CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2015-01-21 
Drukuj PDF Wyślij link

ANKIETA - Wzmocnienie lokalnych więzi społecznych - Mikroregion WPN

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, dotyczącej realizacji przez Gminy Mikroregionu WPN projektu pod tytułem: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”.

 Gminy Mikroregionu WPN (Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Steszew) położone w otoczeniu Wielkopolskiego Parku Narodowego, w wyniku posiadania specyficznych zasobów tworzą spójny organizm funkcjonalno-przestrzenny.

Właśnie dzięki wyodrębnieniu obszaru funkcjonalnego, jak i długoletniemu współdziałaniu gminy Mikroregionu WPN realizują ten projekt. 
więcej TUTAJ

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym i przestrzennym problemom rozwojowym Obszaru Funkcjonalnego, w tym problemom transportowym.

W ramach współpracy w okresie od września 2014 do czerwca 2015 roku zostaną wykonane:

  • Diagnoza i badania społeczne problemów i potrzeb Obszaru Funkcjonalnego WPN,
  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN,
  • Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN,
  • Koncepcja Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN oraz co najważniejsze - zostanie opracowana dokumentacja techniczna dla najważniejszych zadań, które zwiększą potencjał turystyczny wspólnego obszaru.

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyznało dotację w wysokości 2 327 200 PLN na realizację projektu, co stanowi 90 % jego kosztów.


Poniżej znajdują się linki do ankiet:

 

Ankieta dla Mieszkańców: TUTAJ

Ankieta dla organizacji pozarzadowych: TUTAJ

 


