CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-11-26 
Drukuj PDF Wyślij link

Kilka informacji dla nowych radnych

Autor: Małgorzata Kaptur 

Kończy się kampania wyborcza i czas powoli myśleć o pracy w Radzie Miejskiej. Kiedy 4 lata temu zaczynałam pracę w Radzie niewiele wiedziałam o jej funkcjonowaniu, więc myślę, że może kilka informacji od starszej koleżanki przyda się na starcie nowym radnym.
Najprawdopodobniej w poniedziałek odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej VII kadencji. Radni złożą ślubowanie  i wybiorą przewodniczącego i jego zastępców. 

Dla zainteresowanych przebieg sesji inauguracyjnej z 1 grudnia 2010 - TUTAJ
Praca Rady Miejskiej w Mosinie uregulowana jest w Statucie Gminy Mosina - TUTAJ

 

Radni spotykają się na sesjach. W ubiegłej kadencji było ich aż 71. Sesje zaczynały się kiedyś (tak było wiele lat) o 16.00, potem były o 11.00, 12.00 i w ostatnim roku o 15.00.

Radni pracują też w komisjach. Warto wiedzieć, że jest  8 komisji stałych. W ostatniej kadencji były ponadto 2 komisje doraźne.
Każdy radny musi pracować w dwóch, ale jeśli chce, może pracować w trzech komisjach.
W komisjach może być maksymalnie 9 członków, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, w której jest tylko 5 osób.
Tryb pracy Rady jest następujący - w miesiącu jest jedna planowa sesja, zazwyczaj ok. 27-29, najczęściej jest to czwartek. Mogą się zdarzyć również sesje nadzwyczajne.

Przed sesją zbierają się komisje - budżetowa - zazwyczaj 2 dni przed sesją. Pozostałe komisje są rozplanowane w dwóch tygodniach przed sesją.
Pierwsza połowa miesiąca jest bez planowych posiedzeń.

Tydzień przed sesją radny otrzymuje materiały sesyjne - zazwyczaj od 50 - 200 stron.

Komisje można podzielić na 3 kategorie:

         1. trudne wymagające solidnego przygotowania i z posiedzeniami trwającymi bardzo długo,

i tak w ciagu 4 lat:

 • rewizyjna - 69 posiedzeń x śr. 3,5 h
 • budżetu i finansów 67 posiedzeń x 3,5 h
 • inwestycji - 68 posiedzeń x 3,5

  2. średniotrudne
 • komisja ochrony środowiska - 71 posiedzeń po 3 h
 • komisja edukacji - 58 posiedzeń po śr. 2,5 h

            3. lekkie - najmniej obciążające czasowo np.

 • komisja bezpieczeństwa 48 posiedzeń po 1,5 h
 • i komisja promocji 46 posiedzeń po 1,5 h
 • ochrona zdrowia - 42 posiedzenia po 1-1,5 h


  W każdej komisji jest przewodniczący i zastępca przewodniczącego.


          Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub musi mieć minimum 4 członków.


Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom Radnym, by wypełnianie nowych obowiązków było źródłem satysfakcji, bodźcem do rozwoju osobistego (w ostatnich 4 latach nauczyłam się więcej niż na studiach) i było pożyteczne dla innych.
Mam nadzieję, że w nowej Radzie współpraca będzie się układała pomyślnie, czego wszystkim serdecznie życzę.
 


Komentarze