CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-11-25 
Drukuj PDF Wyślij link

Chcemy dokonać zmiany w sposobie zarządzania gminą, a nie wymiany jednych ludzi na innych

Autor: Jerzy Ryś 

Kiedy zmiany stają się realne, większość ludzi odczuwa niepokój. W ostatnich dniach jest on dodatkowo podsycany przez mojego konkurenta, Pana Waldemara Krzyżanowskiego. Często mówimy, że ludzie mają postawić na zmianę, opowiedzieć się za zmianą.
Chciałbym wyjaśnić jak ja rozumiem zmianę, co zmieni się, kiedy to ja zostanę wybrany Burmistrzem Gminy Mosina.

Zmiany, o których myślę, to m.in.

  • Dążenie do zgody w gminie; rozwiązywanie, a nie tworzenie problemów.
  • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla gminy.
  • Szacunek dla wszystkich mieszkańców i równe ich traktowanie.
  • Solidna i uczciwa praca osób zarządzających gminą.
  • Lepsze wykorzystanie zasobów, w tym potencjału ludzkiego, czyli stworzenie warunków, by każdy na swym stanowisku mógł pracować najlepiej jak potrafi. Zamiast zmian personalnych, chcemy wprowadzić zmiany organizacyjne, ułatwiające pracę, określić jasne czytelne wymagania, zapewnić równe traktowanie wszystkich urzędników.
  • Odejście od ręcznego sterowania oświatą.
  • Określenie standardów w pracy urzędu i ich konsekwentne przestrzeganie.
  • Konsultacje społeczne w ważnych sprawach.
  • Oszczędność, gospodarność, racjonalny podział środków.
  • Dobra współpraca z ościennymi gminami, z powiatem i instytucjami, które mają wpływ na rozwój gminy.


Zmiana to nie zagrożenie, lecz wyzwanie, szansa i nowy impuls dla rozwoju gminy.

 

Liczę na spokojne przeanalizowanie "za" i "przeciw", a 30 listopada na poparcie mojej kandydatury.

                                                                               Z poważaniem

                                                                           

 

 


Komentarze