadspodziewanie długo. Zakończyła się ok. 19.30. Miałam w tym spory "udział". Do uchwał "oświatowych" złożyłam dwa wnioski, które były długo dyskutowane. Uchwała o dotacji do żłobków wraca ostatecznie do komisji. Bardzo długo debatowano też nad moją skargą na Burmistrza w związku z niewypełnianiem przez niego obowiązku sporządzania wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych, który wynika z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz zgłosił zastrzeżenia do protokołu Komisji Rewizyjnej, która uznała moją skargę za zasadną. Sprawa wraca do komisji. Rada nie skierowała ponownej skargi p. Rajkowskiej do Komisji, mimo, że mieszkanka wskazywała, że z protokołu wynika, że Komisja Rewizyjna rozpatrując jej skargę nie uwzględniła pewnych istotnych okoliczności i faktów. Termin rozpatrywania skarg spółek medycznych został przez Radę przesunięty o 2 miesiące. Rada zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę wydatków w 2013 i w I półroczu 2014 r. na całodobowe pogotowie do spraw zwierząt dzikich i domowych. Najprawdopodobniej w czasie wakacji odbędzie się dodatkowa sesja. Wszystko wskazuje, że członkowie Komisji Rewizyjnej będą się wielokrotnie spotykali w czasie wakacji, by uporać się z rozpatrywaniem skarg. Plan dla Daszewic został uchwalony. Uchwalono też niższą opłatę planistyczną (15%). Dotychczas było to 30 %.
Jola
2014-07-01 08:09:17
Czekamy na nowe wieści z poniedziałku Pani Małgosiu :)
Małgorzata Kaptur
2014-06-26 23:26:16
Plan dla Daszewic okazał się wyjątkowo trudnym wyzwaniem dla radnych (Burmistrz odrzucił 115 uwag zgłoszonych przez 60 osób). W czasie głosowania powstało zamieszanie, bo najpierw przewodniczący poddawał pod głosowanie uwagi (poszczególnych osób łącznie, a potem pojedynczo. Wywołało to dyskusję na temat nierównego traktowania mieszkańców. Po przegłosowaniu 42 pozycji procedowanie nad planem zostało przerwane. Sesja będzie kontynuowana w poniedziałek. Początek o godz. 15.00. Oprócz mpzp dla Daszewic zostało jeszcze 8 uchwał. 1) Wysokość, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. 2) Ustalenie opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina. 3) Zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wydatków w zakresie pełnienia całodobowego pogotowia do spraw zwierząt dzikich i domowych. 4) Zlecenie Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności skargi Tadeusza Vogta na Burmistrza Gminy Mosina. 5) Zlecenie Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności skargi Małgorzaty Rajkowskiej na Burmistrza Gminy Mosina. 6) Rozpatrzenie skargi radnej Małgorzaty Kaptur na Burmistrza Gminy Mosina 7) Uchwała w sprawie skargi Consensus, 8) Uchwała w sprawie skargi spółki Vis Medica.
Roman
2014-06-15 21:03:04
Dziękuję za wstawienie tego planu, a dałoby radę wstawić część opisową?
Małgorzata Kaptur
2014-06-12 15:50:28
@ jola - Wyjątkowość tego planu dot. pięciu lat procedury, dużego obszaru i rekordowej ilości nieuwzględnionych uwag (115). PS Wstawiłam oryginalny rysunek planu 17 MB
Jola
2014-06-12 12:18:52
Dlaczego plan jest wyjatkowy, bo prace nad nim trwały długo? ps. nie moge odczytac oznaczeń, takie maleńkie ;)