CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2015-02-01 
Drukuj PDF Wyślij link

Informacja o działalności Burmistrza Gminy Mosina

Źródło: UM 

Na sesji w dniu 29 stycznia radni otrzymali po raz pierwszy na piśmie sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzy sesjami w okresie od 30 grudnia 2014 r. do 29 stycznia 2015 r. Całe sprawozdanie bedzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Poniżej kilka wybranych informacji.

 
Referat Spraw Obywatelskich:

zgłoszenia meldunkowe 137
rejestracja noworodków 24
rejestracja małżeństw 3
rejestracja rozwodów 11
rejestracja zgonów 17
wydawanie dowodów osobistych 249

Urząd Stanu Cywilnego:

wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do ksiąg polskich (Irlandia, Rumunia, Włochy, Rosja, Australia) 5
wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 89
organizacja jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego 48 par
gratulacje z okazji narodzin dziecka 24
gratulacje  z okazji urodzin 80, 85, 90 - latków i osób starszych 29
zorganizowanie uroczystości wyjazdowej dla pary małżeńskiej ze stazem 68 lat - Rogalinek

Referat Geodezji i Nieruchomości:

przygotowanie zleceń do rzeczoznawcy majątkowego na wyk. operatów szacunkowych - opł. adiacencka i odszkodowanie za drogę 10
dzierżawy rolne - przetarg 1
wybór rzeczoznawcy majątkowego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych w 2015 r.
przygotowanie zleceń dla rzeczoznawcy na potrzeby wyceny 39 działek celem ich zbycia w drodze przetargowej
przygotowanie zleceń dla rzeczoznawcy na potrzeby wyceny 7 działek celem ich nabycia  przez gminę
Akty notarialne zbycia/nabycia działek 4
Przetarg na zbycie 1 działki
procedowanie wniosków o nadanie nazw ulic 5
decyzje w spr. zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 12 
postanowienia opiniuj ące wstępny projekt podziału
zakończenie postępowania ofertowego w spr. wyboru geodety na 2015 r. i podpisanie umowy
postępowanie w sprawie najmu nieruchomości gminnych 2

 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

wnioski o wydanie decyzji środowiskowej 2
wnioski o usuniecie drzew 31
wnioski i interpelacje radnych 5
udostępnienie informacji publicznej 2
zabiegi pielegnacyjne zieleni 12
sprawy dot. Związku Międzygminnego Selekt 4
pozwolenia wodnoprawne 4
opłaty za wydobytą kopalinę 3

Referat Planowania Przestrzennego:

W tej chwili na różnych etapach procedury planistycznej jest 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w nawiasie data podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania mpzp)
sporządzanie projektu planu
 1. Babki, Sasinowo, Rogalinek - grunty orne i leśne (XI. 2012)
 2. Mieczewo - grunty orne i leśne (IV.2012)
 3. Mosina - Jurgielewiczowej, Lema, Makuszyńskiego, Konopnickiej (XI. 2013)
 4. Krajkowo pd. - zach. część wsi (IV 2014)
 5. Czapury płn.-zach część wsi (IV 2014)
 6. Mosina - ul. Gałczyńskiego-Leśmiana (IV2014)
 7. Mosina - między ul. Wawrzyniaka, Łazienną i Niezłomnych (IV 2014)
etap opiniowania i uzgadniania projektu planu Wschodnia obwodnica miasta Mosina (2011)
zakończony etap I wyłozenia projektu planu do publicznego wglądu i składania uwag Dymaczewo Nowe (X 2009)
zakończony etap I wyłozenia projektu planu do publicznego wglądu, trwa wprowadzanie zmian po uwzględnieniu części uwag złożonych po I wyłożeniu Rogalin (IX 2011)
etap ponownego opiniowania i uzgadniania projektu miejscowego w związku z części uwag po II wyłożeniu  Krosinko - usługi w zieleni (IX 2011)
etap wprowadzania zmian w związku z rozpatrzeniem części uwag złozonych po III wyłozeniu planu Rogalinek (XI 2009)
etap czwartego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu Czapury - teren między ul. Gromadzką, Poznańską i Spokojną (IX 2011)

