CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-11-06 
Drukuj PDF Wyślij link

Kandydaci na Burmistrza Gminy Mosina debatowali o oświacie

Autor: Małgorzata Kaptur 

Aż 4 godziny trwała debata o oświacie. Stawiła się cała szóstka kandydatów. Debata była dobrze zaplanowana i profesjonalnie poprowadzona przez p. Marcina Ługowiaka. Było kulturalnie, wszyscy byli dla siebie niezwykle uprzejmi. 

Dopiero kiedy doszło do zadawania pytań z sali (zebrało się ok. 150 - 200 osób) nastąpił pierwszy i jedyny zgrzyt - pani Małgorzata Kasprzyk widząc, ze Przemysław Mieloch wypada zdecydowanie lepiej niż jej zwierzchnik, zarzuciła mu, że kilka lat temu działając aktywnie jako rodzic w mosińskiej Jedynce obiecał, że pozyska środki na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1. Pytała ironicznie: dlaczego nie wybudował Pan boiska, dlaczego nie dotrzymał słowa.
Przemysław Mieloch spokojnie odpowiedział, że rodzic nie może wybudować boiska, nie może też wystąpić z wnioskiem o środki unijne. O środki na budowę boiska wystąpiła gmina, ale skierowała wniosek nie pod ten adres, co trzeba i wniosek przepadł.

Pozostali uczestnicy debaty trzymali się ustalonych zasad. 

Było sporo ogólnych stwierdzeń, ale w odpowiedzi kandydatów padały też ciekawe pomysły.
Najlepiej wypadli Przemysław Mieloch, Jerzy Ryś i Małgorzata Twardowska. 

Waldemar Krzyżanowski wypadł natomiast zdecydowanie słabo. Od lewej: Tomasz Fabisiak, Jerzy Sławomir Falbierski, Przemysław Mieloch, Waldemar Andrzej Krzyżanowski, Jerzy Ryś, Małgorzata Twardowska.

 
Program debaty:

1. Krótkie wprowadzenie moderatora dyskusji (zobowiązałem się do poprowadzenia debaty). Kilka słów o uwarunkowaniach rozwoju gminy i w tym kontekście wyzwań dotyczących edukacji.
2. Przedstawienie się zaproszonych kandydatów. Kilka słów o sobie i swoim programie ogólnym.
3. Pytania do zaproszonych kandydatów (dalej zostały spisane)
4. Pytania z sali.

Debata będzie nagrywana audio-wideo.

Sposób zadawania przez moderatora pytań przygotowanych przez rady rodziców:
1. Przygotowanych zostało 6 pytań.
2. Każdy kandydat otrzyma jedno różne pytanie, na które powinien jako przyjmujący zaproszenie odpowiedzieć (nie dłużej niż 10 minut).
3. Pytania będą wyświetlane.
4. Losowane będzie imię i nazwisko kandydata, który ma na nie odpowiedzieć.
5. Po odpowiedzi udzielonej przez wylosowanego kandydata pozostali będą mogli, ale nie muszą, odnieść się, polemizować lub odpowiedzieć na nie według własnego uznania (nie dłużej niż 3 minuty).
6. Po wyczerpaniu się odpowiedzi na jedno pytanie przechodzimy do kolejnych pytań według tego samego schematu.

Sposób zadawania pytań z sali:
1. Pytanie może być zadane po zgłoszeniu konkretnemu kandydatowi lub bez wskazania.
2. Nad dyskusją w tej części będzie się starał zapanować moderator.
3. Kandydaci powinni odpowiadać nie dłużej niż 3 minuty.

Pytania rad rodziców do kandydatów:

1. Wprowadzenie do pytania: W Gminie Mosina w ostatnich latach dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Nowe osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych powstają z dala od istniejących już osiedli mieszkaniowych. Napływ ludności na teren naszej gminy niewątpliwie jest pozytywnym zjawiskiem. Wiele gmin oddalonych od aglomeracji przeżywa ostatnio duże problemy demograficzne. Niemniej osiedlanie się na terenach wiejskich (często w polu) zmusza naszą gminę do ponoszenia nadzwyczajnych nakładów na inwestycje, w tym na edukację.

Pytanie: Jakie inwestycje w edukację zamierza Pani/ Pan zrealizować w ciągu najbliższych 4 lat? Które z nich uważa Pani/ Pan za priorytetowe i w jaki sposób zamierza Pani/ Pan je finansować?


2. Wprowadzenie do pytania: Społeczeństwo XXI wieku to społeczeństwo informacyjne. Kompetencje informatyczne, matematyczne oraz podstawowe naukowo-techniczne zostały wymienione wśród ośmiu kluczowych kompetencji obywateli UE, których kształtowanie stało się zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006. Kompetencje te są bardzo ważne na współczesnym rynku pracy, a ich nabywanie powinno rozpoczynać się już od szkoły podstawowej.

Pytanie: W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem jako gmina możemy wspierać rozwój wśród naszych dzieci kompetencji informatycznych, matematycznych i naukowo-technicznych? Czy wystarczą do tego lekcje i sprzęt, który posiadamy? Jeśli nie, co Pani/ Pan zrobi w ciągu najbliższych 4 lat, aby nasze dzieci mogły w możliwie najlepszy sposób nabywać wymienione kompetencje w gminie?

3. Wprowadzenie do pytania: Wśród ośmiu kompetencji kluczowych, które powinniśmy nabywać, a szczególnie dzieci i młodzież szkolna, wymienia się także świadomość i ekspresję kulturową. Jesteśmy gminą na peryferiach aglomeracji poznańskiej o ukształtowanej tożsamości historycznej i kulturowej. Napływający nowi mieszkańcy powinni integrować się społecznie z obywatelami Mosiny mieszkającymi tu od wielu lat, pokoleń. Świadomość i ekspresja kulturowa to kompetencje w tym kontekście bardzo ważne dla rozwoju społecznego gminy. Ekspresja kulturowa nie służy jednak wyłącznie budowaniu tożsamości lokalnej, czy narodowej, uważa się, że rozwija ona także ogólną kreatywność, ważną dla rozwoju osobistego i dla przyszłych pracodawców.

Pytanie: Analogicznie do poprzedniego pytania, w jaki sposób Pani/ Pana zdaniem jako gmina możemy wspierać rozwój wśród naszych dzieci świadomości i ekspresji kulturowej? Czy robimy wszystko już w tym zakresie, co potrzeba? Jeśli nie, co Pani/ Pan zrobi w ciągu najbliższych 4 lat, aby nasze dzieci mogły w możliwie najlepszy sposób nabywać wymienione kompetencje w gminie?

4. Wprowadzenie do pytania: Ostatnie pytanie odnoszące się do tzw. kompetencji kluczowych. Tym razem „poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość”. 2/3 powierzchni naszej gminy jest chroniona różnymi przepisami. Znajdują się tu obszary przyrodnicze będące pod ochroną oraz strefa ujęcia wody. Z tego pozornego mankamentu możemy uczynić atut, jednak mamy świadomość, że tylko dobrze wyedukowane społeczeństwo posiadające specjalistyczne umiejętności, ale przede wszystkim wykazujące się inicjatywą w pracy i przedsiębiorczością, może skutecznie konkurować z mieszkańcami innych gmin aglomeracji poznańskiej.

Pytanie: W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem jako gmina możemy wspierać rozwój wśród naszych dzieci inicjatywy i przedsiębiorczości od wczesnych lat? Czy robimy wszystko już w tym zakresie, co potrzeba? Jeśli nie, co Pani/ Pan zrobi w ciągu najbliższych 4 lat, aby nasze dzieci mogły w możliwie najlepszy sposób nabywać wymienione kompetencje w gminie?

5. Wprowadzenie do pytania: Problem bezpieczeństwa w szkołach poruszany jest na wielu spotkaniach rad rodziców. Wiele badań ogólnopolskich to potwierdza, a my sami obserwujemy, że na nasze dzieci w szkole, w drodze do niej i jej otoczeniu czeka wiele niebezpieczeństw, środki psychotropowe dystrybuowane przez dilerów, ale także sprzedawane w zwykłych sklepach, agresja różnego typu, kradzieże.

Pytanie: Co Pani/ Pan zrobi w ciągu najbliższych 4 lat, aby nasze dzieci były i czuły się bezpiecznie? 

6. Wprowadzenie do pytania: Ustawa o systemie oświaty wprowadza wiele różnych form organów społecznych, które mogą uczestniczyć w decydowaniu o rozwoju edukacji w gminie.

Pytanie: W jaki sposób zamierza Pani/ Pan włączać społeczność lokalną w swoje działania na rzecz rozwoju edukacji w gminie Mosina?