KomentarzeMałgorzata Kaptur
2015-02-03 22:05:13
Zachęcam do wypełnienia ankiety i zapoznania się z ciekawymi komentarzami dot. rozwiązań komunikacyjnych.
ktoś powiedział 19/01/2015
Droga Komorniki-Puszczykowo czyli popularna greiserówka powinna być zamknięta dla samochodów (dojazd tylko dla mieszkańców Jarosławca i osób dojeżdżających do pracy w Jeziorach). Jest jakimś kuriozum, że na terenie WPN-u samochody rozpędzają się powyżej 100 km/h, co uniemożliwia bezpieczną jazdę rowerem tą drogą i stanowi zagrożenie dla zwierząt. Greiserówka powinna przestać pełnić funkcję drogi tranzytowej dla samochodów, szczególnie z tablicami PKS i PGO.
ktoś powiedział 19/01/2015
Rogaliński Park Krajobrazowy istnieje chyba tylko na mapach w urzędach. Nikt się nie interesuje tym terenem. Brak tablic informacyjnych, koszy na śmieci, kontroli, gospodarki, ochrony itd. Brak tablic z informacją o terenach należących do obszaru Natura 2000. Z roku na rok wszystko marnieje, a szczególnie dęby. Może to wpływ samolotów z Sowińca lub drukarni z Rogalinka ?
ktoś powiedział 19/01/2015
W Puszczykowie należy zlikwidować wszystkie lewoskręty oprócz wydzielonych pasów ruchu i dobudować 2-gi pas ruchu. W Mosinie zlikwidować rondo Budzyń, w Łęczycy zlikwidować światła. W Luboniu zlikwidować lewoskręty bez wyznaczonych pasów ruchu. Zakazać przejazdu pojazdom ciężarowym i koparkom (rolnicy powinni mieć dojazd, koparki codziennie jadące tą drogą nie) w godzinach od 6-9 i 14-18 drogą DK431. ktoś powiedział 21/01/2015
Dodatkowe pasy na trasie 431 dla wszystkich skręcających w lewo lub w prawo na odcinku Mosina Puszczykowo. Rondo Szosa Poznańska - Studzienna lub światła . Parkingi ukośne w centrum Puszczykowa tak żeby się lepiej kierowcą parkowało i nie blokowało podczas manewrów dwóch pasów.
ktoś powiedział 22/01/2015
Przebudowa trasy 431 oraz budowa obwodnicy Mosiny uwzględniając stację paliw dla Puszczykowa. Budowa trasy rowerowej Puszczykowo -Mosina - Kórnik.
ktoś powiedział 22/01/2015
lewoskręty w Puszczykowie; budowa Czerwonki w Mosinie; drogi rowerowe Mosina-Kórnik; Rogalin-Poznań; ochrona krajobrazu przed intensywna zabudowa typu Czapury-Family House; planowanie przestrzenne rozdzielające obszary mieszkaniowe od działalności gospodarczej. ktoś powiedział 22/01/2015
Stworzenie na terenie aglomeracji siatki szybkich i przystępnych cenowo połączeń kolejowych, kursy do/z Poznania minimum co 30 minut oraz zapewnienie 2 kursów z Poznania w porze nocnej.
ktoś powiedział 22/01/2015
Popieram zakaz ruchu samochodowego na Greiserówce! Ruch pojazdów mechanicznych na terenach leśnych szczególnie Parku powinien być ograniczany do niezbędnego minimum.
ktoś powiedział 24/01/2015
Gmina mogła by pomyśleć o kawałku drogi gruntowej łączącej Daszewice z Głuszyną jest tam 1.7 km a ile by ułatwiła życie ludziom.
ktoś powiedział 26/01/2015
Popieram konieczność zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów z Gminy Stęszew do Poznania (idealnie byłoby co 30) do tego uruchomienie połączeń międzygminnych chociażby do Kórnika przez Mosinę, Puszczykowo czy do Kościana.
ktoś powiedział 26/01/2015
Nocne połączenie z Poznaniem (autobusowe lub pociągowe) Gminy Mosina i innych gmin byłoby bardzo przydatne.
ktoś powiedział 26/01/2015
Nocne połączenie Komornik z Poznaniem oraz zakaz ruchu na Grejserówce popieram.
ktoś powiedział 26/01/2015
Ograniczenie ruchu na grajzerówce to bardzo dobry pomysł!!!
ktoś powiedział 27/01/2015
Ograniczenie ruchu na Greiserowce zdecydowanie TAK!! Oprócz tego zwiększenie częstotliwości kolei i co najmniej 2 połączenia w nocy!
ktoś powiedział 27/01/2015
Światła w Łęczycy są KONIECZNE!!! Nie można ich zlikwidować! Dzięki nim bardzo zwiększyło się bezpieczeństwo, a wyjeżdżający od strony Wir mogą spokojnie i bezpiecznie włączyć się do ruchu. Bezpieczeństwo przede wszystkim!
ktoś powiedział 27/01/2015
Uwaga: wcześniejsze komentarze b.dobre. - Kolej Aglomeracyjna dużo częściej (min.co 60min) 2x w nocy, - Greiserówka- gruntowna modernizacja poboczy dla pieszych i rowerzystów. Zamknięcie do rozważenia - ogólnie bardzo słabo z drogami pieszo/rowerowymi (Komorniki-Puszczykowo, Plewiska-Komorniki, Komorniki-Poznań) - Plany zagospodarowania - zakaz zabudowy bez sensownej komunikacji PUBLICZNEJ i na polach bez kompletnych (asfalt/kostka) dróg. - Plany zagospodarowania: planować integrację zabudowy w (małe) miasta ze zintegrowanymi funkcjami miejskimi dla poprawy jakości życia
ktoś powiedział 28/01/2015
Rogalinek- duża wieś z olbrzymim zaniedbaniem. Biblioteka publiczna malutkie pomieszczenie w szkole, sklepy-totalny brak konkurencji (ceny kosmiczne), miejsc pracy brak. Transport tragedia pks likwiduje kurs za kursem a innych możliwości nie ma. Generalnie PKS uniemożliwił pracę na zmiany, dyżury w sob i niedziele, w długie weekendy. Okolice - Rogaliński PK oraz Natura 2000 zaniedbane przez władze z ciągłą pokusą do sprzedania tych terenów inwest. prywatnym. Brak wizji, rozwoju prospołecznego i szans dla młodzieży.
ktoś powiedział 28/01/2015
Konieczne z uwagi na brak PKP połączenie podmiejskie autobusowe z Poznania przez Wiórek - Sasinowo do Rogalinka lub nawet dalej do Mieczewa.
ktoś powiedział 29/01/2015
Jestem zaskoczony opinią o zakazie poruszania się pojazdami Grajserówką. Ile jeszcze zakazów będziemy się domagać. Raczej nauczmy się korzystania z tej malowniczej i pięknej drogi. Przemieszczanie się tą drogą zgodnie z przepisami to czysty relaks, więc domagajmy się rozsądku jak i działań zmierzających do tępienia piractwa a nie zamykania tak malowniczej trasy. Jeśli chodzi o rowerzystów to odwrotnie winny być wykonane ścieżki rowerowe i piesze w celu bezpiecznego poruszania się. cyklistów
ktoś powiedział 30/01/2015

Budowa wschodniej obwodnicy Mosiny.
ktoś powiedział 01/02/2015
System komunikacji publicznej - opartej na jednej strefie miejskiej (Poznań) i jednej podmiejskiej ze wspólnym biletem na kolej, autobus miejski/podmiejski, autobus pksu. Oczywiscie takt kursow sensowny czyli min 30 min + połaczenia nocne do gmin podmiejskich. 430 nie wymaga poszerzenia lecz sensownej modernizacji czyli ronda pozwalające na płynny lecz nie nadmiernie szybki ruch: przy Wodniku (Łęczyca), zjazdu do Puszczykowa, gajzerówce, skrzyżowaniu z droga na Rogalin i dalej przy Poniatowskiego. Nad/pod 430 ciągi dla zwierzyny a tereny leśne trzeba opłotować, by mieszkańcy lasu nie wkraczali na drogę.
taboret
2015-01-21 21:28:20
Jutro 152 rocznica powstania styczniowego.
http://tiny.pl/qz29q