Wydano:

 • 17 decyzji o warunkach zabudowy
 • 8 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 24 zaswiadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, studium lub wypisów i wyrysów,
 • 8 opinii urbanistycznych
   

Komentarzeirek
2015-02-05 16:09:41
Jak widać wiele złośliwości i nic konkretnego, jak by nie znano realiów. Myślą że w jednym dniu ,,Kraków Zbudowano" i za pomocą czarodziejskiej różdżki odmieniona zostanie Mosina - oj Wy zawsze niezadowoleni.
urzędnik
2015-02-04 11:35:40
Co znaczy np. "zakończony jakis tam etap..." Czterema pluskiewkami przypięcie do tablicy kartki papieru i danie tych wypocin do faceta od bip-u - przez miesiąc kilku ludzi referatu to robiło?
urzędnik
2015-02-04 11:31:46
Reszta referatów piła kawę i spała. To jest praca tylu urzędasów? 3/4 z tych spraw to zwykła rutynowa śmierdząco nudna robota.
Wizja gminy
2015-02-04 11:16:55
Każdy z nas może mieć własną wizję.
Jakby je porównać możemy mieć kolizję.
Niejedna może być warta niewiele
Bo oparta jest tylko na tele.
Obecną burmistrz na”rysiował”.
Do możliwości gminy dopasował.
Bo ta winna być dobra w każdym calu
Oparta na lokalnym realu.
Najważniejsze kto i jak się doń przyłoży
I skutecznie i jakim kosztem w życie wdroży
t-t
x
2015-02-04 08:25:32
Czy ma wizję, czy nie okaże się za jakiś czas. Teraz za wcześnie, by to stwierdzić z całą stanowczością.
Mieszkanka
2015-02-03 22:10:00
OBSERWATOR nie mam pewności czy wybraliśmy Burmistrza z wizją? A jeżeli nawet nasz Burmistrz ma wizję, to chyba inną niż myśleliśmy.
Małgorzata Kaptur
2015-02-03 21:24:50
Burmistrz i Rada szukają dobrych rozwiązań. To jest pierwsze takie opracowanie i ostateczna forma sprawozdania wykształci się z czasem. Poprzedni burmistrz mimo wielu wniosków radnych w tej sprawie nie przedkładał sprawozdań na piśmie. Była to luźna relacja, głównie z odbytych spotkań. Teraz radni otrzymali obszerną informację o działalności urzędu. Otrzymali ją na sali sesyjnej. Od lutego dostaną materiał mailem dzień przed sesją i będą mogli się z nim zapoznać i na sesji dopytać o interesujące ich kwestie. Zgadzam się z Obserwatorem, że wszystkich interesują prowadzone przez burmistrza rozmowy dot. ważnych spraw dla gminy. Takich rozmów wg mojej wiedzy jest bardzo dużo i burmistrz na pewno chętnie o nich opowie.
taboret
2015-02-03 19:07:06
Całe sprawozdanie będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Taką many nadzieję że z niego dowiemy się więcej.
OBSERWATOR
2015-02-03 17:40:43
Sprawozdanie na piśmie i z tego mieszkańcy winni być zadowoleni ? Może radnych satysfakcjonuje. Czytając je odnoszą wrażenie , że to sprawozdawczość poszczególnych działów i zadań im przypisanych. Brakuje mi w nim informacji jakie problemy rozwiązywał Burmistrz, które mają szansę być zrealizowane. Wybieraliśmy Burmistrza z wizją a nie sprawnego tylko urzędnika. Jakie rozpoczął działania ? Może napisał a tu z braku miejsca tych informacji nie umieszczono ?