KomentarzeJustyna
2014-11-17 10:21:11
Nie ważne kto zwycięży, bo i tak nic pewnie się nie zmieni w Naszej Mosinie. Każdy z kandydatów pewnie jest tylko zorientowany na fundusze jakie wpadną do jego kieszeni i kogo z rodziny mógłby ulokować na jakimś "wolnym" stanowisku w gminie, a nie na tym aby zakasać rękawy i wziąć się do pracy. A tak niewiele Nam potrzeba żeby było i Miło i Przyjemnie i Atrakcyjnie w Naszym Ukochanym Mieście Mosina zwanym przez wielu turystów "Małym Paryżem". Ale wszystko leży w rękach osób które wybieramy, to one muszą chcieć pokazać Nam wszystkim, że "słusznie"? ich wybraliśmy...
Jan
2014-11-10 14:16:48
Ładne jeansy panie Rysiu. W sam raz na poważną debate :)
t-t
2014-11-10 13:51:34
Ten wpis nie jest mojego autorstwa.
taboret
2014-11-10 13:38:33
Co to za usuwanie komentarzy, pani Kaptur? gdzie ta wolność sowa? żałosne, usuwacie komentarza dla was niepprzychylne, sondy w których wygrywa nie ta osoba co trzeba... ehh
taboret
2014-11-10 12:55:33
@ Rocznica ::: Są materiały można sobie przypomnieć
http://issuu.com/czas_mosiny/docs/pdf_5_cm/4
http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/pole-golfowe-w-mosinie-protest.html
http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/zdjecie/lista/1096,protest-wedkarzy-przeciw-sprzedazy-zakola-warty
Marcin Ługawiak
2014-11-10 12:43:59
Szanowni Państwo, Pod następującym linkiem https://drive.google.com/folderview?id=0B2IniJz1_javbWlvQnpwWnRjRjQ&usp=sharing odnajdą Państwo nagrania z debaty o edukacji. Nagranie ma formę nagrania amatorskiego i zostało podzielone na części. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w organizacji debaty przewodniczącym rad rodziców, w szczególności pani Paulinie Stróżyńskiej z SP nr 2 w Mosinie, pani Bogusławie Masłowskiej z Gimnazjum w Pecnej oraz panu Robertowi Borkiewiczowi z SP w Daszewicach.
taboret
2014-11-10 12:22:10
Komentarz usunięty dnia: 10.11.2014: odnosił się do usuniętych wcześniej komentarzy
Wiórecki
2014-11-10 11:17:04
Komentarz usunięty dnia: 10.11.2014:
I sekretarz NRM
2014-11-10 11:02:38
Komentarz usunięty dnia: 10.11.2014:
wiórecki
2014-11-10 10:52:35
Komentarz usunięty dnia: 10.11.2014:
wiórecki
2014-11-10 09:59:58
Komentarz usunięty dnia: 10.11.2014:
wiórecki
2014-11-10 09:25:46
Komentarz usunięty dnia: 10.11.2014:
ROCZNICA
2014-11-09 22:07:28
P. Małgorzato a jak było z Zakolem Warty. Większość Radnych Nowoczesnych popierała pomysł Z.S.
Małgorzata Kaptur
2014-11-09 21:59:02
Czas tak szybko leci, to było 3 lata temu w 2011 r. 9 grudnia 2011 r na sesji mieszkańcy w sposób zdecydowany wypowiedzieli sie przeciw temu pomysłowi. Nie chcemy byc królikiem doświadczalnym - mówił jeden z mieszkańców.
http://tiny.pl/qvkqz
ROCZNICA
2014-11-09 21:22:46
Chciałabym przypomnieć, ze właśnie mija druga rocznica walki mieszkańców Mosiny z burmistrzem Z.S chcącą w tajemnicy przed mieszkańcami ulokować w centrum miasta SPALARNIE OPON. Pamiętajmy o tym przy urnie wyborczej 16 listopada 2014 r.
Magda
2014-11-09 18:15:19
Długo czekałam na to, by dowiedzieć się kto był inspiratorem debaty edukacyjnej. Teraz wiem i choć ktoś zapewne zdziwi się, że teraz dopiero to odkrywam to powiem, że oficjalne oświadczenia na ten temat wcale nie były miarodajne. Debata z inicjatywy grupy nauczycieli (tak właśnie myślę), a nie rodziców których na sali było jak na lekarstwo przerodziła się w dziwny taniec św. wita pokazując słabość animatorów życia społeczno politycznego i gospodarczego w gminie. Przy absolutnym braku jednolitej wizji rozwojowej szuka się półśrodków, które mają zastąpić dotychczasowe modele dokładnie tym samym, ale w wykonaniu innej, ambitnej grupy dla której edukacja jest najważniejszym zadaniem gminy (zapewne z racji funduszy jakie pożera). Jest mi naprawdę głupio jako emerytowanej nauczycielce, gdyż zawsze sądziłam, że warunki w jakich przychodzi funkcjonować społeczeństwu, w tym także dzieciom mają bezpośredni wpływ na jakość edukacji obok oczywiście wysiłku i wykształcenia nauczycieli. Taraz okazuje się, że jest inaczej i dzieci, które do szkoły będą brnęły przez błotniste drogi mają takie same szanse jak te, maszerujące bezpiecznymi chodnikami. Tą prostą zasadę, iż warunki życia i funkcjonowania społeczeństwa mają wpływ na stan oświaty znały nawet władze minionego systemu. Dziś wydaje się niektórym, że przyzwoitą infrastrukturę możemy zastąpić nowoczesnymi technikami prezentacyjnymi i wszystko będzie w należytym porządku. Wszelako, gdy zbytnio popada i głębokie mosińskie błoto nie pozwoli na dotarcia do szkoły sucha stopą, można zdać się na e-lerning!
taboret
2014-11-09 16:04:54
@ Marcin Ługawiak Wykonał Pan "dobrą robotę" za którą dziękuję, lecz z powodu choroby nie mogłem uczestniczyć w tej dobrze zorganizowanej ( jak czytam ) debacie. Odpowiadając na Pana pytanie - Czy kandydaci potrafili taką wizję sformułować i odpowiednio ją przekazać, oceniają już Państwo sami. Upraszam , aby nie był Pan posadzony o jakąś manipulację upublicznić całość nagrania i pozwolić ocenić każdemu w/g własnych możliwości.
Małgorzata Kaptur
2014-11-09 14:39:43
Jako przewodnicząca Komisji Edukacji kończącej się kadencji współpracę z Burmistrzem i panią kierownik oceniam jako trudną i bezoowocną. Samozadowolenie władzy, niechęć do analizy, dyskusji, torpedowanie propozycji zmian - w praktyce zaprzepaściły okazję do wspólnego szukania optymalnych rozwiązań. Pytania o strategię rozwoju mosińskiej oświaty zadawane przez radnego Tomasza Żaka na początku kadencji spotkały się z niezrozumieniem i lekceważeniem. Jako były dyrektor nie wierzę w dialog z burmistrzem i panią kierownik, bo za posiadanie własnego zdania i głośne jego wypowiadanie byłam często dyscyplinowana - jeżeli nie zmienisz swojego postępowania, zostaniesz odwołana ze stanowiska - powtarzała pani Kasprzyk. Kandydat na burmistrza, pan Krzyżanowski, wiedzę na temat oświaty ma niewielką i mimo, że trzy lata terminował w urzędzie, nie wykorzystał tego czasu właściwie. Powinien być ekspertem, ale niestety nie jest. We wszystkim polega na pani kierownik. To mnie niepokoi. Oświacie życzę jak najlepiej. Panu Marcinowi Ługowiakowi za to, że dokonał rzeczy do tej pory niemożliwej - skłonił liczną grupę osób aspirujących do funkcji burmistrza i radnego do refleksji na temat edukacji - bardzo dziękuję.
Marcin Ługawiak
2014-11-09 13:53:25
Dziękuję za relację z debaty. Ponownie poświęcając prywatny czas, postaram się opublikować fragmenty nagrania z debaty. Jak dotąd poświęciłem go bardzo dużo, ale jestem bardzo zadowolony z efektu. Też chętnie wysłuchałbym debaty wyborczej na inne tematy. Kto podejmie się organizacji takiej debaty? Pozornie proste zadanie. Wystarczy zorganizować odpowiednio niezależne środowisko, skontaktować się z kluczowymi osobami je reprezentującymi, zachęcić ich do realizacji takiego pomysłu, następnie przygotować program, skutecznie zaprosić wszystkich kandydatów, rozpowszechnić informacje o debacie, przezwyciężając przy okazji podejrzenia o stronniczość, nie wystraszyć się, kiedy jakiś urzędnik w obsesyjnym poczuciu zagrożenia, że taka debata jest wymierzona w niego, zacznie zmuszać dyrektorów najważniejszych w gminie instytucji do zrywania ogłoszeń o debacie i zmuszać ich do bojkotu debaty. Następnie trzeba wynająć salę, zamówić nagłośnienie, przygotować prezentację i zrobić jeszcze kilka drobnych rzeczy, które dopełniają całości, choć mogą być niezauważone. Pojawiają się w wypowiedziach forumowiczów zdania, że burmistrz nie musi się znać na oświacie i w rezultacie temat przewodni debaty nie wniósł wiele do wiedzy o kierunkach rozwoju gminy. Nie zgadzam się z tymi opiniami. Burmistrz formalnie