CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-07-18 
Drukuj PDF Wyślij link

Skarga spółek Vis Medica i Consensus niezasadna?

Autor: Małgorzata Kaptur 

Ogłaszając 8 lipca 2013 r. przetarg na wynajem przychodni Burmistrz Gminy Mosina nie przewidział takiego scenariusza, a powinien. Konsekwencje zamieszania wokół wynajęcia budynku ponoszą pacjenci. Od 1 lipca nie mają np. zapewnionej opieki stomatologicznej. Wczoraj Komisja Rewizyjna zakończyła rozpatrywanie skargi.

Wyniki głosowania:

skarga zasadna: M. Kaptur
skarga niezasadna: J.S. Falbierski, B. Czaińska, M. Krause
od głosu wstrzymała się: M. Twardowska.
 

Skarga, mimo że wpłynęła do Rady Miejskiej 29 stycznia 2014 r. trafiła do Komisji Rewizyjnej dopiero w dniu 21 maja.
12 lutego Rada nie przyjęła żadnej uchwały i przewodniczący Rady sam odpisał skarżącym, przekraczając swoje uprawnienia. Wojewoda po interwencji radnego M. Jabłońskiego zobowiązał Radę do rozpatrzenia skargi i powiadomienia o sposobie jej załatwienia. Jednak nawet i to nie skłoniło radnych do podniesienia ręki "za" i 27 marca Rada uznała, że nie skieruje skarg do Komisji Rewizyjnej, bo nie ma takiej potrzeby, gdyż toczy się postępowanie przed organami orzekającymi.  Wojewoda  unieważnił tę uchwałę. Dopiero 21 maja Burmistrz zaapelowała do swoich radnych by zagłosowali za skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej. I stał się cud - uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Jak wskazywał Wojewoda, którego służby analizowały zarządzenia Burmistrza o przetargu i rokowaniach, Rada ma prawo ocenić zasadność i sposób przeprowadzenia procedury, działania nieformalne, faktyczne, które miały miejsce.

Przypomnę w skrócie przebieg zdarzeń:

  • I przetarg - jedynym oferentem było konsorcjum 1 - Vis Medica i Consensus (łacznie ok. 22 tys. pacjentów i kontrakt z NFZ do końca 2016 r.) - nierozstrzygnięty z powodu braku postąpienia.
  • II przetarg - dwóch oferentów - konsorcjum 2 - Medicomplex i Mar - Max (nie spełnia wymogów formalnych - brak dowodu wpłaty wadium, zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek oraz zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków) nie zostaje zakwalifikowane do II etapu - konsorcjum 1 nie dokonuje postąpienia, przetarg nierozstrzygnięty.
  • Przedstawiciele Vis Medica, Consensus i spółki stomatologicznej Modent chcą negocjować. Umawiają się na spotkanie z zastępcą Burmistrza Waldemarem Krzyżanowskim, przychodzą na umówione spotkanie, ale Burmistrz nie chce z nimi rozmawiać. Piszą pismo do Burmistrza i radnych wyjaśniając, że warunki przetargowe są wygórowane (zakres i rodzaj nakładów oraz zasady ich rozliczenia oraz stawka za metr kwadratowy). Burmistrz odpowiada, że na negocjacje będzie czas po III przetargu.
  • III przetarg - dwóch oferentów jw. - konsorcjum 2 z powodu braku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu przez jedną ze spółek z płaceniem podatków podobnie jak w przetargu II nie zostaje zakwalifikowane do II etapu. Konsorcjum 1 nie robi postąpienia licząc na uzyskanie korzystniejszych warunków w wyniku negocjacji.
  • Trzy dni po ogłoszeniu wyniku III przetargu Burmistrz ogłasza rokowania.
  • Rokowania - 12 grudnia - konsorcjum 1 pisze, że nie akceptuje zarządzenia Burmistrza o rokowaniach i uważa je za sprzeczne z prawem - na tej podstawie nie zostaje zakwalifikowane do II etapu. Konsorcjum 2 mimo że nie spełnia warunków - nadal brak zaświadczenia z Urządu Skarbowego, brak pielęgniarki POZ i położnej POZ zostaje do tego etapu dopuszczone, skutecznie negocjuje i uzyskuje korzystne warunki potwierdzone w umowie podpisanej w dn. 30 grudnia, która dobrze zabezpiecza najemcę, ale nie precyzuje oczekiwań Gminy odnośnie opieki medycznej dla mieszkańców.
  • Burmistrz oczekuje, że spółki Vis Medica i Consensus opuszczą budynek do dnia 4 stycznia i podejmuje różne kroki, by doprowadzić do odebrania kontraktu przez NFZ i eksmisji. 
  • 30 czerwca MODENT kończy działaność i pacjenci pozostają bez dostępu do stomatologa, pozostałe spółki nadal, mimo pewnych utrudnień i wyroku sądu I instancji nakazującego eksmisję, pozostają w budynku lecząc pacjentów. 