rzecz ujmując, nie musi się znać na niczym. Kodeks wyborczy nie określa żadnych specjalnych wymagań wobec wójta, burmistrza, prezydenta. Osobiście oczekuję, że burmistrz będzie posiadał wizję rozwoju gminy i będzie potrafił ją realizować. Niby proste, a jednak jak pokazała debata, nie jest prosto zbudować wizję rozwoju gminy. Jako mieszkańcy i rodzice powinniśmy oczekiwać wizji rozwoju społecznego naszej gminy. Inwestycje w kapitał ludzki zwracają się dłużej, ale są o wiele bardziej oczekiwane. Czy ktoś z Państwa zawdzięcza swój rozwój osobisty wyasfaltowanej drodze przy domu? Czy stworzenia wizji rozwoju społecznego naszej gminy powinniśmy oczekiwać od pojedynczych placówek oświatowych lub urzędnika z referatu oświaty? Czy oni tę wizję będą realizować? Sprowadzenie edukacji do nauczania w szkołach to zdeprecjonowanie jej znaczenia i roli w rozwoju społecznym. Idea edukacji, którą mam na myśli, to całość działań zmierzających do rozwoju kapitału społecznego, który może być najwyższą wartością gminy Mosina w aglomeracji poznańskiej. Od burmistrza ja osobiście oczekuję, że wizję rozwoju tak rozumianej edukacji będzie posiadał i będzie na tyle silną osobowością, aby być skutecznym liderem wszystkich, którzy będą jako dyrektorzy szkół, instytucji kultury, sportu, szefowie organizacji pozarządowych realizować tę wizję, uprzednio ją akceptując. Pytania, które zadawałem kandydatom zostały tak przygotowane, aby odpowiedzi przybrały formę wizji. Czy kandydaci potrafili taką wizję sformułować i odpowiednio ją przekazać, oceniają już Państwo sami.
HA HA
2014-11-09 13:35:12
Przeczytaj swoją wypowiedź, policz błędy. To niestety także przejaw komputeryzacji- nie zwracamy uwagi na błędy bo komputer je sprawdza.
az strach
2014-11-09 11:59:10
Czytajac komentarze osob, ktore daja do zrozumienia, ze pracuja jako nauczyciele az strach pomyslec, ze to moze byc prawda. Byloby mi wstyd okreslac siebie mianem nauczyciela popelniajac tak wiele bledow ortograficznych. Autentycznie boje sie poslac dzieci do szkoly. Mialem niedawno stycznosc z kilkoma dyrektorkami i nauczycielami gminych szkol i jestem nadal w szoku jaka prezentuja postawe. Poziom bazaru i tzw. "przekup", krzyki, brak myslenia i zero empatii. Zanim bedziemy kogokolwiek rozliczac z dzialan i wysuwac zadania ja proponuje popracowac nad soba, by jak kiedys nauczyciel = uznanie, szacunek.
Rodzic
2014-11-09 11:52:41
Szukałam wzrokiem po sali pani dyrektor szkoły, w której uczy się moje dziecko i nie znalazłam. To mnie zastanawia. Dlaczego jej nie było? Ile takich debat jest w roku, żeby w jednym miejscu spotkali się przedstawiciele urzędu, radni, nauczyciele z dyrektorami i rodzice? Czy dyrektorów nie interesuje co się mówi o oświacie? Słyszałam, że dyrektorom kazano zdjąć ogłoszenia informujące o tej debacie. Rozkaz został wykonany. Czy pod rządami duetu Krzyżanowski i pani Kasprzyk będzie miejsce na dialog z nami Rodzicami? Poważnie się obawiam, że nie.
@ ze wsi
2014-11-09 10:43:34
Gdy pani Małgosia Kasprzyk zaczęła zadawać pytania, sądziłam, że spyta o to, czy kandydaci planują zmiany personalne w referacie oświaty, a tu taka kompromitacja.
Belferka
2014-11-09 09:46:33
ja też słyszałam- "urząd nie da" na to czy tamto pieniędzy. Jak nie ma to nie da. czasami jet to zapewne wybór pomiędzy drogą, a rzutnikami do sali. Jednak...od dyrektorów też coś zależy. Do ilu projektów, które dają tablice multimedialne, rzutniki itd. przystąpiła moja szkoła? A inne szkoły? No właśnie. Teraz jest głosowanie na amfiteatr w jednej, czy remont biblioteki w innej szkole, ale to są jednostkowe dzialania!
Orwell
2014-11-09 09:43:03
Belferka i Mieszkanka-dziękuję za rozwinięcie tematu. To mądry wywód. Wpływ burmistrza na oświatę może być rzecz jasna szerszy, od tego który opisałem. Dziś burmistrz i ministra decydują kto będzie dyrektorem, a nie żadna komisja. Dyrektor staje się ich zakładnikiem. Tak nominowany dyrektor, wdzięczny za to do końca życia, realizuje co mu ministra poleci bez mrugnięcia okiem. Nauczyciele wiedząc o kompletnej zależności i braku samodzielności dyrektora nie są niepokorni. Żyją w strachu. I taką mamy samodzielność jednostek oświatowych. Czy nowy burmistrz to zmieni ? Zależy kogo wybierzemy, a przede wszystkim kogo wybierze elektorat związany z oświatą, gdyż razem ze swymi rodzinami jest bardzo liczny. Samych nauczycieli + pozostali pracownicy administracyjni to ok. 500 osób. Pomnóżmy to razy 4, to mamy 2000 osób przy urnach.
Mieszkanka
2014-11-09 09:10:23
Burmistrz oświatą w sensie bardzo dosłownym naprawdę się nie zajmuje. Natomiast problemy oświaty powinien dobrze znać i ŻĄDAĆ od swoich podwładnych poprawy ( zaczynając od kierownika oświaty, a kończąc na nauczycielach ). Powinien na określone cele znaleźć pieniądze......a NA PEWNO JE ZNAJDZIE jeżeli skończą się w tej gminie: kradzieże, korupcja uznaniowość........ Jeżeli chodzi o samych dyrektorów i nauczycieli. No cóż - nie wszystko można zrzucić na ministrę. Słyszałam niejedną wypowiedź Dyrektora typu, pieniędzy nie ma, Urząd nie da pieniędzy...itp. Czy oni tak daleko dali się zastraszyć, że nie mają już swojego zdania, a może tak bardzo boją się o swój stołek? Nie dajmy się ogłupić: tylko plewy nic nie kosztują. W każdej dziedzinie życia, na każdym stanowisku pracy każdy ma soje prawa i obowiązki. Jeżeli ktoś ze strachu nie daje sobie prawa głosu to niech lepiej zajmie się zamiataniem ulic. ALBO WRESZCIE SIĘ ZBUNTUJE. Za dużo kawy razem wypiliście , ciasteczek zjedliście, kwiatków i prezentów sobie wręczyliście za publiczne pieniądze, żeby teraz coś zmieniać. Nie wchodzi się w takie relacje, ani w dół, ani w górę. A nauczyciele-no cóż jak wcześniej, nie ma żadnego sita ( nie trzeba być uczciwym, nie trzeba być dobrym pracownikiem, nie trzeba mieć kręgosłupa ). Jest wielu super pedagogów, ludzi dla których nauczanie jest pasją, ale do szkół wchodzą także ludzie którzy niczego sobą nie reprezentują, nie wyznają żadnych wartości bo jak większość społeczeństwa dawno je odrzucili. NIE TAKICH NAUCZYCIELI POTRZEBUJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ. Dobrze, że dla dzieci i młodzieży nie są autorytetem, bo więcej zła niż dobra by zrobili. A wracając do Burmistrza: jeżeli będzie stawiał wymagania swoim pracownikom, jeżeli będzie znał problemy oświaty, jeżeli zlikwiduje korupcję, uznaniowość- to już będzie poprawa.
Belferka
2014-11-09 09:04:48
Rola burmistrza to: a) wspieranie i zapewnienie funduszy dla szkół, mądre ich przydzielnie, b) pozwolenie dyrektorm szkół na to, aby rozwijali szkoły w kierunku potrzebnym uczniom, c) wybór takich dyrektorów, którzy mają kompetencje, a nie na zasadzie kolesiostwa. Nie chcemy dyrektorów, którzy organizują wiele rad pedagogicznych, z których NIC nie wynika, nie potrafią zaplanować pracy szkoły, d) pomoc w uzyskiwaniu śrdoków unijnych, które jak wiadomo są, ale trezba o nie powalczyć. Nauczyciele nie do końca czują jak się pisze wnioski itd. Nie taka zresztą ich rola. Do Orwella - więszkosć nauczyciel nie udaje, że pracuje. Pracuje. To, że nie ma dla nas szacunku nie wynika ze stanu mosińskiej oświaty, poczytaj sobie - taki jest trend.Niestety. I nie braku szacunku miała być tutaj mowa.
Orwell
2014-11-08 23:59:06
O prestiżu, autorytecie,zdecydowanej poprawie edukacji przez nauczycieli nie było mowy. No tak, obecny system sytuacji nie naprawi ba, będzie jeszcze gorzej. Za edukację odpowiedzialne jest ministerstwo, kuratorium, dyrektorzy, nauczyciele. Jeżeli mamy fatalny oświatowy system prawny, który stworzył parlament ,nie tylko ten funkcjonujący od odzyskania wolności, ale i poprzedni, PRL-owski bo sławetna, szkodliwa Karta Nauczyciela powstała w stanie wojennym, no to o czym tu więcej mówić. Rozkazy idą w dół, do dyrektorów i nauczycieli. Na terenie gminy zajmuje się tym ministra Kasprzyk. I tu dotykamy sprawy prestiżu i autorytetu, które są w kompletnym odwrocie. I za to niestety winię dyrektorów i nauczycieli, przede wszystkim ogólną atmosferę, którą w gminie stworzyły pani Springer i Kasprzyk. Nauczycieli się nie szanuje, bo sami się nie szanują. Dzieci ich nie szanują, młodzież gimnazjalna, nie mówiąc o młodzieży szkół średnich. Nauczyciele udają , że pracują, a dzieci udają, że się uczą. To oczywiście duże uogólnienie, ale tak to wygląda dla normalnego śmiertelnika. A co do kandydatów na burmistrza. Mówicie Państwo, że kandydaci mieli przedstawić pomysł na gminną edukację, a przecież burmistrz, tak w zasadzie samą edukacją się specjalnie nie zajmuje. On jest od inwestycji, remontów, generalnie rzecz ujmując od utrzymania obiektów i terenów oświatowych, także od zabezpieczenia transportu dzieci do szkół. Gdzie zatem rola burmistrza w rzeczywistej edukacji naszych pociech?
Mieszkanka
2014-11-08 23:07:00
Słuchaj Orwell ta debata miała dotyczyć pomysłów kandydatów naa Burmistrzów na Oświatę a nie nauczycieli. Wszyscy Rodzice wiedzą, że stan mosińskiej oświaty jest kiepściutki. taka sytuacja jest wynikową: narzuconego kierunku przez kierownika oświaty; podporządkowaaniem i brakiem sprzeciwu dyrektorów, a czasem także kiepskimi kompetencjami nauczycieli. Na tej debacie nie chodziło bezpośrednio o nauczycieli . W tej kwestii problem polega na tym, że nauczycielem może być każdy. Niestety jest to prawda. Nie oznacza to , że wszyscy nauczyciele są do kitu-ale niepokojący jest fakt, że można być przez 20 lat nauczycielem matematyki, a kiedy brakuje godzin do etatu można zrobić podyplomówkę i uczyć na przykład WUF-u. I trudno się w tym dopatrywać winy nauczycieli. Chory systemedukacji. Debata nie wiele wniosła . bo do rodziców informacja nie dotarła i pytania były trochę do bujania w chmurach. Ważne, że do Kandydatów dotarło , że w gminie potrzebne są nie tylko drogi.
Małgorzata Kaptur
2014-11-08 23:01:45
@Orwell - to nie była debata z nauczycielami o prestiżu i o tym, co mogą dla edukacji zrobić, lecz o tym, co może zrobić burmistrz dla edukacji. Nauczycieli było niewielu, dyrektorów też pojawiło się bodajże trzech. Żebyście Państwo wyobrazili sobie, jak wyglądała debata, wstawię pod zdjęciem tekst maila, który otrzymali kandydaci kilka dni przed debatą.
Orwell
2014-11-08 22:18:05
Taboret, czy aby odpowiedzieć na tak proste pytania trzeba mnie odsyłać do nagrania, które jest od czwartku obiecane. Jeśli nawet nagranie będzie, boję się że będę ślęczał przy nim trzy godziny i nic, o co pytałem, się nie dowiem. Czy ten kto był, nie mógłby coś odnośnie moich pytań napisać?
Jacek
2014-11-08 22:17:46
Ja nie potrzebuję urzędnika na stołku burmistrza. Ja potrzebuję menadżera. Pan Mieloch owszem, nadaje się znakomicie na kierownika referatu. Obowiązkowy, zorientowany w zestawieniach i liczbach. Wątpię jednak, by był w stanie ogarniać wszystko na poziomie, którego chyba nie czuje. Wkurza mnie też prośba o wybór, w zamian za długą listę obietnic według mnie nie do dotrzymania. Z natury nie lubię tych, którzy z taką łatwością obiecują – szczególnie rozdając pieniądze podatników... Dla mnie i mojej rodziny dobrym wyborem jest gość, który nie wdał się w recytację liczb i procentów! Tak robią urodzeni rzemieślnicy urzędniczego zawodu, ale nie menadżerowie. Pan Mieloch owszem, sympatyczny człowiek lecz nie w roli burmistrza. Pinokio, dlaczego nie zasiadłeś za stołem prezydialnym?
taboret
2014-11-08 22:08:17
@Tubylec ::: To debata wyborcza, a nie konkurs na stanowisko. Kto by miał sprawdzać wiedzę z tych zaproponowanych ustaw? może widownia? Zgadzam się że tak wybrany temat tej debaty nic nie wniósł,mogło to być zadawanie konkretnych pytań do kandydatów i ich odpowiedzi oczywiście związane z ich programami wyborczymi, a tak wyszło jak wyszło. @ Orwel ::: Poczekaj na obiecane nagranie
Orwell
2014-11-08 21:40:30
Trzy wpisy - ciekawe, ale odpowiedzi na moje pytania brak
Pinkokio
2014-11-08 21:33:05
Potencjał kandydatów jest mizerny skoro znając pytania nie potrafili przygotować na nie odpowiedzi.
Klaudia
2014-11-08 21:15:57
W kolejności alfabetycznej: p.Fabisiak- pomylił czas i miejsce, p. Falbierski- padł na ewaluacji {to nadzór kuratorium}, p. Krzyżanowski, cóż..., p. Ryś,...proszę dalej oddawać się fotografii, otuliny parku są niezbadane.... p.Twardowska, dlaczego nie patrzy pani w oczy? A teraz podsumowanie: p. Mieloch, mam tę samą wrażliwość i popieram profesjonalne podejście do debaty, a najbardziej precyzyjne odpowiadanie na temat. Wiem, na kogo zagłosuję wraz z rodziną.
Tubylec
2014-11-08 20:51:28
Cała ta debata o edukacji to jedna wielka lipa. Ja jako obywatel tej Gminy chciałbym aby sprawdzona została wiedza kandydatów z zakresu znajomości : - ustawy o samorządzie gminnym, - ustawy o finansach publicznych, - ustawy Prawo zamówień publicznych, - ustawy o rachunkowości, - ustawy kodeks postępowania administracyjnego, - postępowania sądowo adminstracyjnego, - ustawy o systemie oświaty, - ustawy Karta Nauczyciela, - ustawy Kodeks pracy, - ustawy o strażach gminnych, - ustawy o pracownikach samorządowych, - ustawy Kodeks cywilny. To dopiero dałoby obraz o przygotowaniu kandydata. Organizuje się debatę która nic mi nie mówi. Jako burmistrz zatrudniłbym kompetentną kierownik oświaty oraz dałbym swobodę dyrektorom szkół. Przecież to oni lepiej od burmistrza powinni się znać na oświacie.
Orwell
2014-11-08 20:34:04
Dowiedziałem się o guzikach, rękawach, rozpiętych bądź zapiętych marynarach, krawatach itp. bzdurach. Poświęcone temu dużą część poniższej dyskusji, z wiedzą i swadą. Było tak mądrze, że można się domyślać(być może błędnie), że z innych fachowych stron zastosowano metodę kopiuj-wklej. Dowiedziałem się także, choć wszyscy wiemy, co za baba taka Kasprzyk. A ja mam pytań trzy: czy rozmawiano jak nauczyciele chcą podnieść swój prestiż i autorytet oraz co nauczyciele mogą zrobić w obecnych warunkach, aby dzieci i młodzież była lepiej edukowana. Będę wdzięczny za odpowiedź.
oświata
2014-11-08 19:23:40
Nauczycielski stan ( może nie 100%) ma też nadzieję, że doczekamy się normalności i to już niedługo. Kto nie zna relacji kierownik oświaty - dyrektorzy a dalej placówki, to by nie uwierzył, że tak może być. Trwa to stanowczo za długo. Nikt z dyrektorów, nie może odmówić, bo pani Małgorzata Kasprzyk ma zawsze rację i basta. Informacje o debacie na temat edukacji, nie mogły wisieć w szkole, bo nie- tak uważa kierownik oświaty i koniec dyskusji.Władza ma zawsze racje !!!
mosiniak
2014-11-08 19:00:09
Ludu pracujący w szkołach ! Jeżeli jesteście niezadowoleni z zasad panujących w naszych szkołach pod kierownictwem wszechwiedzącej p.M.Kasprzyk macie jeszcze 8 dni aby swoim znajomym i rodzinie wytłumaczyć że Krzyżanowski ze swoją świtą musi odejść i niech głosują na osobę która zagwarantuje przede wszystkim zdrowe relacje funkcjonowania na każdej płaszczyźnie. Ja po debacie przekonałem się że najlepszym gwarantem jest p.P.Mieloch - ale to moje zdanie. PS.Lepper apelował że "Balcerowicz musi odejść" i odszedł, Kaczyński apelował że "Tusk musi odejść " i odszedł a ja mówię że "KRZYŻANOWSKI MUSI ODEJŚĆ" i mam nadzieje że odejdzie.
mosiniak
2014-11-08 18:48:47
I teraz dopiero wiem dlaczego nie lubię nosić marynarki a tym bardziej garnituru :)))
Jacek
2014-11-08 18:13:10