           

 ZDANIE ODRĘBNE
 OPINIA W SPRAWIE ZASADNOŚCI SKARGI

 


KomentarzeWojciech
2014-07-21 20:40:59
U nas gdy się urodziło pierwsze dziecko pojawiła się położna, gadu gadu i się pyta czy może sobie gdzieś zapalić papierosa. Myślałem, że jej prz....le. Jak się urodziło drugie dziecko nikt się nie pojawił. Byliśmy zapisani w Cons.. Następnie był "cyrk" z panią Zygarłowicz. Przepisaliśmy się do Vis. i obsługa była tej samej złej jakości. Dzięki Cons. i Vis. zarobił na prywatnych konsultacjach pan Ziemba(bdb. lekarz). Teraz przepisaliśmy się do Puszczykowa i jest ok.
Małgorzata Kaptur
2014-07-21 13:46:40
Pani Magdaleno, W tabelce znajdują się informacje, które pochodzą z Planu Pracy Przychodni "Medicomplex", który został dostarczony razem z dokumentacją przetargową. Jak napisała w swojej opinii radca prawny A. Urbanowska-Bohun z kancelarii Sowisło&Topolewski "do przetargu stanąć mogły jedynie podmioty posiadające zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia". Burmistrz w zarządzeniu z 8 lipca 2013 r. postawiła przed potencjalnymi oferentami wymóg świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki medycznej. Aby ten wymóg spełnić podmiot powinien mieć 3 niezależne kontrakty z NFZ - lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Nie było mowy o firmach zewnętrznych. Na dzień 12 grudnia 2013 r. wyłoniony najemca tego warunku nie spełniał i nie powinien być dopuszczony do II etapu rokowań. Niezależnie od mojej oceny dokumentacji, cieszy mnie Pani pozytywna ocena poziomu usług świadczonych przez Medicomplex.
Magdalena
2014-07-21 13:19:53
Dlaczego w ZDANIU ODRĘBNYM w tabelce jest umieszczona informacja, że Medicompex nie ma położnej poz a pielęgniarka w trakcie załatwiania firmy zewn.? Zapisałam się do w/w przychodni w lutym i polecono mi położną, która przychodziła do mnie do domu w trakcie trwania ciąży. Urodziłam córeczkę w marcu i cały czas byłyśmy pod opieką tej samej położnej, która ma umowę z NFZ. Byłam mile zaskoczona kiedy w czerwcu pojawiła się u mnie pielęgniarka na wizytę patronażową jak powiedziała. Córka jest moim trzecim dzieckiem ale nigdy wcześniej nie odwiedziła mnie i dziecka pielęgniarka w domu. A należałam do Consensus. Nawet nie znałam nazwiska pielęgniarki, a do pani polecanej przez medicomplex mam nawet numer telefonu. Ona tez ma umowę z NFZ. Dlatego proszę o poprawienie danych umieszczonych w tabelce.
Wojciech
2014-07-20 05:54:58
Mosińskie kierownictwo jest specjalne to też i jakość wszystkiego jest specjalna.
mieszkaniec
2014-07-19 23:42:48
Jest faktem niepodlegającym dyskusji, że jakości obsługi medycznej nie podniesie zły jakościowo przetarg. Sposób rozpatrywania skargi, a właściwie usilne starania, żeby skargi nie rozpatrywać to też słaba jakość. Właściwie żadna.
Wojciech
2014-07-19 21:46:43
Jest faktem niepodlegającym dyskusji, że jakość obsługi w Cons. i Vis. jest słaba. Nie wiadomo czy była by lepsza w Medi.. W Puszczykowie w Pozmedzie traktowanie pacjenta jest nieporównywalnie lepsze i diagnozy są trafne, skutkuje to brakiem konieczności dodatkowych konsultacji np. prywatnych. Widać u sąsiadów obowiązują inne normy.
Ela
2014-07-19 19:09:36
A ja czekam aż te spółki wyjadą z przychodni. Tak jak zostałam potraktowana na wizycie w poradni dziecięcej sp Consensus gdzie byłam z wnukiem przez całe życie nie zdarzyło mi się nigdzie. Ja dwa słowa objawów u wnuka a p. doktor tonem drwiącym "i co". Wcale nie zainteresowała się przyczyną potwornej wysypki na ciele wnuka. Pomoc uzyskaliśmy w aptece Natura, zrobiliśmy prywatnie badanie krwi i okazało się, że przemiły pan z apteki miał rację ale do tej przychodni już nie pójdę.
t-t
2014-07-18 20:57:39
W pełni podzielam Pani opinię w/s zasadności skargi. Pacjencie-Wyborco, czas przy urnie na zamiany,
Bo przez burmistrza zostałeś zapomniany.
Nie liczą się twoje zdrowie i dolegliwości
Dla władzy liczy się kasa, układy i znajomości.
Jesteś tylko potrzebny kiedy są wybory,
Ale już niezbyt, kiedy jesteś chory
Rozliczaj "władzę" z konkretnych czynów
A nie z "kiełbasy wyborczej", piwka i festynów