To się dopiero narobiło. Krzyś, masz absolutną rację ale musisz dodać, że facet siedzący i ubrany w tzw dwurzędówka nie rozpina ani jednego guzika. Facet w jednorzędówce stojąc rozpina dolny guzik (zawsze) przy dwóch guzikach lub środkowy przy trzech guzikach. Jeśli nasi kandydaci stając mieli rozpięte jednorzędówki, to popełnili błąd podobnie jak ci, którzy mieli zapięte siedząc. Ciekawe też jest to, jak długie mieli krawaty – odstępstwo od reguły też jest fatalnym błędem podobnie, jak koszula z krótkimi rękawami pod marynarką... Teraz krawat. Nie ma takiego obowiązku (posiadanie krawata pod szyją) osoba, ubrana w kombinowany zestaw marynarka-spodnie. Musi tylko pamiętać, by guzik pod szyją był rozpięty. Niechlujnym jest także ubranie marynarki z rękawami opadającymi poniżej nasady kciuka. Oczywiście wszystkie te zasady obowiązują podczas gal, wszelkich uroczystości w tym też oficjalnie rodzinnych. Debata w MOK-u nie miała uroczystego charakteru, ale stricte roboczy choć toczyła się przed widownią. Acha, zapomnieliśmy o pogrzebach, podczas których marynarka jednorzędowa zapięta jest na wszystkie guziki... A teraz przypomnijmy sobie, jak wyglądali nasi kandydaci, siedzący i stojący przed audytorium zgromadzonym na sali MOK-u. Czasami lepiej milczeć, by nie wyjść na głupka. I choć niegdyś Mosina słynęła ze swoich krawców, to nie oznacza wcale, że wszyscy wiemy jak należy się ubierać by na krok zbliżyć się do eleganta z Mosiny. Pozostawmy jednak ten dylemat tym, którzy życie spędzają na salonach... Prawda Krzyś, że się narobiło???
taboret
2014-11-08 15:13:35
Na zdjęciu nie widać ilości rzędów guzików bo taka ciekawostka: Posiadanie marynarki wiąże się z zasadami jej noszenia:
Ostatni guzik powinien być zawsze odpięty,
spełnia on funkcję estetyczną (w marynarkach jednorzędowych, natomiast marynarki dwurzędowe zapinamy całkowicie).
Jeśli mamy usiąść, należy rozpiąć wszystkie guziki
(w marynarkach jednorzędowych, natomiast marynarki dwurzędowej nie rozpinamy do siadania). Rękaw marynarki powinien kończyć się ok. 1 cm nad mankietem koszuli.
Kieszenie marynarki powinny zostać puste. Jest to element dekoracyjny[2]. Lecz my mamy wybrać burmistrza nie manekina( choć i to istotne )
Krzyś
2014-11-08 14:10:49
Kiedy mężczyzna siedzi powinien mieć rozpiętą marynarkę. Jedynie w pozycji pionowej marynarka powinna być zapięta na jeden guzik. To ogólnie znane zasady noszenia tej części garderoby.
Magda
2014-11-08 13:53:38
A na koniec, bo całkiem uszło to mojej i nie tylko mojej uwadze - malkontenci przyczepili się do krawata, a właściwie jego braku pod szyją pana Rysia, ale nikt nie zauważył rozpiętych marynarek. Jakoś dziwnie wybiórczą uwagę mają niektóre osoby całkiem jak w biblijnej przypowieści. Jak dało się zauważyć pan Ryś przez cały czas trwania debaty nie rozpiął marynarki. Nie zrobił tego także wówczas, kiedy zakończyła się debata. Jeśli takie zachowania są brakiem szacunku dla wszystkich jej uczestników to proszę o wskazanie stosownych wzorców na takie okoliczności. Na pewno na uwagę (oczywiście w kwestii ubioru) zasłużył pan Mieloch, który także dzielnie trzymał fason, aczkolwiek z krawatem pod szyją. Jestem pewna, że wyborcy zwrócą baczniejszą uwagę na kandydata, który jak zauważyła Belferka „Kto obiecuje samodzielność dyrektorom i szkołom w ramach budżetu - tego wybierzmy. Niech burmistrz zajmuje się gminą, ściąga środki unijne, buduje drogi, a nie mówi jak szkoły mają funkcjonować.” Nawet pan Krzyżanowski niechętny był daleko idącym deklaracjom, procentom i liczbom zdając sobie dobrze sprawę z tego, że nikt z kandydatów (jeśli wygra) nie ucieknie od problemu zapełniania worka budżetowego, który w przypadku naszej gminy nigdy nie przypominał przysłowiowego rogu obfitości. To podstawa i taki właśnie zarządca gminą mi odpowiada. Niech każdy robi dobrze to, co do niego należy i za co mu płacą podatnicy.
Belferka
2014-11-08 11:20:49
Do nauczycielka - masz rację. I kiedy ktoś z rodziców mnie zapyta co sadzę o obecnej władzy to powiem prawdę - w KAŻDEJ okolicznej gminie szkoły mają się lepiej niż u nas. Kto obiecuje samodzielność dyrektorom i szkołą w ramach budżetu - tego wybierzmy. Niech burmistrz zajmuje się gminą, ściąga środki unijne, buduje drogi, a nie mówi jak szkoły mają funkcjonować.
nauczycielka
2014-11-08 00:19:05
Większość stanu nauczycielskiego marzy, by wreszcie pożegnać panią Małgorzatą Kasprzyk, która od prawie 10 lat nic się nie nauczyła, nie podniosła swoich kwalifikacji a wydaje się jej, że jest najmądrzejsza.Rządzi dyrektorami, którzy nie mogą mieć swojego zdania, bo jak mają, to pani kierownik wie lepiej, jest doskonała i nieomylna ( tylko w swoich oczach i Nowoczesnej Rzeczpospolitej Mosińskiej) Czy jako Gmina, nie zasługujemy na prawdziwego menagera oświaty? Tylko wybór nowej osoby na burmistrza (nie pana Krzyżanowskiego, który w pełni akceptuję działania pani Kasprzyk) zapewni zmianę stylu działania, dyrektorzy staną się samodzielnymi pracownikami, a stan nauczycielski na reszcie odetchnie. Czas na zmiany !!! Jest duży wybór- 5 kandydatów na burmistrza- dokonaj odpowiedzialnego wyboru, a na pewno w oświacie zajdą duże, pozytywne zmiany.
Belferka
2014-11-07 23:29:09
do Mieszkanka - nie czuję się obrażona. Nie martw się. Zauważam jedno - nie chcemy Krzyżaniaka, Kasprzyk także. Jak to się jednak stało, ze się opozycja nie dogadała? Dobrze, ze Marciniak nie startuje. Inni już startowali i nic. Trzeba wykreować jednego,a silnego kandydata. Po co wyciągac ludzi z przysłowiowego kapelusza?
Binas
2014-11-07 23:21:27
Magda@ - w pełni się się Twoja oceną zgadzam ! Jestem ciekaw jak to nasi rajcy byli ubrani na tej ostatniej uroczystej sesji. Dobrze że ta Rada przechodzi już do historii. Pozostaje nadzieja że następny jej skład będzie zasługiwał pod względem etycznym jak i intelektualnym na poważanie i szacunek !
Magda
2014-11-07 23:09:35
Ech, 12 lat urząd kierowany był przez nauczyciela. Nie mam nic przeciwko nauczycielom (sama przez lata byłam przedstawicielką tego zawodu), ale jedno mogę powiedzieć z całą pewnością: jest to grupa ludzi, którym wydaje się, że na wszystkim się znają i potrafią do upadłego bronić tej fałszywej tezy. Trzy kadencje pracy urzędu oraz Rady pod dyktando nauczyciela i mamy to, co dzisiaj proponujemy naprawić, brnąc z uporem ku podobnym stylom rządzenia. To parcie jest tak silne, że nic nie jest w stanie go powstrzymać. Zapewne skończy się to tym, że wiceburmistrz zamieni swój fotel na fotel burmistrza. Jak myślicie, kto zasiądzie na fotelu obok? Tak, tak, będzie to pani Z.S. (jeśli nie uda się szarża na powiat). I tak, po chwilowej wrzawie wokół edukacji, która miała wykreować przyszłego, kompetentnego w tej materii burmistrza wszystko powróci na właściwe miejsce, a wystraszeni urzędnicy będą mogli spokojnie ustawić się w kolejce do swego wybawiciela w dziękczynnych pokłonach. Warto rozpocząć już dzisiaj trenowanie głębokich ukłonów. Ja jednak będę trwała przy swoim. Tak na marginesie pan Ryś tylko raz w pełni zgodził się z panią Twardowską, a debata nie była uroczystością zaprzysiężenia burmistrza, by wymagać galowego ubioru. Ponadto, jeśli stawia się takie wymagania wobec kandydatów, to dlaczego nie oczekiwać ich od zaproszonych gości? Tego też wymaga etykieta i szacunek wobec zaproszonych kandydatów... A jak zaprezentowaliśmy się dzisiaj na uroczystej skądinąd sesji Rady Miejskiej?
mieszkaniec
2014-11-07 23:07:18
Miernoty można kupić za wysokie pensje, więc mamy 2 zastępców wysoko opłacanych i p. Kasprzyk z niebotyczną pensją. Tacy ludzie dla kasy zrobią wszystko i pokazali nam to nie raz i nie dwa. Na czajnik i kredę do szkoły nie starczyło, bo burmistrz wolała dobrze zapłacić swoim. Nie swoich wyeliminowała. I p. Kałek straciła posadę, ale nie straciła godności i szacunku, a Krzyżanowski i Kasprzyk nawet nie rozumieją co te pojęcia znaczą.
pracująca 10 listopada
2014-11-07 22:50:49
Burmistrz Gminy Mosina informuje, że w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Mosinie będzie nieczynny. A szkoły pracują, choć mamy prawo do 8- w gimnazjum i 6 w sp- dni wolnych. Buntować się ? W jaki sposób?
Mieszkanka
2014-11-07 22:44:01
Problem w Mosińskiej Oświacie polega na Osobie Kierownika Oświaty. Na niezdrowych relacjach z Dyrektorami, Na nieumijętnym gospodarowaniu bydżetem. Tak , masz racje, toszczyt chamstwa, żeby nauczyciele pracowali bez wynagrodzenia, żeby pracowli na włsnym sprzęcie, żeby nie mieli czajnika w którym zagotuą wodę na cherbatę, żeby niemogli się dokształcać, bo nikt nie da im wolnego.....itd. Ale pieniędzy w gminie na ten cel nie ma dlatego, że jest jest przyzwolenie na okradanie gminy poprzez uprawianie kolesiostwa i uznaniowości. Na ten cel przepływają ogromne kwoty z budżetu na oświatę. Nauczyciele, kiedy wy wreszcie się zbuntujeci i wyrazicie to w wyborach. Czego wy się tak boicie, przecież was chroni Karta nauczyciela. Pani Kałek miała odwgę się zbuntować, oczywiście zapłaciła wysoką cenę, ale napewno nie zstydzi się patrzeć w lustro. Czas wreszcie , żeby coś zmienić. Według mnie wybór jest tylko między Twardowską, a Mielochem. Belferka nie miałam intencji Cię obrazić. Ale nie mów, że jest lepszy wybór.
Belferka
2014-11-07 22:15:59
1) Nie jestem TA beleferką, która robiła reklamę dziecku 2) Co jest śmiesznego w stwierdzeniu, że burmistrz rzuca kłody pod nogi? To tragiczne raczej.Brak np. zastępstw płatnych. Jak inne gminy to robią, że mają na nie pieniądze? Dlaczego niektórzy uczniowie wybierają szkoły w okolicy, a nie nasze, mosińskie? 3) czytanie z kartki to jedno, notatki to drugie. Oczekiwałabym od przyszłej władzy umiejętności adekwatnych do stanowiska, podobnie jak stroju stosownego do okazji. Takie to już moje spaczenie zawodowe.
Mieszkanka
2014-11-07 21:53:25
I co dziwnego jest w tym, że się przygotowała i zrobiła sobie notatki. Jak będzie dostępne nagranieto sobie posłuchasz. Lepiej mówić o konkretach z kartką niż lać wodę. Jeżeli jesteś tą belferką, która robiła reklamę swojemu dziecku ( może sobie ) to też wypadłaś tak sobie. Nie mówię wcale, że Mieloch wypadł źle, ale narazie najlepiej zna się na funduszach unijnych . Nie bądź śmieszna z tą krytyką Burmistrza, On sam się ośmiesza. Uczestniczyć w festynach to każdy potrafi. A dla oświaty przez trzy lata nic nie zrobił.
Beleferka
2014-11-07 21:40:58
Pani Twardowska czytała z kartki...O ile zauważyłam. Pomysły? Nie chciała Rady Młodzieżowej. Dotacje kuratoryjne? Ministerialne? Masz na myśli projekty? Od reazlizacji projektów w szkołąch są dyrektorzy. To oni je wybierają zgodnie z własną wizją ( o ile ją mają...) Burmistrz nie powinien im rzucać kłód pod nogi. Wolę, aby znał się na dotacjach unijnych, a dyrektorzy na tym co do nich nalezy - na szkołach. Pani Małgosia moim zdaniem świetnie się sprawdza w krytyce władzy, ale we własnych pomysłach...gorzej. Wolę Mielocha. Ryś bladawo - nie na temat czasami. O Fabisiaku nie wspomnę.
Mieszkanka
2014-11-07 21:26:36
Nie opowiadajcie bajek, że pan Ryś i Pani Twardowska wypadli porównywalnie. Pan Ryś kilka razy powtórzył, że zgadza się z wypowiedzią Pani Twardowskiej. No i nestety to nie Pan Mieloch tylko Pani Twardowska miała najciekawsze pomysły. Natomiast widać było zdecydowanie ,że Pan Mieloch jest dobrze zorientowany w funuszach unijnych. Tego nie musi umieć Burmistrz. Burmistrz musi zzatrudnić odpowiednie osoby i od nich wymagać. Ja stawiam na Twardowską, ma wiedzę i doświadczenie. A obietnice nie były szalone, trzeba tylko wiedzieć jak je zrealizować. Jak podniesie standard szkół i zatrzyma uczniów to jasne będzie dotacja ministerialna. Tylko Pani Małgosia widziała, że jest coś takiego jak dotacje ministerialne, kuratoryjne. Tych pieniędzy dotychczas nikt nie wykorzysłał.
mosiniak
2014-11-07 20:57:28
Bardzo dobrze że p.M.Kasprzyk się odezwała, przynajmniej pokazała ludowi do czego jest zdolna.
krytyk
2014-11-07 20:35:23
Nieco tendencyjny artykuł, a zwłaszcza ostatnie zdanie, nie sądzicie? :P
max
2014-11-07 20:33:40
Wielki plus dla p. Marcina Ługawiaka za dobrze przeprowadzoną debatę (p. Waligórski ucz się Pan!). Prawie miło, dojrzale z wyrozumieniem. Według mnie najlepiej wypadli p. Mieloch i p. Krzyżanowski. Ten drugi lepsza prezencja, łatwość wypowiedzi natomiast niekiedy po prostu "gadał" upajając się własnym głosem . P. Mieloch, bardziej konkretny, starał się nie odbiegać od tematu, ale czasami go poniosło. Pan Ryś - zawiodłem się, sprawiał wrażenie zagubionego i niezorientowanego w sprawach oświaty, nie zauważyłem kontaktu z odbiorcami. Tylko ta trójka kandydatów mnie interesowała. Natomiast ta, która wszystko popsuła to M. Kasprzyk w swoim wystąpieniu - zero dyplomacji!!
Magda
2014-11-07 19:51:19
Myślałam, że nie będę się już wypowiadała na tym forum. Wszyscy kandydaci z wyjątkiem burmistrza Krzyżanowskiego dali się nabrać na szopkę zorganizowaną przez samych zainteresowanych. I choć wśród nich jest obecny burmistrz, to przede wszystkim chodzi o grupę pracowników urzędu, których blady strach obleciał na myśl, że mogło by dojść do całkowitego wyeliminowania starego układu. Moim skromnym zdaniem pomysł debaty o takiej tematyce narodził się w gronie urzędniczo pedagogicznym z wybitnym przywództwem ustępującego burmistrza. To głęboki ukłon pani burmistrz w stronę promowanego przez nią wiceburmistrza. Nawet mnie to szczególnie nie zaskakuje zważywszy na trwałość i współzależność tego układu. Wygrana wiceburmistrza ma zbudować gwarancje nienaruszalności dla zagrożonego układu. W pogoni za procentami w wątpliwych sondażach pozostali kandydaci nie zorientowali się, że zostali wciągnięci w grę, której wygranym miał być sam wiceburmistrz, a z nim istniejące układy. Prawdę mówiąc spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Niewątpliwą korzyścią debaty było to, że przebiegała ona w bardzo dobrej atmosferze (niemal wzorcowej), jakby nie dotyczyła spraw gminy Mosina i jakby nie toczyła się na jej terenie. Tym przebiła zdecydowanie większość dotychczasowych debat, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy. Jest jeszcze coś, co władze Mosiny zdaje się na długo będą dziedziczyły po odchodzącej władzy. To stygmat pedagogiczno edukacyjny, który sprawił, że nie można dziś poważnie myśleć w Mosinie o władzy gminnej bez obecności w niej ludzi oznaczonych tym stygmatem. A co do kandydatów - pan Ryś czy pan Mieloch? Ten pierwszy zwrócił uwagę na realia budżetowe czego także pan Mieloch nie zauważył, recytując listę spraw, które obiecywał załatwić. Pytanie jednak za co, pozostaje wciąż otwarte. Kolejne kadencje kolejnych burmistrzów i radnych nauczyły mnie jednego: rzadko kiedy spełniane są obietnice wyborcze. Dla mnie ktoś, kto nie spieszy się z obietnicami jest bardziej wiarygodny. I na taka osobę postawię 16 listopada.
Paweł
2014-11-07 19:14:53
Szkoda, że na debacie nie było dyrektorów szkół - poza panią dyrektor z Gimnazjum nr 1. Innych nie interesowało jak kandydaci zamierzają wspierać szkoły? Czy bały się przyjść? Szefowa mosińskiej oświaty zapomniała się chyba - przecież kandyduje do powiatu, a jej zachowanie z aspiracjami nie licuje. Ciekawe dlaczego nie zobligowała dyrektorów do obecności. Bała się, że jej szef kiepsko wypadnie? Jak dla mnie najlepszy był p. Mieloch - kokretnie i na temat. P. Ryś niestety nie popisał się ścisłym umysłem. Oczekiwałem konkretów, a ich nie było.
xxxxxx z UKPan uraz z dziecinstwa
2014-11-07 18:09:35
panie wiorecki! pan jest chyba kompletnym debilem wypowiadajac takie slowa o ludziach.Co ma wspólnego krawat do rzadzenia gmina.To nie krawat bedzie rzadzil gmina tylko dana osoba.Pan ma chyba jakis uraz z dziecinstwa odnosnie krawata.Skoro Pan taki blyskotliwy to dlaczego Pan nie ubiego sie o fotel bormistrza gminy a wtedy moze pan wystroic sie w kilka krawatów naraz,bedzie czadowo nie sadzi Pan panie wiorecki.Glupich nie sieja sami sie rodza Panie wiórecki.
Kamila
2014-11-07 17:10:05
Pan Ryś i pani Twardowska wypadli natomiast porównywalnie. Oboje mieli kilka fajnych pomysłów, ale nie widzę w tym za bardzo jakiegoś planu, pewnej całości.
Kamila
2014-11-07 17:08:11
Z kolei pan Krzyżanowski raczej myślę, że nikogo nie zaskoczył. Na debacie był absolutnym mistrzem wodolejstwa. Moim zdaniem w ogóle nie odpowiadał na pytania! Żadnych konkretów! Żadnych pomysłów! No po prostu dno totalne. Wypadł chyba najgorzej spośród wszystkich kandydatów.
Kamila
2014-11-07 17:06:24
Pan Mieloch - widać, że wie o czym mówi, ma pomysł na gminę, przygotował się merytorycznie, mówił spokojnie, rzeczowo i na temat - BRAWO! No a przede wszystkim nie dał się sprowokować p. Kasprzyk, której wypowiedź była po prostu żenująca. Ja akurat byłam blisko sprawy boiska w SP nr 1 i wiem jak to wszystko wyglądało. Pani Kasprzyk opowiada bzdury i dobrze, że pan Mieloch sprowadził ją na ziemię.
Kamila
2014-11-07 17:00:24
Pan Falbierski moim zdaniem wypadł raczej blado. Kilka fajnych rzeczy zostało powiedzianych, ale zdecydowanie przyćmili go inni kandydaci.
Kamila
2014-11-07 16:59:26
A co do kandydatów, pan Fabisiak absolutnie spalił swój występ - w zasadzie nie miał swojego programu, żadnego pomysłu na gminę, w którymś momencie nawet stwierdził, że jemu w Mosinie się wszystko podoba i niczego nie chciałby zmieniać - to dlaczego kandyduje na fotel burmistrza ja się pytam?
Kamila
2014-11-07 16:58:40
Gratuluję organizatorom! Świetnie przygotowana i przeprowadzona debata!
wiórecki
2014-11-07 16:47:39
Takimi wpisami oczywiście sami sobie na ten krawat zasłużyliście mądrzy i kulturalni Mosiniacy - więc z krawatem oczywiście będziecie mieli burmistrza! Kto sam się nie szanuje to nie ma prawa wymagać tego od innych. I tak też będzie Was Krzyżanowski traktował - eleganci mosińscy! Przecież Wy tylko na takiego durnia zasługujecie przy tych odzywkach!
b
2014-11-07 16:34:01
Pani burmistrz zegna sie sze swoimi, tu jeszcze swoje pazurki pokaze, jezeli dostanie mandat radnej w powiecie. Kto mysli to nie postawi krzyzyka, lepiej na to zasluzyl p. Ratajczak, ktory cala robote za wlodarzy wykonal.
b
2014-11-07 16:30:36
Moze lepiej i modniej w naszym swiecie nosi monarchistyczna muche. Krawat sam mowi za sibie, kazdy sztywniak nosi krawat. Nigdzie na tego rodzaju debatach nikt nie pokazuje sie w krawacie, bo krawaty to sztywniacy. Krawat to policja i armia.
taboret
2014-11-07 14:59:22
Czekam z upragnieniem na nagrania z debaty (o której tematyce i organizatorach już się gdzieś wypowiedziałem) a nie byłem na niej ze względów zdrowotnych. Widzę po wpisach dużą aktywność zwolenników WK lecz tego nożna było się spodziewać. Podjęcie rękawicy było konieczne (nie tak jak sugeruje @ wiórecki) bo to dopiero by była woda na młyn dla PR-WK. Czy nasz kandydat musiał mieś krawat to rzecz względna, osobiście uważam to za dopuszczalne i wolę swobodnego naturalnego człowieka od "odbiglowanego" w każdym calu sztywniaka. Martwi mnie jedynie ilość i stan osobowy widowni ( o którą zadbała odchodząca p. burmistrz organizując akurat przed debatą swoje pożegnanie z załogą)
b
2014-11-07 12:15:28
Moze nalezy przypomniec, ze przejrzysta gmina podpisala " super szkolenie" z firma, ktora zostala zarejestrowana na tydzien wczesniej przed terminem szkolenia. Wczesniej ta firma zajmowala sie sprzataniem. W/ g wyjasnien p. Burmistrz umowa nie wymagala przetargu, bo koszt byl nizszy niz 14500€ . Fajnie szkolimy sie pewnie w sprzataniu.Warto zapytac kiedy wykladal w Wyzszej Szkole Bezpieczenstwa, bo tam rzeczywiscie wykladalo lub wyklada kilku Krzyzanowskich, jednak brak jest tam Osoby pod nazwa Waldemar.
Optymistka
2014-11-07 12:08:21
Czytając pierwsze wpisy mam wrażenie, że byliśmy na dwóch różnych debatach. Wiadomo, że zwolennicy danej osoby będą wychwalać zawsze swojego kandydata, ale tu potrzeba trochę obiektywizmu ! Każdy z kandydatów brał udział w dyskusji, przestrzegając regulaminu debaty. Pan Ryś podobnie, jak inni kandydaci wykorzystał swój czas. Mógł się podobać lub nie, to już inna kwestia, ale skąd u ludzi tyle agresji i nienawiści do człowieka, który zaprezentował wysoką kulturę wypowiedzi. Czy ma krawat, czy nie to chyba mniej istotne, najważniejsze, czy będzie dobrym burmistrzem, czy będzie burmistrzem odpowiedzialnym i znającym się na rzeczy. Moi kandydaci to pan Mieloch i pan Ryś. Pan Krzyżanowski powinien wypaść najlepiej, bo przecież odpowiadał w Gminie za oświatę, ale nie miał czasu zgłębić jej problemów, bo ważniejsze są festyny, spotkania, ściskanie rąk, rozdawanie uśmiechów. Przy takich działaniach gmina nie ma szans na rozwój. A tak na koniec, jak zwykle najgorzej zaprezentowała się pani kierownik oświaty Małgorzata Kasprzyk. Brak kultury to grzecznie powiedziane. Ubolewam, że taka osoba pełni tak odpowiedzialną funkcję. Czas na zmiany ! Jeżeli chcemy zmian, to powinniśmy zagłosować na nową osobę, która zapewni nam rozwój gminy w dobrym kierunku.
wiórecki
2014-11-07 11:43:25
Pani Magdo, kolokwialnie mówiąc, z ust mi Pani wyjęła (trochę to niesmacznie brzmi) i dookreśliła pewną manifestującą się w całej okazałości prawdę. Z bawidamkiem z Daszewic, Krzyżanowskim - nie wolno stawać tym kandydatom w jednym szeregu do jakiejkolwiek dysputy. To jest facet którego zawodem i wykonywaną przez całe swoje zawodowe życie jest pijar czyli pitolenie. Niech sobie robi sam swoje spotkania; przyjdzie na nie garstka, i tak w dodatku, samych jego zwolenników i niech się pyrlą we własnym sosie. Gdyby, dla zobrazowania idiotyzmu ścigania się z tym zawodowym szalbierzem, założyć, że kandydatem jest również Pani Kaptur i tematem spotkania miała by być np. "Poezja Puszkina (cyrylicą) na tle bieżących wydarzeń historycznych" - to chyba jest oczywiste, że historyk i rusycysta, jakim jest Pani Kaptur, zdobyłaby oszałamiającą nad wszystkimi przewagę, a bawidamek i miernota Krzyżanowski okazał się durniem nad durniami.
Magda
2014-11-07 10:42:52
Wytrwałam do końca debaty i prawdę mówiąc, jestem zawiedziona. Nie chodzi mi o wystąpienia kandydatów, ale o to, że debata na temat edukacji miała dać jaśniejszy opis każdego z nich. Moim zdaniem wybór tematyki, choć istotny z oczywistych powodów nie był najlepszym dla tego spotkania, a szkoda. Nie dziwię się zatem że każdy z kandydatów dryfował w kierunku tematyki jedo zdaniem istotniejszej. Słyszałam dużo deklaracji brzmiących jak rozdawanie kiełbasy wyborczej, ale mało kto (może poza Krzyżanowskim i głównie Rysiem) sprowadzał zapędy przeciwników odnosząc całość omawianej problematyki do kondycji budżetu. Bez dobrego budżetu niewiele zrobimy, ale udajemy że mamy co rozdawać. Pytanie tylko: za co? Po raz kolejny usłyszałam obietnice naprawy brzmiące jak pękniety, pusty garnek do którego nie ma co naprawdę włożyć. Szkoda, że padały one z ust ludzi, którzy z pracą samorządową mieli już tak wiele do czynienia i jakoś tego nie wykorzystali. Nie wierzę, by nagle przeszli jakąś nagłą metamorfozę. By nie zanudzać powiem, że moja obecność na debacie zorganizowanej pod Krzyżanowskiego była stratą czasu i aż dziwne, że pozostali kandydaci dali się na to nabrać... Niby chcemy zmian, ale boimy się brnąc ku starej, dobrze znanej metodzie zarzadzania gminą. Ja mimo wszystko zagłosuję na nowe, by zakończyć ten smutny pochód.
wiórecki
2014-11-07 10:41:02
Rodzice, jako nieobecni, wykazali się największą odpowiedzialnością. Nie narazili swoich dzieciaków na szykany. Pisałem o tym, bo to był truizm, a matematycznie nazywając - pewnik, aksjomat.
wiórecki
2014-11-07 10:33:25
Panie Wojciechu Konieczny - Prezesie - kategorycznie żądam, abyście sprężyli się i wspólnymi siłami, całej Waszej kanapy, zafundowali Panu Jerzemu Rysiowi KRAWAT! Uwiązawszy go na karku delikwenta zobowiązali go do przestrzegania podstawowych reguł etykiety, w tym wypadku szacunku dla tych, przed którymi (o zgrozo jeszcze przed wyborami) występuje przed oficjalnym zgromadzeniem. Jeśli teraz pozwala sobie na tak nikczemne i lekceważące traktowanie publiczności, to może na następne spotkanie w laczkach się pojawi. To że cała ta hucpa była samobójem pisałem, ale żeby jeszcze dodatkowo robić z siebie kuriozum na tle pozostałych kandydatów - to już chyba stanowczo za dużo. A Ty - Łukasz - strofowany, bardzo słusznie, o nonszalanckie trzymanie rąk w kieszeniach, takie pseudo luzactwo na zdjęciu - nic z tym natychmiast nie zrobiłeś - Ty już nie popełniasz błędu młody człowieku - Ty głupoty potworne robisz. Wizerunkowi całej opozycji szkodzisz. To nie jest Twoja prywatna sprawa - jak Ci się głupio i błędnie wydaje - za wielu ludzi Wam ufa, jest w Wasze działania zaangażowanych!! Potem taki jeden z drugim, Ryś czy inny figurant, dobija na domiar swoją durnotą, nieokrzesaniem,czy może bardziej nieobyciem i brakiem kultury cały ruch sprzeciwu i odnowy. Czy naprawdę tej treści tekst winien opisywać ugrupowanie, starające się przejąć władzę nad nami w tej Gminie? Przyjdzie poważnie zastanowić się czy jesteście tego godni. Jeśli tak duparelnych spraw nie dostrzegacie, lub co byłoby straszne, lekce sobie to ważycie - to co będzie gdy forma i merytoryczne wymogi będą o niebo większej rangi? Pani Małgosiu, niech Pani będzie łaskawa, z racji posiadania nienagannej osobistej kultury i swego zawodowego powołania, przypomnieć, tym do pięt nie dorastających Pani facetom, co to jest kindersztuba. A Wy Panowie - ogony podkulić i do roboty (nad sobą też) się zabrać.
en
2014-11-07 10:29:57
Nowy wyborca- to jest strona opozycji, czago sie spodziewales? Argumentow nie podano, poniewaz takowych nie ma. To po prostu klamstwo
nowy wyborca
2014-11-07 10:22:20
Bardzo ładna relacja z debaty tylko... o jedno zdanie za dużo. Nie można pisać że ktoś wypadł słabo podczas relacji z debaty nie podając żadnych argumentów.
mahomet
2014-11-07 10:12:34
No właśnie i odzywają się zwolennicy tych ,tych i tych. Gratuluję Pani Małgosi obiektywności.Myślałem, że będzie lansować swoich a podeszła do tematu profesjonalnie. Byłem na tej debacie i zgadzam się, że najlepiej przygotowany był p. Mieloch , odpowiadał sensownie i miał pomysł na gminę. Natomiast kolejno również p. Twardowska postarała się podejść do sprawy odpowiedzialnie, Ryś niestety nie jest mówcą i to go gubi, choć ma pomysły. Falbierski jak zawsze w swoim stylu, Krzyżanowski - populista , dużo o niczym. Najgorzej wypadł p. Fabisiak - co on tam w ogóle robił?! To jest kandydat...? Uważam, ze sama tematyka dla kandydatów powinna być trochę lepiej dopracowana Ale pytanie nasuwa się jeszcze inne - GDZIE BYLI RODZICE ! Przecież to organizowała rada rodziców !? Oprócz radnych kandydujących, zainteresowanych burmistrzów, dyrektorów placówek oświatowych nie było praktycznie NIKOGO z mieszkańców Mosiny, czyli potencjalnych wyborców. Sala wypełniona powinna być po brzegi a wystarczyły krzesła i to nie do końca zajęte . Jak ludzie chcą głosować nie znając kandydatów.Coś tu nie gra i jest bezsensu. Widać na to, że wystarczy sympatia lub antypatia a nie stan faktyczny, czy przygotowanie by dokonać wyboru. I potem tak wygląda ta nasza gmina. Po wyborach będziemy znowu mogli się użalać na złe władze- to jak widać nasza przypadłość. I to jest właśnie WSTYD !
Tomek
2014-11-07 09:51:39
Byłem razem z panem Mielochem w radzie rodziców SP! kiedy toczyła się batalia o nowe boisko. Zaangażowanie i determinacja rodziców była wielka - zorganizowaliśmy festyn dobroczynny, przygotowaliśmy wstępny projekt była wielka wola działania i pomocy ale kłody które napotykaliśmy po drodze (stawiane przez naszą władzę) skutecznie zastopowały powstanie boiska. Przypomina mi się też sprawa powołania Gimnazjum nr 1, rodzice bardzo dążyli do powołania tej szkoły - opór Gminy był ogromny ale gdy po długiej batalii szkoła powstała Pani Burmistrz i Pani Kierownik ogłosiły wielki sukces.
Małgorzata Kaptur
2014-11-07 09:14:48
Jest nagranie, organizatorzy je opublikują, więc każdy sam wyrobi sobie swój pogląd. Od pana Krzyżanowskiego, któremu przez trzy lata podlegała oświata, po prostu mamy prawo więcej wymagać. Jako przewodnicząca Komisji Edukacji nie zauważyłam, by był znawcą tematu, zawsze polegał na wiedzy pani kierownik. Na posiedzenia komisji nie zawsze się fatygował.
Gimli
2014-11-07 08:44:56
A nagranie jakieś macie?
Stanisław
2014-11-07 08:17:34
WSTYD - sypiesz ogólnikami, jak Krzyżanowski na debacie
Uczestnik debaty
2014-11-07 07:37:14
I chce Pani powiedzieć ze W.Krzyzanowski wypadł słabo?Moim zdaniem jako jeden z nielicznych poważnie zaangażował i odpowiadał merytorycznie, tak samo jak M.Twardowska. Słabo to wypadł T.Fabisiak, to jest dopiero nieprzygotowanie i ignoranctwo! Państwa wysłannik Ryś odbiegał od tematów i opowiadał bez większego sensu. Niechciałbym zeby reprezentował naszą gminę publicznie, nie mówiąc juz o podejmowaniu przez niego decyzji! No chyba że jego świta populistów dawałaby mu mądre pomysły... Żenada.
obserwator
2014-11-07 05:00:23
Widzę, że brak sondy. Zastanawia mnie tylko jedno czy w tym serwisie istnieje takie pojęcie jak DEMOKRACJA. Sądze że tu jest lansowanie tylko swoich, jak ktoś jest niewygodny to co sie robi ..... usuwa ... podejście jak z KOMUNIZMU. gratuluję!!!!
obserwator
2014-11-07 05:00:00
Widzę, że brak sondy. Zastanawia mnie tylko jedno czy w tym serwisie istnieje takie pojęcie jak DEMOKRACJA. Sądze że tu jest lansowanie tylko swoich, jak ktoś jest niewygodny to co sie robi ..... usuwa ... podejście jak z KOMUNIZMU. gratuluję!!!!
obserwator
2014-11-07 04:59:40
Widzę, że brak sondy. Zastanawia mnie tylko jedno czy w tym serwisie istnieje takie pojęcie jak DEMOKRACJA. Sądze że tu jest lansowanie tylko swoich, jak ktoś jest niewygodny to co sie robi ..... usuwa ... podejście jak z KOMUNIZMU. gratuluję!!!!
obecny na debacie
2014-11-07 04:52:21
Pani Kaptur!!!!! , to co Pani napisała NIE JEST PRAWDĄ - same kłamstwa. Reszte pozostawię w milczeniu, poniewaz za dużo bym musiał napisać. w skrócie Pan Krzyzanowski sprowadził wszystkich kandydatów na ziemie!!!
obecny na debacie
2014-11-07 04:51:52
Pani Kaptur!!!!! , to co Pani napisała NIE JEST PRAWDĄ - same kłamstwa. Reszte pozostawię w milczeniu, poniewaz za dużo bym musiał napisać. w skrócie Pan Krzyzanowski sprowadził wszystkich kandydatów na ziemie!!!
Małgorzata Kaptur
2014-11-07 00:03:11
Każdy ma prawo do swojej opinii. Wyraziłam swoją ocenę, pan/pani swoją. Co to znaczy, że żadne słowo nie jest prawdą? To by musiało oznaczać, że nie było dzisiaj żadnej debaty.
Wstyd
2014-11-06 23:25:41
CO TO JEST? Byłam na tej debacie, żadna z napisanych powyżej słów nie jest prawdą. Mieloch i Ryś wypadli dobrze?!, Ryś prawie nie zabierał głosu, czasami wygląda jakby bał sie, że go ktoś o coś zapyta. A Mieloch?! żenada, jąkał się małe dziecko, a wszytsko co powiedział zostało odparte. Pani Twardowska troche lepiej. Pani Kaptur, chyba byliśmy na różnych debatach. Pani słowa są nic nie warte. pozdrawiam